Holdet bag

Trap Danmark vil blive skrevet af ca. 1.000 nationale eksperter og lokalt forankrede forfattere fra hele landet. Arbejdet med at etablere det omfattende forfatternetværk er igangsat.

En bredt sammensat redaktion med et solidt fagligt fundament og en stor viden om trykte og digitale medier vil sørge for, at indholdet vil udkomme i højeste kvalitet, let tilgængeligt, brugervenligt og fremtidssikret.

For den høje kvalitet borger bl.a. Trap Danmarks Faglige Råd, som løbende vil bistå redaktionen med rådgivning.

Fagkonsulenter mv.

Vi har indgået samarbejdsaftaler med anerkendte forskere og eksperter, der som fagkonsulenter skal bistå redaktionen og være med til at sikre kvaliteten af de dækkede fagområder. Fagkonsulenterne bistår dels med udpegning af fageksperter (forfattere) inden for emneområdet, dels har fagkonsulenterne ansvaret for at foretage en faglig vurdering af bestemte dele og/eller afsnit af en beskrivelse af en kommune eller Danmark som helhed med henblik på at sikre den bedst mulige faglige kvalitet og formidling.

Fagkonsulenter:

Arkæologi:

Forhistorisk arkæologi: Museumsinspektør Sidsel Wåhlin, Vendsyssels Historiske Museum
Forhistorisk arkæologi: Projektseniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgaard Museum
Kirker og byer: Kirkekonsulent og museumsinspektør Henriette Rensbro, Nationalmuseet
Borge og voldsteder: Museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer
Middelalderarkæologi: Overinspektør Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderselv
Marinarkæologi: Marinarkæolog og museumsinspektør Jørgen Dencker, Vikingeskibsmuseet
Arkitektur: Seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær, Nationalmuseet

Biologi:

Pattedyr: Emeriteret lektor og pattedyrskurator Hans J. Baagøe, Statens Naturhistoriske Museum
Hvirvelløse dyr: Professor Henrik Enghoff, Statens Naturhistoriske Museum
Natur- og landskabsforvaltning: Professor Henrik Vejre, Københavns Universitet
Det åbne land: Professor Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet
De ferske vande – søer og vandløb: Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet
Fisk: Lektor og kurator Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum
De indre farvande og kyster: Professor emeritus Tom Fenchel, Københavns Universitet
Skove: Forstkandidat Peter Friis Møller, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Fugle: Biolog Michael Borch Grell, Naturstyrelsen

Etnologi:

Etnologi: Lektor Signe Mellemgaard, Københavns Universitet
Etnologi: Lektor Niels Jul Nielsen, Københavns Universitet
Etnologi: Specialkonsulent Eske Wohlfarht, Slots- og Kulturstyrelsen
Folketro og folkemindevidenskab: Ph.d. Else Marie Kofod
Madkultur: Seniorforsker og museumsinspektør Lykke Lafarque Pedersen, Nationalmuseet
Landbokultur, maritim kultur og byhistorie: Museumschef Peter Henningsen, Nationalmuseet
Borgerlig kultur og hverdagsliv: Professor MSO Tine Damsholt, Københavns Universitet
Dragt og Klæde: Gæsteforsker Esther Grølsted, Nationalmuseet

Geografi:

Byer: Professor Christian Wichmann Matthiesen, Københavns Universitet
Byer: Seniorforsker Niels Boje Groth, Københavns Universitet
Det menneskeskabte landskab: Chefkonsulent Morten Stenak, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Fysisk planlægning: Direktør Sven Koefoed-Hansen, Næstved Kommune

Geologi:

Sedimentologi: Professor emeritus Finn Surlyk, Københavns Universitet
Glaciologi og klima: Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen, Danmarks Tekniske Universitet
Geomorfologi: Seniorforsker Merete Binderup, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Sedimentologi, kvartærgeologi, geomorfologi og hydrogeologi: Chefkonsulent Peter Gravesen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Geofysik, sedimentologi og kvartærgeologi: Emeriteret lektor Holger Lykke-Andersen, Aarhus Universitet

Historie:

Navneforskning: Professor Bent Jørgensen, Københavns Universitet
Landbohistorie og historisk geografi: Lektor Per Grau Møller, Syddansk Universitet
Historie: Professor emeritus Knud. J.V. Jespersen, Syddansk Universitet
Byhistorie: Seniorforsker og arkivar Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet
Middelalderhistorie: Professor Bjørn Poulsen, Aarhus Universitet
Historie: Lektor Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet
Nyere tid, landbohistorie og søfart/fiskeri: Museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer
Nyere tid, landbohistorie og søfart/fiskeri: Museumsdirektør Mette Ladegaard Thøgersen, Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer
Kommune- og byvåben: Seniorforsker Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet
Landbohistorie: Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot
Historie: Professor MSO Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet
Historie: Lektor Jeppe Nevers, Syddansk Universitet
Herregårde:
Cand.mag. John Erichsen, HISTORISMUS og
Cand. phil. i historie, ph.d. Niels Peter Stilling, tidl. museumsinspektør ved Rudersdal Museer.
Jernbaner:
Cand.mag. i historie, ph.d. René Schrøder Christensen, Forsknings- og samlingschef, Danmarks Jernbanemuseum
Militærhistorie: Institutchef Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet

Kunst og kultur:

Arkitektur: Lektor Kjeld Vindum, Kunstakademiets Arkitektskole
Arkitektur: Professor Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus
Arkitektur: Seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær, Nationalmuseet
Billedkunst: Vicedirektør, samlings- og forskningschef Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst
Design og kunsthåndværk: Biblioteks- og forskningschef Lars Dybdahl, Designmuseum Danmarks Bibliotek
Kunst i det offentlige rum: Samlings- og forskningschef Lene Bøgh Rønberg, KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Landskabsarkitektur: Studielektor Richard Hare, Københavns Universitet
Litteratur: Professor Martin Zerlang, Københavns Universitet
Scenekunst: Leder af Dramatisk Bibliotek Alette Scavenius, Det Kongelige Bibliotek
Musik og dans: Studielektor Niels Græsholm, Københavns Universitet
Musik og dans: Professor emeritus og komponist Karl Aage Rasmussen, Det Jyske Musikkonservatorium
Medier: Professor Anker Brink Lund, CBS

Politik og samfund:

Demografi og befolkning: Afdelingsdirektør Niels Ploug, Danmarks Statistik
Sociale forhold: Forskningschef Kræn Blume Jensen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Uddannelse og folkeoplysning: Professor MSO Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet
Sundhedsforhold: Læge, ph.d. Finn Kamper-Jørgensen, forhenværende direktør for Statens Institut for Folkesundhed
Bolig- og bosætningsforhold: Forskningschef Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet
Politik: Professor Jørgen Elklit, Institut for statskundskab, Aarhus Universitet
Politik og kommunale planer: Kommunaldirektør Sven Koefoed-Hansen

Økonomi og erhverv:

Økonomi og erhverv: Professor i organisation og ledelse Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet
Økonomi og erhverv: Forskningsmedarbejder Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet
Økonomi og erhverv: Lektor Høgni Kalsø Hansen, Københavns Universitet

Faglige kvalitetssikrere:

Litteratur: Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
Teatervidenskab: Fhv. leder og ekstern lektor Jørgen Heiner, Københavns Universitet
Sprog: Lektor Karen Margrethe Pedersen, Københavns Universitet
Arkæologi: Museumsinspektør Claus Skriver, Moesgaard Museum
Historie: Lektor Mikkel Thelle, Aarhus Universitet
Dialekter: Lektor Viggo Sørensen, Aarhus Universitet

Kommunekonsulenter og -kontakter

Aabenraa Kommune:
Kommunekontakt: Lene Nebel
Kommunekonsulent: Lene Nebel

Aalborg Kommune:
Kommunekontakt: Ulla Kristensen
Kommunekonsulent: Bente Jensen

Aarhus Kommune:
Kommunekontakt: Peter Marker
Kommunekonsulent: Søren Bitsch Christensen

Albertslund Kommune:
Kommunekontakt: Morten Aagaard
Kommunekonsulent: Troels Torp Øhlenschlæger

Allerød Kommune:
Kommunekontakt: Sofie Junker
Kommunekonsulent: Birthe Skovholm

Assens Kommune:
Kommunekontakt: Johan Møhlenfeldt Jensen
Kommunekonsulent: Johan Møhlenfeldt Jensen

Ballerup Kommune:
Kommunekontakt: Claus Erik Pichard
Kommunekonsulent: Claus Erik Pichard

Billund Kommune:
Kommunekontakt: Louise Grønbech Andersen
Kommunekonsulent: Ole Bisbjerg

Bornholm Kommune:
Kommunekontakt: Anette Eriksen
Kommunekonsulent: Anette Eriksen

Brøndby Kommune:
Kommunekontakt: Anders Lou
Kommunekonsulent: Lisbeth Hollensen

Brønderslev Kommune:
Kommunekontakt: Keld Koustrup Sørensen
Kommunekonsulent: Lykke Olsen

Dragør Kommune:
Kommunekontakt: Henning Sørensen
Kommunekonsulent: Henning Sørensen

Egedal Kommune:
Kommunekontakt: Michael Boel Winther
Kommunekonsulent: Rolf Kjær-Hansen

Esbjerg Kommune:
Kommunekontakt: Jørgen Dieckmann Rasmussen
Kommunekonsulent: Jørgen Dieckmann Rasmussen

Faaborg-Midtfyn Kommune:
Kommunekontakt: Christian Tønnesen
Kommunekonsulent: Peter Thor Andersen

Fanø Kommune:
Kommunekontakt: Jacob Kristian Bay
Kommunekonsulent: Jan Alber Jepsen

Favrskov Kommune:
Kommunekontakt: Dorthe Lerche
Kommunekonsulent: Poul Nørgaard Jensen

Faxe Kommune:
Kommunekontakt: Tine Jeppesen
Kommunekonsulent: Allan Grasberger

Fredensborg Kommune:
Kommunekontakt: Helle Bødker Andersen
Kommunekonsulent: Tine Kolbak

Fredericia Kommune:
Kommunekontakt: Bodil Schelde-Jensen
Kommunekonsulent: Karsten Merrald Sørensen

Frederiksberg Kommune:
Kommunekontakt: Henning Bro
Kommunekonsulent: Henning Bro

Frederikshavn Kommune:
Kommunekontakt: Poul Erik Haunstrup
Kommunekonsulent: Hans Munk Pedersen

Frederikssund Kommune:
Kommunekontakt: Kirstine Lundsgaard
Kommunekonsulent: Anne-Marie Jørgensen

Furesø Kommune:
Kommunekontakt: Lene Mårtensen
Kommunekonsulent: Bjarne Birkbak

Gentofte Kommune:
Kommunekontakt: Ole Thun
Kommunekonsulent: Niels Ulrik Kampmann Hansen

Gladsaxe Kommune:
Kommunekontakt: Oskar W. T. Mule
Kommunekonsulent: Henrik Elming

Glostrup Kommune:
Kommunekontakt: Susanne Nørgaard
Kommunekonsulent: Susanne Nørgaard & Stine Berndt

Greve Kommune:
Kommunekontakt: Mikkel Hansen Stage
Kommunekonsulent: Mikkel Hansen Stage

Gribskov Kommune:
Kommunekontakt: Pernille Hansen
Kommunekonsulent: Lonnie Louise Alsen

Guldborgsund Kommune:
Kommunekontakt: Helle Bertram
Kommunekonsulent: Katha Qvist

Haderslev Kommune:
Kommunekontakt: Henrik Ørnstrup
Kommunekonsulent: Bent Vedsted Rønne

Halsnæs Kommune:
Kommunekontakt: Mette Skafte Vestergaard
Kommunekonsulent: Frank Allan Rasmussen & Mette Skafte Vestergaard

Hedensted Kommune:
Kommunekontakt: Teresa Egballe
Kommunekonsulent: Lola Wøhlk Hansen

Helsingør Kommune:
Kommunekontakt: Morten Weile
Kommunekonsulent: Lars Bjørn Madsen

Herlev Kommune:
Kommunekontakt: Jeanette Magnussen
Kommunekonsulent: Darius R. Monfared

Herning Kommune:
Kommunekontakt: Allan Boye Thulstrup
Kommunekonsulent: Kurt H. Jørgensen

Hillerød Kommune:
Kommunekontakt: Karina Anna Petersen
Kommunekonsulent: Asger Berg

Hjørring Kommune:
Kommunekontakt: Karen Bille
Kommunekonsulent: Torben Vandsted

Holbæk Kommune:
Kommunekontakt: Peter Blumensaadt
Kommunekonsulent: Peter Blumensaadt

Holstebro Kommune:
Kommunekontakt: Niels Sparvath
Kommunekonsulent: Niels Stoktoft Overgard

Horsens Kommune:
Kommunekontakt: Mikkel Staffensen
Kommunekonsulent: Lone Seeberg / Horsens Museum

Hvidovre Kommune:
Kommunekontakt: Anja Olsen
Kommunekonsulent: Anja Olsen

Høje-Taastrup Kommune:
Kommunekontakt: Ulrich Bolow
Kommunekonsulent: Lars Spatzek

Hørsholm Kommune:
Kommunekontakt: Susanne Koch
Kommunekonsulent: Lisbet Ellen Hein

Ikast-Brande Kommune:
Kommunekontakt: Karina Kisum Jensen
Kommunekonsulent: Søren Birch Møller

Ishøj Kommune:
Kommunekontakt: Anja Vorm Andersen
Kommunekonsulent: Anja Vorm Andersen

Jammerbugt Kommune:
Kommunekontakt: Ida Rytter Jensen
Kommunekonsulent: Ida Rytter Jensen

Kalundborg Kommune:
Kommunekontakt: Mads Damkjær Nielsen
Kommunekonsulent: Palle Bruun Olsen

Kerteminde Kommune:
Kommunekontakt: Marianne M. Lorentsen
Kommunekonsulent: Kurt Risskov Sørensen

Kolding Kommune:
Kommunekontakt: Astrid Bakkegaard Cramer
Kommunekonsulent: Lene Wul

Københavns Kommune:
Kommunekontakt: Peter Søndergaard
Kommunekonsulent: Elisabeth Bloch

Køge Kommune:
Kommunekontakt: Tania Kejser
Kommunekonsulent: Lene Brysting Renault

Langeland Kommune:
Kommunekontakt: Peer Henrik Hansen
Kommunekonsulent: Peer Henrik Hansen

Lejre Kommune:
Kommunekontakt: Cathrine Højvig
Kommunekonsulent: Claes Amundsen

Lemvig Kommune:
Kommunekontakt: Mette Stenumgaard
Kommunekonsulent: Inger Bjørn Knudsen

Lolland Kommune:
Kommunekontakt: Heidi Pfeffer
Kommunekonsulent: Heidi Pfeffer

Lyngby-Taarbæk Kommune:
Kommunekontakt: Birger Kjer Hansen
Kommunekonsulent: Mette Henriksen

Læsø Kommune:
Kommunekontakt: Leif Ladefoged
Kommunekonsulent: Lili K. Jepsen

Mariagerfjord Kommune:
Kommunekontakt: Sitte Ansbjerg Jensen
Kommunekonsulent: Allan Hassing

Middelfart Kommune:
Kommunekontakt: Susanna Stjernegaard Hass & Jette Andersen
Kommunekonsulent: Maiken Rude Nørup

Morsø Kommune:
Kommunekontakt: Lis Dich
Kommunekonsulent: Susanne Overgaard

Norddjurs Kommune:
Kommunekontakt: Magny Fynbo
Kommunekonsulent: Kirsten Bjerg

Nordfyn Kommune:
Kommunekontakt: Hanne Bille
Kommunekonsulent: Anders Myrtue

Nyborg Kommune:
Kommunekontakt: Preben Petersen
Kommunekonsulent: Erland Porsmose & Mette Ladegaard Thøgersen

Næstved Kommune:
Kommunekontakt: Line Trap Mogensen
Kommunekonsulent: Susanne Outzen

Odder Kommune:
Kommunekontakt: Jette Lehrmann Harlund & Louise Holmegaard
Kommunekonsulent: Klaus Markmann Jensen

Odense Kommune:
Kommunekontakt: Jørgen Thomsen
Kommunekonsulent: Jørgen Thomsen

Odsherred Kommune:
Kommunekontakt: Peter Haugaard
Kommunekonsulent: Jens Hjorth Hansen

Randers Kommune:
Kommunekontakt: Trine Tarbensen Skriver
Kommunekonsulent: Tina Knudsen Jensen

Rebild Kommune:
Kommunekontakt: John Mønsted Jensen
Kommunekonsulent: John Mønsted Jensen

Ringkøbing-Skjern Kommune:
Kommunekontakt: Gitte Fjord Damgaard
Kommunekonsulent: Kim Clausen

Ringsted Kommune:
Kommunekontakt: Maria Højland Mikkelsen
Kommunekonsulent: Anette Krag Månsson

Roskilde Kommune:
Kommunekontakt: Lars Elmsted
Kommunekonsulent: Mette Høi

Rudersdal Kommune:
Kommunekontakt: Lone Wille Jørgensen & Jon Voss
Kommunekonsulent: Niels Peter Stilling

Rødovre Kommune:
Kommunekontakt: Else Søndergaard Dam
Kommunekonsulent: Marie Drost Aakjær

Samsø Kommune:
Kommunekontakt: Bjarne Manstrup og Bertel Meilvang
Kommunekonsulent: Mogens Wedel-Heinen

Silkeborg Kommune:
Kommunekontakt: Per Thorup Hammerholdt
Kommunekonsulent: Lis Thavlov & Keld Dalsgaard Larsen

Skanderborg Kommune:
Kommunekontakt: Bente Hornbæk & Viggo Rasmussen
Kommunekonsulent: Viggo Rasmussen & Henrik Bredmose Simonsen

Skive Kommune:
Kommunekontakt: Camilla Bang & Inge Kjær Kristensen
Kommunekonsulent: Gudrun Gormsen

Slagelse Kommune:
Kommunekontakt: Niels Lassen
Kommunekonsulent: Christoph Klinger

Solrød Kommune:
Kommunekontakt: Rasmus Slot
Kommunekonsulent: Marianne Andersen

Sorø Kommune:
Kommunekontakt: Hans Henning Jensen
Kommunekonsulent: Helle Ålsbøl

Stevns Kommune:
Kommunekontakt: Thomas Meyhoff
Kommunekonsulent: Annette Lisa Kjær

Struer Kommune:
Kommunekontakt: John Patuel Hansen
Kommunekonsulent: Jesper Bækgaard

Svendborg Kommune:
Kommunekontakt: Kim Barren
Kommunekonsulent: Esben Hedegaard

Syddjurs Kommune:
Kommunekontakt: Iben Randlev Hundebøl
Kommunekonsulent: Vilfred Friborg Hansen

Sønderborg Kommune:
Kommunekontakt: Henriette Moos Prokopek
Kommunekonsulent: Ebbe Enøe

Thisted Kommune:
Kommunekontakt: Susanne Spetzler
Kommunekonsulent: Knud Holch Andersen

Tønder Kommune:
Kommunekontakt: Henning Ravnborg Kristensen
Kommunekonsulent: Birgitte Thomsen

Tårnby Kommune:
Kommunekontakt: Jens Lauridsen
Kommunekonsulent: Peter Damgaard & Lone Palm Larsen

Vallensbæk Kommune:
Kommunekontakt: Kim Matthäi Leland
Kommunekonsulent: Ingolf Holmgaard Mathiesen

Varde Kommune:
Kommunekontakt: Signe Søndergaard Jørgensen
Kommunekonsulent: Ole Nørskov Nielsen

Vejen Kommune:
Kommunekontakt: Juliane Vestergaard
Kommunekonsulent: Juliane Vestergaard

Vejle Kommune:
Kommunekontakt: Sonja Hansen
Kommunekonsulent: Poul Porskær

Vesthimmerlands Kommune:
Kommunekontakt: Pia Munch Riisgaard
Kommunekonsulent: Thorkild Nielsen

Viborg Kommune:
Kommunekontakt: Ketty Marie Nielsen
Kommunekonsulent: Henning Ringgard Lauridsen

Vordingborg Kommune:
Kommunekontakt: Jesper Kjærulff & Helle Elisabeth Munk
Kommunekonsulent: Berit Christensen

Ærø Kommune:
Kommunekontakt: Nadja Kildegård Boye
Kommunekonsulent: Kim Furdal

Fageksperter

BIND 25 – VORDINGBORG, LOLLAND, GULDBORGSUND

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 25. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Lene Bagge (f. 1989)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved Museum Silkeborg.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Bak-Hansen, Mogens (f. 1964)
Ph.d. i historie. Kontorfuldmægtig ved Retten i Nykøbing Falster.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervsph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Bro, Henning (f. 1953)
Cand.mag. i historie og samfundsfag, ph.d. i historie. Stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.

Bruun, Mette Bielefeldt (f. 1970)
Cand.mag. i kunsthistorie. Bielefeldt Art & Design.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Berit (f. 1968)
Cand.mag. i historie og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør for nyere tid på Museum Sydøstdanmark og leder af Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv.

Christensen, Jonas (f. 1973)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark, Vordingborg.

Christiansen, Eigil (f. 1945) 
Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Egelund, Jannik (f. 1981)
Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.

Fiedler, Klara (f. 1986)
Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.

Frederiksen, Trine Bring (f. 1991)
Cand.merc.kom. fra CBS. Foreningsrådgiver ved Guldborgsund Kommune.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Holm, Nanna (f. 1981)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Museumsinspektør og faglig ansvarlig på Danmarks Borgcenter og Møn Museum.

Horup, Carsten (f. 1976)
Cand.scient. i landskabsforvaltning. Projektleder, natur, ved Lolland Kommune.

Højsted, Matilde (f. 1993)
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Anna-Elisabeth (f. 1958)
Mag.art., cand.mag. og merk.d. Souschef ved Museum Lolland Falster.

Jensen, Henrik Gade (f. 1959)
Mag.art. i filosofi og § 2-sognepræst i Rudbjerg Pastorat i Lolland-Falsters Stift.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johansen, Morten (f. 1966)
BA i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991) 
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krohn, Bjørn Ohlendorff (f. 1975)
Cand.theol. Sognepræst ved Lindeskovkirken i Nykøbing F.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lauritsen, Leif Plith (f. 1966)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Driftschef og leder af bygningsbevaringsafdelingen ved Museum Lolland-Falster.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948) 
Landskabsarkitekt MDL. Fhv. ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Uffe Bjarne (f. 1953) 
Lærer og naturvejleder. Selvstændig naturvejleder.

Olesen, Mogens Nørgaard (f. 1948)
Cand.scient. i matematik, fysik og astronomi. Lektor og fagbogsforfatter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pedersen, Anita (f. 1968)
Cand.scient. i biologi. Chefkonsulent og projektleder ved Guldborgsund Kommune.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Karen Margrethe (f. 1944)
Cand.mag. i dansk. Lektor emeritus ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i PlanScape.

Pfeffer, Heidi (f. 1968)
Cand.mag. i folkloristik og master i informationsforvaltning og recordsmanagement. Stadsarkivar i Lolland Kommune ved Lolland Stadsarkiv.

Qvist, Katha (f. 1974)
Cand.mag. i etnologi. Kulturkonsulent i Guldborgsund Kommune.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schollain, Rosa Philippine (f. 1973)
Cand.arch. Byplanarkitekt. Projektleder i Vordingborg Kommune.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Surlyk, Finn (f. 1943)
Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk

Søsted, Kasper Høhling (f. 1971)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Lolland-Falster.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studier. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Wetterholm, Fleur Pihlkjær (f. 1966)
Cand.mag. i kunsthistorie. Kurator og kunstformidler ved Fuglsang Kunstmuseum.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Fhv. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Mortensen, Anni Renner (f. 1965)
Faktatjekker, bibliotekar DB.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 24 – SORØ, RINGSTED, KØGE, FAXE, STEVNS

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 24. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Borake, Trine Louise (f. 1970)
Mag.art., ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Jonas (f. 1973)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark, Vordingborg.

Christensen, Kirsten (f. 1956)
Cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland, Holbæk.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.

Christiansen, Inge (f. 1966)
Cand.mag. i etnologi og historie. Gæsteforsker.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Egelund, Jannik (f. 1981)
Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Elvekjær, Rasmus Brix (f. 1980)
Cand.scient. i biologi. Biolog og naturvejleder ved Stevns Kommune/Stevns Naturcenter.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Feilberg, Jon (f. 1944)
Lic.scient. i biologi. Pensionist.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Grasberger, Allan (f. 1973)
Journalist. Kommunikationskonsulent i Faxe Kommune.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Hansen, Jan Ahlehoff (f. 1951)
Cand.pæd. i geografi/naturvejleder. Naturskoleleder ved Natur- og Miljøskolen, Køge.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johansen, Johannes Christian (f. 1953)
Journalist. Fhv. kommunikations- og it chef, Folketinget. Fhv. redaktør, Polinfo. Formand for Fritidshusejernes Landsforening.

Kjærgård, Annemette (f. 1961)
BA i forhistorisk arkæologi og middelalder- og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kruse, Michael Løvendal (f. 1960)
Cand.scient. i naturgeografi. Naturkonsulent og formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lægring, Kasper (f. 1980)
Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Magnussen, Line Strandholm (f. 1970)
Cand.scient. og ph.d. Biolog og projektleder i Sorø Kommune.

Matzon, Ea Stevns (f. 1955)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Fhv. formidlingschef ved Museum Vestsjælland.

Meyhoff, Thomas (f. 1970)
Cand.comm. Teamleder, Kommunikation i Stevns Kommune, Politik & Borger.

Milàn, Jesper (f. 1974)
Ph.d. i geologi. Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.

Mogensen, Jørgen (f. 1948)
Læreruddannet. Forfatter til lokalhistoriske bøger. Arkivleder ved Lokalarkivet i Dianalund.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Månsson, Anette Krag (f. 1971)
Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olesen, Marianne Marott (f. 1956)
Kontoruddannet. Administrativ medarbejder ved Ringsted Kommune.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pavón, Martin (f. 1966)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. AC-medarbejder ved Museum Vestsjælland.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i PlanScape.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Poulsen, Bjørn (f. 1955)
Professor, dr.phil. ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Roos, Rikke Elise (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Sabroe, Charlotte (f. 1951)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Sorø Kunstmuseum.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schultz, Maja Kildetoft (f. 1976)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kulturarvsenheden, Museum Sydøstdanmark.

Sjølund, Annette (f. 1966)
Student i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Billedkunstner.

Skodborg, Lene (f. 1965)
Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør Østsjællands Museum, Højerup.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Sørensen, Hugo Hvid (f. 1959)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Torm, Helge (f. 1946)
Cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. museumsinspektør ved Sorø Amts Museum (nu Sorø Museum).

Ulriksen, Jens (f. 1962)
Ph.d. og mag.art. i forhistorisk arkæologi. Forskningsleder ved Museum Sydøstdanmark, Vordingborg.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Villumsen, Louise H.H. (f. 1982)
Biolog. Naturvejleder ved Faxe Kommune.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Wetterholm, Fleur Pihlkjær (f. 1966)
Cand.mag. i kunsthistorie. Kurator og kunstformidler ved Fuglsang Kunstmuseum.

Zacarés, Yasmina Liv (f. 1975)
Leder af fritidsområdet ved Stevns Kommune.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Ålsbøl, Helle (f. 1972)
Cand.mag. i etnologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

FOTOGRAF

Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Fhv. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Mortensen, Anni Renner (f. 1965)
Faktatjekker, bibliotekar DB.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 23 – SLAGELSE, NÆSTVED

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 23. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Mie (f. 1965)
Cand.mag. i historie. Stadsarkivar i Næstved Kommune.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendtsen, Lasse Jonas (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Borake, Trine Louise (f. 1970)
Mag.art., ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Kirsten (f. 1956)
Cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland, Holbæk.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug
og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dencker, Jørgen (f. 1951)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved
Vikingeskibsmuseet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør
ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Grønnegaard, Margit Bak (f. 1988)
PBA i fysioterapi og cand.scient. i idræt og sundhed. Fritids- og foreningskonsulent ved Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur
og miljø.

Hansen, Palle Birk (f. 1949)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og nordisk arkæologi. Fhv. leder/direktør for Næstved Museum. Pensioneret.

Hansen, Vibeke Kelding (f. 1986)
Cand.mag. i kunsthistorie. Kurator på Kunsthal Rønnebæksholm.

Højsted, Matilde (f. 1993)
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krogh, Michael (f. 1965)
Cand.agro. og MSc. Specialkonsulent ved Næstved Kommune.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Kølmel, Sofia Mulla (f. 1976)
Biolog. Naturmedarbejder og projektleder ved Næstved Kommune.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lægring, Kasper (f. 1980)
Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns
Universitet.

Marcher, Michael Skovgaard (f. 1965)
Cand.scient. i biologi. Biolog ved Slagelse Kommune.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Lise Seisbøll (f. 1958)
Mag.art. i kunsthistorie. Freelanceforfatter.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Arkivar i Vordingborg Kommune.

Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987)
Ph.d. i historie. Konsulent.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Munk-Nielsen, Karen Sivebæk (f. 1968)
Cand.mag. i historie. Overinspektør på Museum Vestsjælland.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab,
Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Mogens Nørgaard (f. 1948)
Cand.scient. i matematik, fysik og astronomi. Lektor og fagbogsforfatter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske
Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Outzen, Susanne (f. 1977)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark.

Pavón, Martin (f. 1966)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. AC-medarbejder i Museum
Vestsjælland.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.

Petersen, Flemming (f. 1957) 
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos,
Bjerringbro.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Sloth, Pernille Rohde (f. 1976)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Udgravningsleder ved Museum Sydøstdanmark.

Stjernqvist, Kasper Wurr (f. 1980)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark, Næstved.

Sørensen, Hugo Hvid (f. 1959)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi
ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Viinholt-Nielsen, Lars (1945-2020)
Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

FOTOGRAF

Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Fhv. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 22 – ROSKILDE, LEJRE, GREVE, SOLRØD

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 22. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.

Bonde, Line Melballe (f. 1985)
Cand.mag. i kunsthistorie. Kirkekonsulent og bygningsredaktør ved bogværket Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Egholk, Kirsten (f. 1970)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Fuglø, Isabella No’omi (f. 1990)
Cand.mag. i kultur og formidling. Museumsinspektør ved Lejre Museum, ROMU.

Gottfredsen, Bent (f. 1941)
Farmakonom. Tidl. højskolelærer, lokalhistoriker og forfatter. Pensionist.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Groth, Niels Boje (f. 1946)
Civilingeniør, cand.polyt. et art. i kultursociologi. Seniorforsker emeritus ved Københavns Universitet.

Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972)
Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)
Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Tidligere lektor ved Københavns Universitet.

Høj, Mette (f. 1952)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi som hhv. hoved- og bifag. Overinspektør ved ROMU.

Højsted, Matilde (f. 1993)
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Karin Blendstrup (f. 1962)
Cand.scient. i biologi. Biolog ved Greve Kommune

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Kastholm, Ole Thirup (f. 1975)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Roskilde Museum.

Knudsen, Karen (f. 1957)
Miljøtekniker. Miljøtekniker ved Greve Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Koefoed, Tommy (f. 1973)
Civilingeniør. Projektleder, civilingeniør ved Greve Kommune.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Langkilde, Jesper (f. 1973)
Cand.mag. i arkæologi og historie. Museumsinspektør ved Roskilde Museum.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lægring, Kasper (f. 1980)
Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Madsen, Mette (f. 1972)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark.

Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987)
Ph.d. i historie. Konsulent.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Mortensen, Tobias (f. 1984)
Cand.mag. i historie. Koordinator for Arkiv og Frivillighed ved Lejre Bibliotek & Arkiv.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Julie (f. 1984)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museumsorganisationen ROMU.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Oslev, Bent (f. 1947)
Cand.arch. Fhv. byplanarkitekt i Roskilde Kommune. Projektudvikler og medforfatter på Miljøministeriets første Kommuneatlasser over Bevaringsværdier i byer og bygninger (1990-92).

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Kristoffer Buck (f. 1976)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Petersen, Mogens (f. 1947)
Mag. scient. soc. Pensionist. Tidl. ansat i Vestsjællands Amt, Roskilde Amt og Region Sjælland.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Reyes, Marco De Los (f. 1969)
Journalist. Redaktør ved Danmarks Radio.

Rosenhegn, Birgitte Louise Peiter (f. 1986)
Cand.mag. i historie og kommunikation.

Rosenørn, Rasmus (f. 1977)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved RAGNAROCK (ROMU), Roskilde.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schütze, Laura Maria (f. 1979)
Cand.mag., ph.d. i religionssociologi og museumsstudier. Museumsinspektør ved Museumskoncernen ROMU, Roskilde.

Stage, Mikkel Hansen (f. 1982)
Cand.mag. i historie. Arkivar ved Greve Kommunearkiv, Greve Museum.

Stenak, Morten (f. 1971)
Cand.scient. i kulturgeografi og ph.d. i historie. Chefkonsulent ved Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen.

Søndergaard, Mathias (f. 1976)
Cand.mag. i historie. Udgravningsleder ved Museum Sydøstdanmark.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Tønnesen, Eva (f. 1945)
Cand.mag. i historie og dansk og folkebibliotekar. Fhv. leder af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv og stadsarkivar i Roskilde Kommune.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Vincents, Morten (f. 1960)
Cand.scient. i biologi. Biolog i Roskilde Kommune.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Tidl. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 21 – ODSHERRED, HOLBÆK, KALUNDBORG

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 21. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Andersen, Arne Hedegaard (f. 1953)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Andersen, Ivan Normann (f. 1958)
Cand.phil. i historie. Blomsterbud.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Blumensaadt, Peter (f. 1951)
Etnolog. Statsarkivar ved Holbæk Bibliotek/Holbæk Stadsarkiv.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.

Borake, Trine Louise (f. 1970)
Mag.art., ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Bouchet, Julie Kirstine Linderoth (f. 1982)
Cand.mag. i kommunikation. Leder af Observatoriet i Brorfelde, Holbæk.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Kirsten (f. 1956)
Cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. og cand.mag. i geografi og dansk.

Christiansen, Hans Guldager (f. 1948)
Cand.scient. i biologi. Lektor ved Kalundborg Gymnasium til 2008.

Claudi-Hansen, Lone (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Museum Vestsjælland.

Clausen, Carsten (f. 1946)
Planteskole- og anlægsgartner. Pensioneret.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc. (agroøkologi) og BSc. (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Erhardi, Hans Henrik (f. 1964)
Skovfoged og naturfotograf. Selvstændig.

Fiedler, Klara (f. 1986)
Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Floris, Lene (f. 1957)
Mag.art. i europæisk etnologi og master of public governance (MPG). Forfatter og rådgiver, fhv. museumsdirektør.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hartmann, Niels (f. 1953)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Hansen, Jakob Walløe (f. 1977)
Cand.scient. i geologi. Formidlings- og undervisningsleder i UNESCO Global Geopark Odsherred.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hjorth-Jørgensen, Anders (f. 1948)
Bibliotekar DB. Redaktør og forfatter hos Forlaget desAHJn.

Holm, Lise (f. 1955)
Mag.art. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Højsted, Matilde (f. 1993)
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Customer Relations Coordinator ved Retriever.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johansen, Thomas Egeberg Lund (f. 1983)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Knudsen, Jesper Sejdner (f. 1951)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør på Museum Vestsjælland.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Bitten (f. 1981)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Forstadsmuseet, Hvidovre og Brøndby.

Larsen, Christian (f. 1972)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lohfert, Elsebeth (f. 1954)
Cand.mag. i historie og filmvidenskab. Chefredaktør på Vinbladet.

Lolle, Elisabeth (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lægring, Kasper (f. 1980)
Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Madsen, Inge-Lis G. N. (f. 1953)
Bibliotekar. Arkivar ved Tølløse og Jyderup Lokalarkiv, Holbæk Bibliotekerne.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Munk-Nielsen, Karen Sivebæk (f. 1968)
Cand.mag. i historie. Overinspektør på Museum Vestsjælland.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Palle Bruun (f. 1959)
Uddannet i Kalundborg Kommunes administration. Daglig leder af sikkerhedsarbejdet. Arbejder i HR & Personale på rådhuset i Kalundborg.

Pavón, Martin (f. 1966)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. AC-medarbejder ved Museum Vestsjælland.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Roos, Rikke Elise (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum Vestsjælland.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Sørensen, Kurt (f. 1938)
Bibliotekar, forfatter, kulturhistoriker. Fhv. overbibliotekar og arkivleder i Odsherred.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Tidl. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 20 – FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 20. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Andersen, Peter Thor (f. 1975)
Cand.mag. i historie og statskundskab, Københavns Universitet. Museumsdirektør ved Øhavsmuseet Faaborg.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d. stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Bohr, Sigurd Arve Baslund (f. 1987)
Cand.mag. i arkæologi og marinarkæologi.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.scient. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Damgaard, Peter (f. 1976)
Cand.mag. i historie. Kommunearkivar ved Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Dragsbo, Peter (f. 1948)
Mag.art. i europæisk etnologi. Fagforfatter, fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Flügge, Lone (f. 1963)
Cand.mag. i litteratur- og kunsthistorie. Kulturmedarbejder ved Ærø Kommune.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.

Frellesvig, Eva (f. 1970)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Museumsinspektør ved Faaborg Museum, Faaborg.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Furdal, Kim (f. 1959)
Ph.d. Museumsleder på Ærø Museum.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Peer Henrik (f. 1972)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør og leder på Langelands Museum.

Hansen, Theis Bavnhøj (f. 1973)
Cand.scient. i idræt og samfundsfag. Teamleder Fritid ved Faaborg-Midtfyn Kommune.

Havsteen-Mikkelsen, Mette Eriksen (f. 1956)
Etnolog, mag.art. Fhv. leder af Ærø Museum og Vartov-arkivet i København.

Hedegaard, Esben (f. 1957)
Cand.phil. i historie. Museumschef ved Svendborg Museum.

Heide, Poul Baltzer (f. 1982)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Øhavsmuseet, Faaborg.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Iben Friis (f. 1957)
Freelance DJH-uddannet journalist med speciale i kultur, kunsthistoriske studier ved AU.

Jeppesen, Ole (f. 1964)
Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Kjær, Ulrik (f. 1969)
Cand.oceon. og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Knudsen, Allan Dørup (f. 1980)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Svendborg Museum.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Sigurd Bruun (f. 1993)
BA i geografi og geoinformatik på Københavns Universitet. Kandidatstuderende i Nature Management på Københavns Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kromann, Erik Boye (f. 1946)
Sømand og lærer. Fhv. museumsleder ved Marstal Søfartsmuseum.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Christian (f. 1972)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Larsen, Nicolai Garhøj (f. 1975)
Cand.it. Museumsinspektør, Øhavsmuseet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)   
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lund-Jacobsen, Tissel (f. 1980)
Cand.mag. i historie og russisk. Museumsinspektør ved Øhavsmuseet, Faaborg.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Arkivar i Vordingborg Kommune.

Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987)
Ph.d. i historie. Konsulent.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Knud (f. 1936)
Bygningskonstruktør. Fhv. teknisk chef i tidl. Marstal Kommune. Pensionist og Turistguide.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Palm, Mogens V.P. (f. 1963)
Cand.mag. i filosofi og kunsthistorie. Leder af SAK Kunstbygning, Svendborg.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Karen Margrethe (f. 1944)
Cand.mag. i dansk. Lektor emeritus ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rattenborg, Nis (f. 1955)
Skibstømrer og jordbrugsteknolog. Ornitolog.

Ravn, Helle (f. 1946)
Mag.art i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør.

Rosenberg, Anne Garhøj (f. 1976)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Leder Kulturarv, Bygningsdrift og Administration, Øhavsmuseet.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Per Orla (f. 1952)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Fhv. afdelingsleder og museumsinspektør ved Svendborg Museum.

Uldum, Otto Christian (f. 1968)
Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Vinther, Erik (f. 1953)
Biolog. Fhv. biolog ved Miljøstyrelsen Fyn.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Wolsgård, Else (f. 1947)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivleder på Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

FOTOGRAF

Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Tidl. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 19 – ODENSE

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 19. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d. stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Burkard, Lene (f. 1945)
Cand.mag. i kunsthistorie og engelsk. Tidl. museumsinspektør ved Kunsthallen Brandts, Odense. Ekstern lektor i kunsthistorie ved Det Fynske Kunstakademi, Odense.

Christensen, Jakob Tue (f. 1960)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Græsholm, Niels (f. 1958)
Musikpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, korpædagogisk diplom fra Musikhögskolan i Göteborg og Master of Public Governance fra CBS. Studielektor i musik og musikskolekonsulent i Slot- og Kultursstyrelsen.

Hansen, Jesper (f. 1974)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi, ph.d. fra Syddansk Universitet. Overinspektør og leder af Arkæologi ved Odense Bys Museer.

Henriksen, Mogens Bo (f. 1966)
Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972)
Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.

Haase, Kirstine (f. 1979)
Ph.d., cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Jan Bo (f. 1958)
Cand.arch., arkitekt MAA. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Jeppesen, Ole (f. 1964)
Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Kjær, Ulrik (f. 1969)
Cand.oceon. og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)    
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987)
Ph.d. i historie. Konsulent.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Myrtue, Anders Skriver (f. 1955)
Cand.mag. Fhv. overinspektør ved Odense Bys Museer, Nordfyns Kommune.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Allan (f. 1960)
Journalist. Ansat på Politiken siden 1985.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Petersen, Camilla Schmidt (f. 1985)
Cand.scient. i biologi. Biolog ved Odense Kommune.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.

Runge, Mads Thagård (f. 1972)
Ph.d. i arkæologi. Forskningscenterleder ved Odense Bys Museer.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schjerning, Camilla Pryds (f. 1981)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Skov, Andreas (f. 1970)
Cand.mag. i samtidshistorie og russisk. Arkivar ved Odense Stadsarkiv.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Steno, Carsten (f. 1951)
Selvstændig journalist.

Sønderby, Lars Kildahl (f. 1972)
Skov- og Landskabsingeniør, Master i Kulturmiljø og Landskabsanalyse. Projektleder Natur ved Odense Kommune.

Savsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Jørgen (f. 1953)
Cand.mag. i historie. Fhv. stadsarkivar i Odense Kommune.

Toftgaard, Jens (f. 1977)
Ph.d. i historie. Kulturarvschef ved Odense Bys Museer.

Uldum, Otto Christian (f. 1968)
Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.

Warring, Ellen (f. 1953)
Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Wøllekær, Johnny (f. 1965)
Cand.mag, Ph.d. Stadsarkivar på Odense Stadsarkiv.

FOTOGRAF

Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Tidl. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 18 – MIDDELFART, ASSENS, NORDFYN, KERTEMINDE, NYBORG

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 18. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Andersen, Pia Krogh (f. 1978)
Cand.mag. Kultur- og fritidskonsulent i Nordfyns Kommune.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beck, Malene Refshauge (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved
Østfyns Museer.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bille, Hanne (f. 1975)
Cand.mag. i fransk og anvendt visuel kommunikation. Landdistriktskoordinator ved Plan- og Kulturafdelingen i Nordfyns Kommune.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Bohr, Sigurd Arve Baslund (f. 1987)
Cand.mag. i arkæologi og marinarkæologi. museumsinspektør på Langelands Museum.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Jakob Tue (f. 1960)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved
Odense Bys Museer.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Dragsbo, Peter (f. 1948)
Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg
Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.

Egdal, Margit (f. 1952)
Bibliotekar. Arkivleder ved Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup.

Egelund, Jannik (f. 1981)
Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske
Kommuner.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gantriis, Jens (f. 1961)
Økonomi og salg. Centerleder ved Frivilligcenter Kerteminde
og politiker ved Kerteminde Kommune.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker
og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance &
Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale
i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Jesper (f. 1974)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi, ph.d. fra Syddansk
Universitet. Overinspektør og leder af Arkæologi ved Odense Bys Museer.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med
speciale i landskab, natur og miljø.

Henriksen, Mogens Bo (f. 1966)
Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Horsdal, Marianne (f. 1946)
Dr.phil. Professor emeritus. Forfatter og billedkunstner.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, John (f. 1940)
Handelsuddannet. Lokalhistoriker. Formand for Vissenbjerg
Lokalhistoriske Arkiv. Tidl. grosserer. Pens. borgmester.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Jan Bo (f. 1958)
Cand.arch., arkitekt MAA. Museumsinspektør ved Odense
Bys Museer.

Jensen, Johan Møhlenfeldt (f. 1958)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumschef
ved Museum Vestfyn, Assens Kommune.

Jeppesen, Ole (f. 1964)
Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Kjær, Ulrik (f. 1969)
Cand.oceon. og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab,
Syddansk Universitet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi
og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup &
Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne
samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Tue Skovgård (f. 1970)
Cand.scient. i biologi. Naturvejleder i Nyborg Kommune.

Lauridsen, Hans (f. 1939)
Tidligere kasserer i Snedker og Tømrerforbundet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte
Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lock, Rasmus Willaing (f. 1982)
Cand.mag. i historie. Arkivar ved Odense Stadsarkiv og arkivleder ved Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved
Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af
LANDSKAB.

Mogensen, Christina Lysbjerg (f. 1987)
Ph.d. i historie. Konsulent.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør
for Hvidovre Hospital.

Mührmann-Lund, Jørgen (f. 1964)
Ph.d. i historie. Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

Myrtue, Anders Skriver (f. 1955)
Cand.mag. Fhv. overinspektør ved Odense Bys Museer, Nordfyns Kommune.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Nørup, Maiken Rude (f. 1968)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsleder på Middelfart Museum.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner
og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og
historie.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Jens Åge Sandberg (f. 1963)
Cand.mag. i historie og filosofi. Arkivar ved Historiens Hus
(Odense Stadsarkiv), Odense.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved
VejleMuseerne.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Porsmose, Erland (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Museumsdirektør ved Østfyns Museer.

Rask, Elisabeth Brammer Drost (f. 1955)
Cand.mag. i historie, BA i kunsthistorie. Billedkunstner og
gymnasielærer ved Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv.
hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved
Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek
ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schwabe, Birgitte (f. 1984)
Cand.scient.san.publ. Leder af Frivilligcenter Nordfyn.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Storm, Peter (f. 1945)
Cand.psych. Skribent.

Søgaard, Steen (f. 1962)
Socialrådgiver. Udviklingskonsulent ved Plan og Kultur i Assens Kommune.

Søholm, Martin Køhl (f. 1968)
Biolog. Specialkonsulent, Natur, i Kerteminde Kommune.

Sørensen, Claus Frederik (f. 1976)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Afdelingsleder ved
Landskab & Arkæologi, Østfyns Museer.

Sørensen, Daniel Ginnerup (f. 1980)
Naturvejleder. Frilufts- og naturvejleder ved værude.dk.

Sørensen, Kurt Risskov (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Østfyns Museer, Kerteminde Kommune.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi.
Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thøgersen, Mette Ladegaard (f. 1975)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør, afdelingsleder, leder af
Nyborg Slot & Kulturarv.

Uldum, Otto Christian (f. 1968)
Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Vesterlund, Rikke (f. 1970)
Cand.scient., folkeskolelærer og naturvejleder. Naturvejleder
ved Middelfart Kommune.

Walmar, Hans (f. 1948)
Læreruddannet. Senere uddannet i fransk og tysk ved
SDU. Vinimportør, journalist og forfatter.

Wamberg, Peter (f. 1981)
Cand.scient.soc. Chef for Sekretariat, Kultur og Fritid ved
Middelfart Kommune.

Warring, Ellen (f. 1953)
Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Odense Bys
Museer.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk
Universitet.

Wirnfeldt, Pia (f. 1970)
Mag.art. i kunsthistorie. Direktør for CLAY Keramikmuseum
Danmark.

FOTOGRAF

Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Dal, Hanne (f. 1959)
Tidl. redaktionschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og
ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 17 – TØNDER, AABENRAA, SØNDERBORG

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 17. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Alexiou, Bente Grundvad (f. 1986)
Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Ribe.

Andersen, Hans Chr. H. (f. 1961)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og kulturforvaltning. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Back, Ronni Rix (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Foreningskonsulent ved Kultur & Fritid, Tønder Kommune.

Becker-Christensen, Henrik (f. 1950)
Mag.art. i historie, dr.phil. Fhv. generalkonsul i Flensborg.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs‑ph.d. stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Blond, Anne (f. 1976)
Cand.mag. i kunsthistorie, MD i design. Enhedsleder af kunstenheden i MSJ.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi og ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus.

Davidsen, Martin (f. 1985)
Journalist. Sportsjournalist og forfatter.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Dragsbo, Peter (f. 1948)
Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.

Egelund, Jannik (f. 1981)
Cand.scient.soc. Ph.d.‑studerende på Roskilde Universitet.

Eisenschmidt, Silke (f. 1966)
Dr.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, Haderslev.

Enøe, Ebbe Stig Abildgård (f. 1947)
Skov‑ og landskabsingeniør. Seniorkonsulent ved Kultur, Turisme og Bæredygtighed i Sønderborg Kommune.

Ethelberg, Per (f. 1954)
Cand.phil. et ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur‑ og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings‑ og Analysecenter for Velfærd).

Fruergaard, Mikkel (f. 1981)
Ph.d., cand.scient. i naturgeografi. Adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Hans Schultz (f. 1960)
Dr.phil. i historie. Forskningsleder i Rigsarkivet.

Hansen, Jens Hjerrild (f. 1974)
Skov‑ og landskabsingeniør. Skovfoged ved Naturstyrelsen, Vadehavet.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hartvig, Anders (f. 1979)
Cand.mag. i middelalder og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.

Hirsch, Klaus (f. 1964)
Dipl.‑Prähist. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Mads Leen (f. 1975)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johansen, Iben (f. 1985)
Cand.mag. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved MSJ‑Kunstmuseet Brundlund Slot.

Johnsen, Axel (f. 1970)
Ph.d. i historie. Afdelingschef ved Museum Sønderjylland.

Kieffer-Olesen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kristensen, Henrik Skov (f. 1953)
Cand.mag. i historie og engelsk. Ph.d. & dr.phil. Museumschef ved Nationalmuseet/ Frølevlejrens Museum.

Kristensen, Tenna Rejnholt (f. 1961)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi.

Kruse, Pernille (f. 1970)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Madsen, Lennart S. (f. 1953)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.

Matthes, Lilian (f. 1966)
M.A. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Hanne Lundgren (f. 1966)
Mag.art. i kunsthistorie. Kunstkonsulent i Sønderborg Kommune.

Nielsen, Leif Hansen (f. 1955)
Ph.d. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet i Aabenraa.

Nielsen, Line Vinkel (f. 1978)
Cand.scient. i biologi. Biolog i Tønder Kommune.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nissen, Mette (f. 1969)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Overgaard, Anne Marie (f. 1975)
Cand.mag. i historie og tysk. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Carsten Porskrog (f. 1960)
Dr.phil. Enhedsleder ved Museum Sønderjylland.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rasmussen, René (f. 1966)
Cand.mag. i historie og sproglig kommunikation og formidling. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot.

Rendboe, John (f. 1965)
Cand.mag. i historie og filosofi. Fhv. direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Riis, Katrine Moberg (f. 1975)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Sørensen, Anne Birgitte (f. 1953)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell. dk.

Sørensen, Mette (f. 1982)
Cand.mag. i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi, Haderslev.

Sørensen, Trine (f. 1965)
Cand.scient. i geografi og idræt. Ansat som Naturskoleleder og naturvejleder hos Naturstyrelsen.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Birgitte (f. 1964)
Cand.mag. i historie og etnografi. Arkivleder/koordinator ved Lokalhistorisk arkiv for Gl. Tønder Kommune i Tønder Kommune.

Tonnesen, Hans Lauge (f. 1956)
Naturvejleder. Naturvejleder i Tønder Kommune.

Uldum, Otto Christian (f. 1968)
Cand.mag. i forhistorisk og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.

Valeur, Bent (1929-2021)
Cand.mag. i geografi og biologi. Fhv. studielektor og fagkonsulent.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Witte, Frauke (f. 1971)
Dipl.Præhistoriker. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland ‑ Arkæologi, Haderslev.

Østergaard, Bjørn (f. 1963)
Cand.scient. Centerleder ved Historiecenter Dybbøl Banke.

FOTOGRAF

Skov, Palle Peter (f. 1969)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

 

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

 

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

 

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Rolph, Pernille (f. 1969)
Bibliotekar DB.

Sørensen, Gert Lynge (f. 1958)
Journalist.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

 

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 16 – VEJEN, KOLDING, HADERSLEV

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 16. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Andersen, Hans Chr. H. (f. 1961)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og kul‑ turforvaltning. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Bang, Hans Vilhelm (f. 1949)
Læreruddannet. Freelance film‑ og kulturkonsulent og udstillingskurator. Specialekonsulent ved Historie Haderslev/Historisk Arkiv for Haderslev Kommune.

Becker-Christensen, Henrik (f. 1950)
Mag.art. i historie, dr.phil. Fhv. generalkonsul i Flensborg.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs‑ph.d.‑stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Bysted, Ane L. (f. 1971)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov, Vejen.

Børgesen, Inger-Marie (f. 1957)
Mag.art. i europæisk etnologi, ph.d. Formidlingsmedarbejder ved Christiansfeld Centret.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus.

Davidsen, Martin (f. 1985)
Journalist. Sportsjournalist og forfatter.

Dedenroth-Schou, Poul (f. 1943)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. museumsdirektør for Museet på Koldinghus. Fhv. kulturdirektør i Kolding Kommune.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Dollar, Scott Robert (f. 1978)
MA i arkæologi. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov.

Dragsbo, Peter (f. 1948)
Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.

Eisenschmidt, Silke (f. 1966)
Dr.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Ejstrud, Bo (f. 1970)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Tidl. museumsdirektør ved Museet på Sønderskov.

Enevoldsen, Mona Bruun (f. 1972)
Cand.scient. i idræt og kulturformidling. Fritidskonsulent i Kolding Kommune.

Eskildsen, Karsten (f. 1956)
Cand.mag. Kulturhistorisk konsulent.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur‑ og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt fhv. leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings‑ og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grundvad, Lars (f. 1983)
Cand.mag i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov.

Hansen, Anders Hell (f. 1970)
Cand.mag. i historie. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv.

Hansen, Kamma Overgaard (f. 1977)
Ph.d. i kunsthistorie. Freelance kunsthistoriker, projektforsker ved Museum Østjylland.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hartvig, Anders (f. 1979)
Cand.mag. middelalder og renæssance arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Henningsen, Lars N. (f. 1950)
Dr. phil. Fhv. arkiv‑ og forskningschef på Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Hirsch, Klaus (f. 1964)
Dipl.‑Prähist. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Inge Lise Møller (f. 1972)
Cand.scient. i biologi. Biolog ved Vejen Kommune.

Jensen, Mads Leen (f. 1975)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johansen, Per Hasager (f. 1971)
Cand.scient. i biologi. Biolog ved Vejen Kommune.

Johnsen, Axel (f. 1970)
Ph.d. i historie. Afdelingschef ved Museum Sønderjylland.

Jørgensen, Anne-Mette (f. 1986)
Cand.mag. i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Arkæolog ved Museet på Sønderskov.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Anker Ravn (f. 1961)
Cand.arch. Restaureringsarkitekt og indehaver af Arkitekt MAA Anker Ravn Knudsen, Rødding.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krause, Jacob (f. 1989)
Cand.mag. i historie. Arkivar på Kolding Stadsarkiv.

Kristensen, Tenna Rejnholt (f. 1961)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Kristiansen, Jørn Chemnitz (f. 1958)
Læreruddannet. Naturvejleder ved Kolding Naturskole.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF‑kursus.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lohfert, Elsebeth (f. 1954)
Cand.mag. i historie og filmvidenskab. Chefredaktør, Vinbladet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lundbye, Steen Rosenvinge (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Kulturarvschef ved Museet på Koldinghus, Kolding.

Madsen, Lennart S. (f. 1953)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Sønderjylland.

Matthes, Lilian (f. 1966)
M.A. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nagstrup, Inge (f. 1970)
Cand.scient. i biologi. Biolog ved Vejen Kommune.

Nielsen, Leif Hansen (f. 1955)
Ph.d. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet i Aabenraa.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nissen, Mette (f. 1969)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Poulsen, Martin Egelund (f. 1975)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museet på Sønderskov.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Carsten Porskrog (f. 1960)
Dr.phil. Enhedsleder ved Museum Sønderjylland.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rendboe, John (f. 1965)
Cand.mag. i historie og filosofi. Fhv. direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Revsholm, Rikke Winther (f. 1974)
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Afdelingsleder ved Kultur og Event, Kolding Kommune.

Riis, Katrine Moberg (f. 1975)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Rønne, Bent Vedsted (f. 1965)
Cand.phil. Arkiv‑ og museumschef ved Historie Haderslev i Haderslev Kommune.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Steeman, Mette Elstrup (f. 1972)
Ph.d. i palæontologi. Enhedsleder for Naturhistorie ved Museum Sønderjylland.

Sørensen, Anne Birgitte (f. 1953)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Mette (f. 1982)
Cand.mag. i middelalder‑ og renæssancearkæologi. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Charlotte (f. 1978)
Cand.negot. Kultur‑ og turismekonsulent ved Vejen Kommune.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Viinholt-Nielsen, Lars (1945-2020)
Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Witte, Frauke (f. 1971)
Dipl.Præhistoriker. Museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Wul, Lene (f. 1968)
Cand.phil. i historie. Stadsarkivar ved Kolding Stadsarkiv i Kolding Kommune.

 

FOTOGRAF

Skov, Palle Peter (f. 1969)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

 

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

 

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

 

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kuhn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Riegels, Naja Kuhn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Rolph, Pernille (f. 1969)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi medsærlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Voss, Jon (f. 1972)
Museumsinspektør og forlagskonsulent.

 

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kuhn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 15 – BILLUND, VEJLE, FREDERICIA

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 15. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Berg, Karin (f. 1946)
Cand.mag. i historie og engelsk. Arkivleder på GrindstedArkivet.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Bjarne (f. 1973)
Folkeskolelærer og Naturvejleder ved Fredericia Kommune.

Christensen, Carsten Sander (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og engelsk sprog og kultur, dr. i historie. Museumsinspektør ved Billund Kommunes Museer, Grindsted.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Damsgaard, Nina (f.1954)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør på Aarhus Kunstmuseum, tidl. museumsleder på Vejle Kunstmuseum. Seniorforsker.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Egelund, Jannik (f. 1981)
Cand.scient.soc. Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Hansen, Esben Klinker (f. 1968)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Arkæolog ved VejleMuseerne, Vejle.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Anne-Vibe (f. 1965)
Cand.scient. Biolog og projektleder ved Billund Kommune.

Jensen, Poul Ulrich (f. 1947)
Cand.odont. og cand.phil. i historie. Arkivar ved Givskud Zoo – Zootopia.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lillethorup, Finn (f. 1962)
Cand.hort. Naturvejleder ved viden- og oplevelsescentret Økolariet i Vejle Kommune.

Lindblom, Charlotta (f. 1967)
Cand.phil. fra Københavns Universitet. Museumsinspektør ved VejleMuseerne.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Mührmann-Lund, Jørgen (f. 1964)
Ph.d. i historie. Ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olsen, Mads Navntoft (f. 1979)
Cand.scient. i biologi. Naturforvalter i Billund Kommune.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Poulsen, Poul Porskær (f. 1953)
Ph.d. Redaktør og historiker ved historie-online.dk, Vejle Kommune.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Raun, Louise (f. 1983)
Cand.arch. Planlægger i Fredericia Kommune.

Ravn, Mads (f. 1965)
Ph.d. i arkæologi fra Cambridge University. Forskningschef ved VejleMuseerne.

Rendboe, John (f. 1965)
Cand.mag. i historie og filosofi. Direktør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Siggaard, Anna Louise (f. 1986)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Billund Kommunes Museer, Grindsted.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Stjernholm, Henrik (f. 1950)
Cand.arch. Arkitekt MAA, Indehaver af arkitektfirmaet StjernholmArkitektur, Vejle.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Karsten Merrald (f. 1982)
Ph.d., cand.mag. i historie. Museumsleder ved Museerne i Fredericia, Fredericia Kommune.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Uldum, Otto (f. 1968)
Cand.mag. i forhistorisk- og marinarkæologi. Museumsinspektør på Langelands Museum.

Vagtholm, Kirsten (f. 1944)
Bestyrelsesformand for Skulpturpark Billund. Tidligere medredaktør på LEGO personalebladene.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

 

FOTOGRAF

Skov, Palle Peter (f. 1969)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

 

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

 

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

 

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Jette (f. 1954)
Bibliotekar DB.

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Rolph, Pernille (f. 1969)
Bibliotekar DB

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Voss, Jon (f. 1972)
Museumsinspektør og forlagskonsulent.

 

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 33 – KØBENHAVN II

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 33. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Brink, Stefanie Høy (f. 1983)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Coninck-Smith, Ning de (f. 1953)
Cand.mag. i historie og fransk, lic.pæd., ph.d., dr.phil. Professor MSO ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Cramer-Petersen, Lars (f. 1967)
Cand.jur. Fhv. Museumsinspektør, -leder på og iværksætter af lokalmuseet i Brønshøj, Københavns Kommune. Forfatter til lokalhistoriske udgivelser.

Dam, Torben (f. 1957)
Landskabsarkitekt. Lektor på Københavns Universitet.

Egholk, Kirsten (f. 1970)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Historie & Kunst i København og Bank- og Sparekassemuseet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Fabricius, Hanne (f. 1958)
Cand.phil. i arkæologi. Selvstændig ved Tyra Kultur- og Historiefortælling om Københavns historie.

Floris, Lene (f. 1957)
Mag.art. i europæisk etnologi og Master of Public Governance (MPG). Forfatter og rådgiver, fhv. museumsdirektør.

Frandsen, Karl-Erik (f. 1940)
Dr.phil., cand.mag. i historie og geografi. Emeritus ved SAXO-instituttet, Københavns Universitet. Fhv. lektor i historie samme sted.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Bea Fonnesbech (f. 1977)
Cand.mag. i kunsthistorie. Arkitektur-, kunst- og kulturformidler.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jensen, Henrik Toft (f. 1945)
Cand.mag. i samfundsfag og geografi. Lektor emeritus ved Roskilde Universitet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Larsen, Vibeke Sonntag (f. 1971)
Cand.mag. i teatervidenskab. Sekretariatsleder i landsforeningen Kulturhusene i Danmark.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mose, Kirsten Weiss (f. 1972)
Cand. Theol. og Diplom i kommunikation. Kommunikationsrådgiver ved Københavns Stift.

Munk, Jens Peter (f. 1951)
Mag.art. i kunsthistorie. Fagansvarlig for byens monumenter, Københavns Kommune.

Nielsen, Allan Gudio (f. 1968)
Folkeskolelærer. Naturvejleder i Fugleværnsfonden.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Sejerøe, Anders (f. 1975)
Cand.scient.anth. Specialkonsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Simonsen, Rikke (f. 1968)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og Master i kulturhistorisk IT. Museumsinspektør på Københavns Museum.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Thelle, Mikkel (f. 1972)
Ph.d. i historie. Lektor ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie.

Tønnesen, Allan (f. 1940)
Cand.mag. i historie og fransk. Konsulent ved Danmarks Kirker. Fhv. antikvar ved den statslige bygningsfredning.

FOTOGRAFER

Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

FAGLIG KORREKTUR

Dahl, Bjørn Westerbeek (f. 1952)
Bibliotekar, museumsinspektør på Nationalmuseet og formand for Selskabet for Københavns Historie.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

BIND 32 – KØBENHAVN I

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 32. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet

Andersen, Christine Buhl (f. 1967)
Cand.mag. i dansk og kunsthistorie fra RUC og KU, Master i Museologi og Ledelse fra AAU og Aarhus School of Business, Museumslederuddannelse fra The Getty Leadership Institute, USA. Forkvinde i Ny Carlsbergfondet.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Andersen, Vivi Lena (f. 1979)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.

Andreasen, Niels Henrik (f. 1970)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.

Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955)
Cand.theol., Lic.theol. Lektor i teologi ved Aarhus Universitet.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bjørnsson, Iben (f. 1978)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner. Freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Dahlström, Hanna (f. 1973)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Damsholt, Tine (f. 1961)
Ph.d. i europæisk etnologi. Professor MSO ved Københavns Universitet.

Egholk, Kirsten (f. 1970)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Historie & Kunst i København og Bank- og Sparekassemuseet.

Ejlersen, Torben (f. 1940)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. museumsinspektør ved Nationalmuseet, museumschef for Københavns Bymuseum, arkivar ved Stadsarkivet i Københavns Kommune.

Fabricius, Hanne (f. 1958)
Cand.phil. i arkæologi. Selvstændig ved Tyra Kultur- og Historiefortælling om Københavns historie.

Floris, Lene (f. 1957)
Mag.art. i europæisk etnologi og Master of Public Governance (MPG). Forfatter og rådgiver, fhv. museumsdirektør.

Floryan, Margrethe (f. 1957)
Ph.d. Overinspektør ved Thorvaldsens Museum.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Hansen, Høgni Kalsø (f. 1973)
Ph.d. i økonomisk geografi. Lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, geografisektionen, Københavns Universitet.

Hansen, Peter Wessel (f. 1977)
Ph.d. i historie. Arkivar ved Københavns Stadsarkiv.

Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972)
Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.

Hildebrandt, Steen (f. 1944)
Cand.merc. og ph.d. Professor emeritus på Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

Jensen, Camilla (f. 1977)
Cand.mag. i litteraturhistorie og retorik fra Aarhus Universitet. Kommunikationschef ved Ny Carlsberg Glyptotek, København.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jensen, Jane Jark (f. 1973)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og europæisk etnologi. Overinspektør ved Københavns Museum.

Jørgensen, Rikke (f. 1971)
Cand.mag. i litteraturvidenskab og kunsthistorie. Kurator og leder af Arts & Globalization Platform, København.

Kern, Kristine (f. 1967)
Mag.art. i kunsthistorie. Leder af Fotografisk Center, København.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Lise (f. 1977)
Cand.comm. og Executive Master i Corporate Communication. Vicedirektør og kommunikationschef ved SMK – Statens Museum for Kunst.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Kyndrup, Lea (f. 1985)
Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Kommunikationsansvarlig ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København.

Langkilde, Kirsten Merete (f. 1954)
Uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Billedhugger, Rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København.

Larsen, Vibeke Sonntag (f. 1971)
Cand.mag. i teatervidenskab. Sekretariatsleder i landsforeningen Kulturhusene i Danmark.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lægring, Kasper (f. 1980)
Arkitekt MAA, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie. Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Meyer, Joachim (f. 1964)
Mag.art. og ph.d. Museumsinspektør ved Davids Samling, København.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Mose, Kirsten Weiss (f. 1972)
Cand.theol. og Diplom i kommunikation. Kommunikationsrådgiver ved Københavns Stift.

Munck-Fairwood, Birthe (f. 1958)
Cand.mag. i engelsk og religion. Netværkskoordinator i Tværkulturelt Center.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Allan (f. 1960)
Journalist. Ansat på Politiken siden 1985

Nielsen, Allan Gudio (f. 1968)
Folkeskolelærer. Naturvejleder i Fugleværnsfonden.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Oelsner, Gertrud (f. 1972)
Ph.d. i kunsthistorie. Direktør for Den Hirschsprungske Samling.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsson, Henning (f. 1951)
Journalist. Fhv. politisk redaktør ved DR. Pensionist.

Parby, Jakob Ingemann (f. 1973)
Ph.d. i historie og museologi. Museumsinspektør ved Københavns Museum.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Possing, Birgitte (f. 1952)
Dr.phil. Professor emerita.

Poulsen, John (f. 1951)
Exam.art. i historie. Forlagsredaktør ved Forlaget Banebøger.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Seerup, Jakob (f. 1975)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Bornholms Museum.

Sejerøe, Anders (f. 1975)
Cand.scient.anth. Specialkonsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Simonsen, Rikke (f. 1968)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og Master i kulturhistorisk IT. Museumsinspektør på Københavns Museum.

Skydsgaard, Morten Arnika (f. 1967)
Cand.med. og ph.d. i medicinhistorie. Museumsinspektør ved Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Sommer, Anne-Louise (f. 1961)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Museumsdirektør ved Designmuseum Danmark, København og adjungeret professor ved Syddansk Universitet.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand. Scient. i naturgeografi fra KU, Ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk

Steno, Carsten (f. 1951)
Selvstændig journalist.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Vestergaard, Jørn (f. 1948)
Cand.jur. og lic.jur. Professor emeritus ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Winther, Lars (f. 1968)
Cand. scient., ph.d. i geografi. Professor i kulturgeografi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAFER

Nørgaard Larsen, Jens (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

FAGLIG KORREKTUR

Dahl, Bjørn Westerbeek (f. 1952)
Bibliotekar, museumsinspektør på Nationalmuseet og formand for Selskabet for Københavns Historie.

KORREKTURLÆSERE MV.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 14 – VARDE, ESBJERG, FANØ

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 14. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendtsen, Lars Christian (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og bygningsrestaurering. Museumsinspektør ved Vardemuseerne/Arkæologi Vestjylland.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Brodde, Marco (f. 1974)
Læreruddannet. Natur- og kulturvejleder, Fanø Kommune.

Byskov, Søren (f. 1964)
Mag.art. i etnografi og socialantropologi, ph.d. i historie. Museumsleder på Bramming Egnsmuseum.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Dragsbo, Peter (f. 1948)
Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Esbjerg og Middelfart Museer samt direktør for Sønderborg Slot. Siden 2013 pensionist og fagforfatter.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Elleby, Maria Østerby (f. 1990)
Cand.mag. i historie og engelsk. Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet og Sydvestjyske Museer.

Eskildsen, Karsten (f. 1956)
Cand.mag. Kulturhistorisk konsulent.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fransen, Lene B. (f. 1959)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ArkVest og museumsinspektør på Vardemuseerne.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Fruergaard, Mikkel (f. 1981)
Ph.d., cand.scient. i naturgeografi. Adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grundvad, Bente (f. 1986)
Cand.mag. i marinarkæologi. Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Ribe.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hahn-Pedersen, Morten (f. 1956)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og seniorforsker ved Center for Maritime og Regionale Studier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Lulu Anne (f. 1976)
Ph.d. i historie. Leder af Historie og Formidling ved Sydvestjyske Museer.

Hansen, Mogens (f. 1949)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør emeritus ved Sydvestjyske Museer, afdelingen Bramming Egnsmuseum.

Højrup, Thomas (f. 1953)
Dr.phil. i etnologi. Professor ved Center for Bæredygtige Livsformer, Slettestrand.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Anders Kilgast (f. 1988)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

Jensen, Henrik Toft (f. 1945)
Cand.mag. i samfundsfag og geografi. Lektor emeritus ved Roskilde Universitet.

Jensen, John V. (f. 1972)
Cand.mag. i historie, filosofi og nordisk sprog og litteratur. Museumsinspektør ved Vardemuseerne, Varde.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjeldgaard, Inge Merete (f. 1952)
Mag.art. et cand.mag. i kunsthistorie og klassisk filologi. Museumsdirektør ved Esbjerg Kunstmuseum.

Kjær, Hans (f. 1953)
Cand.arch. Tidl. direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

NaturKulturVarde
Vardemuseernes udendørs formidlingsafdeling inden for natur, kultur og friluftsliv.

Nielsen, Karen Jermiin (f. 1982)
Cand.mag. i historie. Arkivleder ved Ribe Byhistoriske Arkiv

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Ole Nørskov (f. 1944)
Cand.mag. i historie og kristendom. Fhv. gymnasielærer. Formand for Varde Lokalhistoriske Arkiv.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Petersen, Erik Strange (f. 1944)
Cand.phil. Lektor emeritus ved historisk Afdeling, Aarhus Universitet.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rasmussen, Jørgen Dieckmann (f. 1954)
Cand.mag. Arkivchef ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv i Esbjerg Kommune.

Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Seldrup, Torben (f. 1964)
Film- og TV-assistent. Adm. direktør for Musikhuset Esbjerg.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Slyngborg, Mette Kristine (f. 1964)
Cand.mag. i æstetik og kultur. Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Esbjerg Kommune.

Sølvsten, Kasper Søbye (f. 1981)
Cand.public. og journalist. Kommunikations- og marketingmedarbejder i Musikhuset Esbjerg.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi fra KU, ph.d. fra DTU Space, specialkonsulent ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Warming, Dagmar (f. 1956)
Cand.mag. et merk.d. Museumsdirektør på Ribe Kunstmuseum.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

FOTOGRAF

Skov, Palle Peter (f. 1969)
Fotojournalist fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Thuesen, Carsten E. (f. 1961)
Grafiker og illustrator ved GEUS (De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

 

FAKTATJEKKERE

Andreasen, Aase (f. 1948)
Fhv. bibliotekschef.

Hedegaard, Ruth (f. 1953)
Fhv. stadsarkivar.

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Læbo, Annette Karina (f. 1973)
Bibliotekar DB

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Rolph, Pernille (f. 1969)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Voss, Jon (f. 1972)
Museumsinspektør og forlagskonsulent.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 13 – HORSENS, ODDER, SAMSØ, HEDENSTED

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 13. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Kasper H. (f. 1980)
Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Bahl, Jon (1939-2019)
Bokser og kunstsamler. Fhv. formand for Odder Kommunes Kunstudvalg.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Blicher, Rasmus (f. 1978)
Journalist, cand.mag. i filosofi og nordisk sprog og litteratur. Kommunikationschef i Odder Kommune.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Borup, Per (f. 1961)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Horsens Museum.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.

Callesen, Frederik (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informatik for kulturhistorikere. Museumsinspektør ved Horsens Museum.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985)
Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Egballe, Teresa (f. 1976)
Bachelor i ernæring og sundhed samt Master i Ledelses- og Organisationspsykologi. Leder af Kultur og Fritid i Hedensted Kommune.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Fhv. chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Elklit, Jørgen (f. 1942)
Cand.phil. i historie, dr.scient.pol. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Esbensen, Martin Weihe (f. 1975)
Cand.arch. Arkitekt og byplanlægger i Hedensted Kommune.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Frost, Lise (f. 1974)
Ph.d. og cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Gregersen, Christian Høgh (f. 1993)
Cand.mag. i internationale studier. Udviklingskonsulent i Sund By i Horsens Kommune.

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hagedorn-Olsen, Claus (f. 1953)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumschef ved Horsens Kunstmuseum.

Hansen, Kamma Overgaard (f. 1977)
Ph.d. i kunsthistorie. Freelance kunsthistoriker, projektforsker ved Museum Østjylland.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Lola Wøhlk (f. 1977)
Cand.mag. i historie og individuelt tilrettelagt supplering fra Aarhus Universitet. Speciale i stedsspecifik museumsformidling. Museumsinspektør ved Glud Museum.

Holm, Eigil (f. 1932)
Cand.mag. i naturhistorie og geografi. Forfatter.

Høegsberg, Mogens Skaaning Ravnsbjerg (f. 1976)
Ph.d. i middelalder- og renæssancearkæologi. Arkæolog ved Moesgaard Museum.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Iversen, Rasmus Birch (f. 1971)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Klaus Markmann (f. 1971)
Cand.mag. Etnografi og socialantropologi ved Aarhus Universitet. Museumsinspektør og afdelingsleder på Odder Museum, afd. Moesgaard Museum.

Jensen, Poul Ulrich (f. 1947)
Cand.odont. og cand.phil. i historie. Arkivar ved Givskud Zoo – Zootopia.

Jeppesen, Jens (f. 1951)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum, Aarhus.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Bodil Møller (f. 1947)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Fhv. leder af Byarkivet i Horsens.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kreth, Rasmus (f. 1959)
Historiker, ph.d. Museumsleder på Glud Museum.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Dr.scient., professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Allan Skou (f. 1951)
Forhistorisk arkæolog. Kulturhistorisk formidler ved Horsens Museum. Bestyrelsesmedlem i Horsens Kulturhistoriske Forening.

Larsen, Carsten Fynbo (f. 1943)
Selvstændig praktiserende arkitekt. Medlem af Danske Arkitektvirksomheder.

Larsen, Claus Bindslev (f. 1977)
Cand.scient. i biologi. Natur- og miljøarbejder i Samsø Kommune.

Larsen, Lars Krants (f. 1966)
Middelalderarkæolog. Afdelingsleder ved Arkæologisk Afdeling og overinspektør ved Moesgaard Museum.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)
Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Linaa, Jette (f. 1965)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Information & Document Manager i Banedanmark.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Anders Horsbøl (f. 1962)
BA i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved VejleMuseerne.

Nielsen, Helene Bang (f. 1955)
Cand.arch. Nordisk master i arkitektonisk kulturarv. Fmd. for Byfornyelsesrådet, Odder Kommune.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Martin Krog (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Horsens.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pagh, Lars (f. 1969)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Museumsinspektør ved Museum Horsens.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Merete Bøge (f. 1968)
Cand.mag., ph.d. Museumschef Museum Horsens.

Pedersen, Michael (f. 1967)
Cand.theol., journalist. Højskolelærer.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Ringgaard, Dan (f. 1963)
Dr.phil. Professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Salomon, Ib (f. 1952)
Journalist, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder.

Salomonsen, Majken Fosgerau (f. 1977)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør og afdelingsleder ved Moesgaard Museum, afd. Samsø Museum. Børnekulturformidler og projektleder ved Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scharling, Malene Lykke (f. 1978)
Cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation. Udviklingskonsulent i Odder Kommune.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schmidt, Eva (f. 1956)
Cand.mag. i historie og etnografi. Museumsinspektør ved Odder Museum, afd. Moesgaard Museum.

Skousen, Henrik (f. 1970)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Skriver, Claus (f. 1967)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Varberg, Jeanette (f. 1978)
Mag.art. Museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Viinholt-Nielsen, Lars (1945-2020)
Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Wærum, Lilian Cordsen (f. 1942)
Kulturhistorie- og billedkunstformidler. Tidl. ansat ved Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder Museum og Samsø Museum.

 

FOTOGRAF

Krabbe, Mads (f. 1983)
Multimediedesigner, selvstændig fotograf.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GRAFIKER

Holm, Lene (f. 1949)

FAKTATJEKKERE

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Læbo, Annette Karina (f. 1973)
Bibliotekar DB

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

Rolph, Pernille (f. 1969)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Voss, Jon (f. 1972)
Museumsinspektør og forlagskonsulent.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 12 – AARHUS

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 12. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Henriette (f. 1978)
Cand.scient.soc. Programleder for Frivillighed og Medborgskab, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Andersen, Kasper H. (f. 1980)
Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Bonde, Mia Lejsted (f. 1961)
Cand.mag. i kunsthistorie og informationsvidenskab. Museumsleder ved Museum Overtaci, Aarhus.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion (Årets Sportsjournalist 2014 og 2016).

Brøndum, Lars (f. 1983)
Cand.scient. i biologi fra Aarhus Universitet. Biologi, naturhistoriker og medstifter af tænketanken VILD.

Christensen, Ib (f. 1952)
Cand.scient.pol. Kulturchef i Aarhus Kommune indtil 2018. Pensionist.

Christensen, Søren Bitsch (f. 1969)
Ph.d. i historie, stadsarkivar ved Aarhus Stadsarkiv

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985)
Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Dyrmann, Kristine (f. 1988)
Cand.mag. i historie og fransk, ph.d.-studerende. Videnskabelig medarbejder ved Dansk Center for herregårdsforskning, Gammel Estrup.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Elklit, Jørgen (f. 1942)
Cand.phil. i historie, dr.scient.pol. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Frandsen, Johs. Nørregård (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Frost, Lise (f. 1974)
Ph.d. og cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Grønnow, Liv (f. 1986)
Cand.mag. i etnologi. Forskningsbibliotekar ved specialsamlingerne, Det Kgl. Bibliotek.

Haarder, Mikkel Prætholm (f. 1972)
Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Iversen, Rasmus Birch (f. 1971)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Jeppesen, Jens (f. 1951)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgård Museum, Aarhus.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kristensen, Jakob Flou (f. 1988)
Cand.scient.pol. Konsulent og programleder i Aarhus Kommune.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Lars Krants (f. 1966)
Middelalderarkæolog. Afdelingsleder ved Arkæologisk Afdeling og overinspektør ved Moesgaard Museum.

Laursen, Anneken Appel (f. 1964)
Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør i Den Gamle By.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Linaa, Jette (f. 1965)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Mosbæk, Iben (f. 1968)
Cand.mag. i æstetik og kultur. Adm. direktør i Kunsthal Aarhus.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olesen, Mogens Nørgaard (f. 1948)
Cand.scient. i matematik, fysik og astronomi. Lektor og fagbogsforfatter.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Ph.d., cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Jesper (f. 1959)
Billedkunstner. Fhv. rektor for Det Jyske Kunstakademi, Aahus.

Ravn, Thomas Bloch (f. 1954)
Mag.art. i dansk kultur- og lokalhistorie. Museumsdirektør for Den Gamle By siden 1996.

Ringgaard, Dan (f. 1963)
Dr.phil. Professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Sevel, Jakob Vengberg (f. 1980)
Mag.art. i kunsthistorie, Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved ARoS, Aarhus Kunstmuseum.

Skousen, Henrik (f. 1970)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Skov, Hans (f. 1960)
Cand.mag. i nordisk forhistorie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Skriver, Claus (f. 1967)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Veland, Mathilde Schødt (f. 1978)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Feltarkæolog specialiseret i bygningsarkæologi.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

FOTOGRAFER

Larsen, Jens Nørgaard (f. 1963)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

Owino, Angelina (f. 1981)
Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Rolph, Pernille (f. 1969)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Voss, Jon (f. 1972)
Museumsinspektør og forlagskonsulent.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

BIND 11 – SILKEBORG, FAVRSKOV, SKANDERBORG

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 11. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Kasper H. (f. 1980)
Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Bachmann, Erna Koust (f. 1943)
Bankassistent, merkonom, administration og coach. Frivillig i Veng Lokalarkiv. Fhv. administrationschef ved Coop Logistik.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Bonde, Poul Martin (f. 1958)
Cand.phil. i æstetik og kultur. Kommunikationschef i Skanderborg Festivalklub.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Claus (f. 1959)
Arkitekt M.A.A. Byplanarkitekt og projektleder i Silkeborg Kommune.

Christensen, Eva (f. 1958)
Cand.scient. i biologi. Natursagsbehandler i Favrskov Kommune.

Christensen, Jens (f. 1948)
Bogtrykker. Formand for Skanderborg Håndbold siden 1987.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Christiansen, Sigrid (f. 1994)
Studerende på bachelor i Plan, By og Proces & Socialvidenskab. Projektassistent ved Leaderlab.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dickson, Thomas (f. 1958)
Cand.arch. Forfatter.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Ekeroth, Tom (f. 1951)
Journalist. Chefredaktør på nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Hamann, Lars (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og retorik. Kommunikationschef ved Museum Jorn i Silkeborg.

Hansen, Kamma Overgaard (f. 1977)
Ph.d. i kunsthistorie. Freelance kunsthistoriker, projektforsker ved Museum Østjylland.

Hegndal, Marie (f. 1951)
Sygeplejerske. Frivillig på Kulturcenter Silkeborg Bad.

Hertz, Ejvind (f. 1963)
BA i forhistorisk arkæologi fra Aarhus universitet. Museumsinspektør ved Skanderborg Museum, leder af arkæologisk afdeling.

Honoré, Hanne Boye (f. 1971)
Cand.scient.pol. Kultur- og Fritidskonsulent i Favrskov Kommune.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Granjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Cecilie Nordahl (f. 1994)
Cand.mag. i europæisk etnologi.

Jensen, Poul Nørgaard (f. 1960)
Typograf, naturformidler, åmandsteknikker. Naturplejer og arkivleder i Favrskov Kommune.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Justesen, Sofie Frøkjær (f. 1987)
Cand.mag. i historie og museologiske studier. Kommunikations- og marketingsansvarlig, FOF København.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Dr.scient i geomorfologi. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lade, Anne-Mette (f. 1959)
Cand.arch. Byplanarkitekt og projektleder i Silkeborg Kommune.

Larsen, Christian (f. 1972)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Larsen, Jørgen Frost (f. 1946)
Arkitekt MAA fra Arkitektskolen i Aarhus. Selvstændig arkitektvirksomhed med afdelinger i bl.a. Skanderborg og Aarhus Kommune. Formand for Skanderborg Museumsforening.

Larsen, Keld Dalsgaard (f. 1954)
Cand.mag. i historie og oldtidskundskab. Museumsinspektør på Silkeborg Museum.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)
Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (d. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mollerup, Lene (f. 1966)
Cand.mag i middelalderarkæologi og biologisk antropologi. Museumsinspektør ved Museum Skanderborg med ansvar for middelalder og Øm Kloster Museum.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Mortensen, Lasse (f. 1955)
Sygeplejerske. Fuldtidsansat festivalleder ved Sølund Musik-festival.

Møller, Per Grau (d. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Kirsten Nellemann (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og kunsthistorie. Museumsinspektør på Museum Silkeborg.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Nina Helt (d. 1970)
Ph.d., cand.mag. i forhistorisk arkæologi, msc. i geoarkæologi. Forskningschef på Museum Silkeborg.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Paulsen, Charlotte Abildgaard (f. 1974)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Skanderborg.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Petersen, Bodil Deen (f. 1951)
Cand.scient. i biologi. Pensioneret biolog fra Silkeborg Kommune.

Rasmussen, Viggo (f. 1959)
Socialrådgiver og diplom i kommunikation. Udviklingskonsulent i Skanderborg Kommune.

Rysgaard, Karen (f. 1968)
Cand.mag. i klassisk og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Museum Silkeborg.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Simonsen, Henrik Bredmose (f. 1955)
Cand.mag. i historie og engelsk. Museumsinspektør ved Museum Skanderborg.

Simonsen, Jesper (f. 1968)
Cand.mag. Leder i Kultur og Erhverv.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Strand, Mathias (f. 1981)
Cand.mag. i historie. Gymnasielektor ved Herning Gymnasium.

Studstrup, Peter (f. 1970)
Cand.mag. i dramaturgi og Film- og TV-kundskab. Kultur- og fritidskonsulent i Favrskov Kommune.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Thavlov, Lis (d. 1958)
Bibliotekar DB, 1983, arkivleder ved Silkeborg Arkiv

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thetmark, Lars Kristian (f. 1958)
Master pæd. Afdelingsleder og lærer på Rudolf Steiner-skolen i Skanderborg.

FOTOGRAF

Owino, Angelina (f. 1981)
Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-ERik (f. 1952)
Kartograf.

GRAFIKER

Holm, Lene (f. 1949)
Grafiker.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Mortensen, Anni Renner (f. 1965)
Bibliotekar DB.

Roph, Pernille (f. 1969)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

Voss, Jon (f. 1972)
Museumsinspektør og forlagskonsulent.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Riegels, Naja Kühn (f. 1976)
Cand.mag. i lingvistik.

 

 

BIND 10 – RINGKØBING-SKJERN, HERNING

FAGEKSPERTER

 

Følgende fageksperter har bidraget til bind 10. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Brichet, Nathalia Sofie (f. 1973)
Cand.scient.anth., ph.d. i antropologi. Postdoc på Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Jesper Meyer (f. 1981)
Cand.mag. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.

Clausen, Kim (f. 1948)
Mag.scient. i antropologi fra Københavns Universitet. Fhv. museumsdirektør på Ringkøbing-Skjern Museum.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985)
Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Frausing, Mikael (f. 1974)
Ph.d. i historie. Webredaktør ved danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

Gormsen, Gudrun (f. 1952)
Mag.art. i europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør i Skive Kommune.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Guldberg, Morten (f. 1962)
Journalist. Fhv. redaktionschef på bl.a. Jyske Medier. Journalist på Kommunen.dk.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Louise Berg (f. 1976)
Cand.scient. Biolog og naturforvalter i Herning Kommune.

Hansen, Torben Egeberg (f. 1953)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Arkæologi Vestjylland (Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern Museum).

Hartun, Lisa (f. 1990)
Cand.mag. i marinarkæologi. Specialpædagogisk konsulent, Nota.

Hastrup, Frida (f. 1978)
Cand.mag. i religionssociologi, ph.d. i antropologi. Lektor i etnologi, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Holm-Jensen, Kristine (f. 1976)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Jensen, Søren Damgaard (f. 1957)
Cand.arch. Arkitekt MAA ved NB Tegnestuen, Ringkøbing.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Justesen, Sofie Frøkjær (f. 1987)
Cand.mag. i historie og museologiske studier. Kommunikations- og marketingsansvarlig, FOF København.

Jørgensen, Kurt H. (f. 1954)
Cand.phil., journalist. Freelance lokalhistoriker og forfatter.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (d. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist. Selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni, fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kristensen, Klaus Kevin (f. 1976)
Cand.scient. i biologi. Biolog i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Dr.scient i geomorfologi. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Merstrand, Inger (f. 1940)
Lokalhistoriker. Arkivleder for Lokalhistorisk Arkiv i Karup og formand for Lokalhistorisk Forening for Karup-området. Arkivar med ansættelse under Viborg Museum.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Information & Document Manager i Banedanmark.

Milán, Jesper (f. 1974)
Ph.d. i geologi. Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olesen, Martin Winther (f. 1962)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Poulsen, Søren Toftgaard (f. 1947)
Cand.phil. i historie. Fhv. museumsinspektør ved Herning Museum/Museum Midtjylland

Ringskou, Christian (f. 1978)
Cand.mag. i historie. Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. Kommunikationsdirektør i DI.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Tipsmark, Kasper Steenfeldt (f. 1988)
Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og samarbejdspartner med Dansk Center for Herregårdsforskning.

Vestergaard, Lars-Ole (f. 1957)
Statsprøvet musikpædagog. Leder ved Aarhus Musikskole.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Fhv. praktiserende landinspektør i Aarhus.

Weirup, Torben (d. 1953)
Cand.phil. Kunst- og arkitekturanmelder ved Berlingske.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Aagaard, Troels (f. 1956)
Dr.scient, ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Owino, Angelina (f. 1981)
Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-ERik (f. 1952)
Kartograf.

GRAFIKER

Holm, Lene (f. 1949)
Grafiker.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Mortensen, Anni Renner (f. 1965)
Bibliotekar DB.

Stephensen, Hanne Holst (f. 1952)
Research- og rettighedskonsulent.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972)
Mag.art. i litteraturvidenskab.

 

BIND 9 – RANDERS, NORDDJURS, SYDDJURS

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 9. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Adriansen, Inge (1944-2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Fhv. adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Amsler, Henri (f. 1946)
Arkitekt MAA. Fhv. Stadsarkitekt i Randers Kommune. Indehaver af Amsler Arkitektur.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bittner, Pia Strandbygaard (f. 1973)
Cand.mag. i kunsthistorie. Formidler ved Glasmuseet Ebeltoft.

Bjerg, Kirsten (f. 1949)
Byggetekniker. Fhv. udviklingskonsulent i Norddjurs Kommunes Kultur- og Udviklingsafdeling. Pensioneret 2016.

Boas, Niels Axel (f. 1945)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Fhv. museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Brynnum, Beth (f. 1946)
Kontorassistent. Pensionist.

Buch, Roger (f. 1967)
Ph.d., cand.scient.pol. Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Buhl, Bettina (f. 1970)
Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør og madhistoriker ved Det Grønne Museum, Djursland.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Clemmensen, Benita (f. 1975)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Clemmensen, Lars Bjørn (f. 1959)
Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Degn, Ole (1937-2017)
Cand.mag. i historie og dansk, dr.phil. Byhistoriker, arkivar og forfatter.

Dupont, Michael (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

El Baz, Revka Winther (f. 1980)
Cand.mag. i litteraturvidenskab. Selvstændig oversætter og forlagsredaktør.

Elmelund, Peter (f. 1958)
Uddannet bibliotekar ved Randers Bibliotek.

Enemark, Carsten (f. 1965)
Cand.agro/naturvejleder. Centerleder på Kyst- og Fjordcentret, Norddjurs.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grejsen, Trine (f. 1971)
Cand.mag. i historie og fransk. Chef for kultur, biblioteker og fritid, Norddjurs Kommune.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Vilfred Friborg (f. 1942)
Cand.mag. i historie og engelsk. Fhv. lektor ved Grenaa Gymnasium og borgmester i Rønde og Syddjurs Kommuner, nu forfatter og foredragsholder.

Hellvik, Irense (f. 1953)
Cand.mag. i historie og socialantropologi. Kulturhistoriker. Freelancer.

Henriksen, Hanne (f. 1977)
Cand.scient. i biologi. Teamleder i Syddjurs Kommune.

Høgstrup, Anders (f. 1952)
Fhv. kultur- og fritidschef i Randers Kommune.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Jensen, Tina Knudsen (f. 1965)
Cand.mag. i historie og nygræsk. Arkivar ved Randers Stadsarkiv/Museum Østjylland.

Jensen, Xenia Pauli (f. 1969)
Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Seniorforsker ved Moesgaard Museum.

Jeppesen, Lise (f. 1975)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør for Randers Kunstmuseum.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978)
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Dr.scient i geomorfologi. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Legarth, Johan Hugger Vester (f. 1952)
Fhv. kulturkonsulent ved Norddjurs Kommune.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Madsen, Søren Østergård (f. 1973)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Fhv. museumsinspektør ved Museum Østjylland, Grenaa. Projektansat i Forsvarsministeriet.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Information & Document Manager i Banedanmark.

Møller Lea Glerup (f. 1978)
Cand.mag. i historie og religionsvidenskab. Museumsinspektør ved Museum Østjylland, Randers.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielse, Axel (f. 1955)
Solocellist ved Randers Kammerorkester, formand for Brage Kammermusikforening og formand for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Peter (f. 1950)
Arkitekt.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947)
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Poulsen, Thomas Guntzelnick (f. 1977)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, historie og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Simonsen, Børge (f. 1925)
Møbelpolstrer. Faglærer ved Teknisk Skole. Museumsleder ved FDF-MUSEET i Randers.

Simonsen, Pernille Kvist (f. 1989)
Cand.mag. i kunsthistorie.

Skriver, Claus (f. 1967)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Stidsing, Ernst Elmstrøm (f. 1953)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Østjylland, Randers.

Surlyk, Finn (f. 1943)
Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Hanne Schaumburg (f. 1965)
Cand.mag. i historie og økonomi. Overinspektør ved Museum Østjylland.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Lars Norman (f. 1960)
Økonomistudier ved Handelshøjskolen og Aarhus Universitet. Lokalredaktør ved JP-Politikens Lokalaviser (POLA).

Thorsager, Line Heydorn (f. 1980)
Cand.arch. Arkitekt og projektleder i Randers Kommune.

Tovgaard-Olsen, Katrine (f. 1981)
Mag.art. i historie. Arkivar ved Rigsarkivet.

Vedsted, Jakob (f. 1949)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Overinspektør Museum Østjylland, Ebeltoft. Fhv. museumsleder Ebeltoft Museum.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Wincentz, Lisbeth (f. 1949)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Wåhlin, Sidsel (f. 1973)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator-

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe, (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Appel, Vibeke (f. 1952)
Cand.mag. i fransk og dansk. Freelanceoversætter og -korrekturlæser.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

 

BIND 8 – VIBORG, IKAST-BRANDE

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 7. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Tidligere gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc. ved Arkitektskolen Aarhus.

Bilgrav-Nielsen, Lene (f. 1967)
Mag.art. i kunsthistorie. Selvstændig.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Briand, Jens Christian (f. 1941)
Forstkandidat (cand.silv.). Fhv. statsskovridder, senior.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Jesper Meyer (f. 1981)
Cand.mag. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner. Freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dyrmann, Kristine (f. 1988)
Cand.mag. i historie og fransk, ph.d.-studerende. Videnskabelig medarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Frandsen, Johannes Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Guldberg, Morten (f. 1962)
Journalist. Fhv. redaktionschef på bl.a. Jyske Medier. Siden 2019 journalist på Kommunen.dk.

Hansen, Erik (f. 1947)
Cand.mag. Lektor emeritus. Lokalhistoriker i Ikast.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Lone Rykær (f. 1991)
Cand.scient. i biologi. Biolog og vandløbsmedarbejder ved Ikast-Brande Kommune.

Helweg, Kirstine Krath (f. 1990)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi. Arkæolog ved Museum Thy, Thisted.

Holm-Jensen, Kristine (f. 1976)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Jakobsen, Rasmus Skovgaard (f. 1987)
Ph.d. i historie. Projektmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup.

Jeppesen, Ole (f. 1964)
Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Knudsen, Søren Broberg (f. 1991)
Cand.mag. i historie. Formidlingsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Lars Agersnap (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie. Museumsinspektør, arkæolog og forskningsansvarlig ved Viborg Museum.

Lauridsen, Henning Ringgaard (f. 1951)
Cand.mag. i historie og dansk fra Aarhus Universitet, fhv. museumschef ved Viborg Museum.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)
Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindgaard, Steen (f. 1971)
Master i oplevelsesledelse. Kulturchef i Viborg Kommune.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Martin (f. 1951)
Ph. d. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog.

Milàn, Jesper (f. 1974)
Ph.d. i geologi. Museumsinspektør ved Geomuseum Faxe.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge og B.Sc. i filosofi. Professor ved Lanzhou University, China. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Søren Birch (f. 1951)
Bibliotekar ved Ikast Bibliotek og leder af Ikast lokalhistorisk arkiv.

Overgaard, Jesper (f. 1954)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Fhv. kulturjournalist ved Viborg Stifts Folkeblad.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejlemuseerne.

Pedersen, Vibeke Juul (f. 1967)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Midtjylland.

Petersen, Flemming (f. 1957)
Cand.phil. og ph.d. i historie. Museums- og projektleder, Historisk Afdeling, Grundfos, Bjerringbro.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Ph.d., cand.mag. i historie og øststatskundskab. Kontorchef, chef for Institut for Militærhistorie og Krigsteori, Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skyggebjerg, Louise Karlskov (f. 1973)
Ph.d. i historie. Historiker på DTU, Kongens Lyngby.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Jann Ribergaard (f. 1957)
Cand.scient. i biologi og naturgeografi. Biolog/naturformidler i Viborg Kommune.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Tipsmark, Kasper Steenfeldt (f. 1988)
Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og samarbejdspartner med Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup.

Tram Pedersen, Thomas (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Aarhus (pensionist fra 2008).

Vilstrup, Lene Kolind (f. 1977)
Cand.scient. i biologi. Biolog ved Ikast-Brande Kommune.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Owino, Angelina (f. 1981)
Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GRAFIKER

Holm, Lene (f. 1949)
Grafiker

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Mortensen, Anni Renner (f. 1965) 
Bibiotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972)
Mag.art. i litteraturvidenskab.

 

BIND 7 – LEMVIG, STRUER, SKIVE, HOLSTEBRO

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 7. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Kasper H. (f. 1980)
Ph.d. i historie. Historiker ved Moesgaard Museum, Højbjerg.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Bang, Camilla (f. 1971)
Arkitekt MAA. Arkitekt og byplanlægger i Skive Kommune.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Bloksgaard, Anders (f. 1971)
Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Løgstør.

Boeskov, Signe (f. 1976)
Cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie. Centerleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Boysen, Bo (f. 1956)
Biolog og naturvejleder. Biolog ved Holstebro Kommune.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.

Bækgaard, Jesper (f. 1976)
Cand.mag. i historie og medievidenskab. Museumsleder, Struer Museum.

Bøgh, Lene Rønberg (f. 1965)
Mag.art., ph.d. i kunsthistorie. Samlings- og forskningschef på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner. Freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dyrberg, Mette (f. 1960)
Cand.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Museum Salling, Skive Kommune.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Finsten, Kurt (f. 1950)
Cand.mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie. Forstander ved Krabbesholm Højskole.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Frausing, Mikael (f. 1974)
Ph.d. i historie. Webredaktør ved danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet. 

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Gormsen, Gudrun (f. 1952)
Mag.art. i europæisk etnologi. Pensioneret museumsinspektør i Skive Kommune.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Guldberg, Morten (f.1962)
Journalist. Fhv. redaktionschef på bl.a. Jyske Medier. Siden 2019 journalist på Kommunen.dk.

Hansen, Andreas Bonde (f. 1984)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi, ph.d. i kulturarvsstudier. Lektor ved Professionshøjskolen Absalon samt rådgiver i virksomheden KULTOPIA.

Hansen, Astrid Skou (f. 1979)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune – Holstebro Museum.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hartun, Lisa (f. 1990)
Cand.mag. i marinarkæologi. Specialpædagogisk konsulent, Nota.

Hedevang, Jens (f. 1982)
Natur og Miljøteknolog. Naturvejleder i Lemvig Kommune.

Hoffmeyer, Henrik (f. 1940)
Cand.mag. i historie og geografi. Lektor emeritus fra Holstebro Gymnasium og fhv. landsformand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Hvass, Ingrid (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og teatervidenskab. Fortæller, underviser og projektmager, eget firma “Historiefortæller Ingrid Hvass”.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Jakobsen, Rasmus Skovgaard (f. 1987)
Ph.d. i historie. Projektmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Jensen, Anders Gaardboe (f. 1979)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør ved Holstebro Kunstmuseum.

Jensen, Bea Fonnesbech (f. 1977)
Cand.mag. i kunsthistorie. Arkitektur-, kunst- og kulturformidler.

Jeppesen, Ole (f. 1964)
Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjeldberg, Peter (f. 1966)
Journalist. Fhv. chefredaktør ved Mediehuset Holstebro. Chef for projektet “Lydens By” i Struer.

Knudsen, Inger Bjørn (f. 1978)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Lemvig Museum.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. 

Kock, Jan (f. 1944)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kristensen, Inge Kjær (f. 1953)
Cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Museumschef, Museum Salling.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Sille Radoor (f. 1978)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Ærø Museum.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)
Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.d., postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Madsen, Louise (f. 1990)
Cand.scient. idræt og sundhed, sekretariatsleder og idrætskonsulent for Skive Idrætssamvirke.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Jes Fabricius (f. 1966)
Ph.d. Lektor, SAXO-instituttet, Københavns Universitet.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olsen, Majken Høgh (f. 1974)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Struer Museum, Struer.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved VejleMuseerne.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Pedersen, Tina Charlotte Moustgaard (f. 1973)
Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder i Struer Kommune.

Poulsen, Niels Bo (f. 1968)
Militærhistoriker, cand.mag. i historie. Institutchef ved Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Sylvestersen, René Lyng (f. 1975)
Cand.scient. i geologi. Museumsinspektør ved Fur Museum, en del af Museum Salling.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Søren (f. 1959)
Kontoruddannelse (KK). Kultur- og fritidskonsulent ved Struer Kommunens Center for Kultur, Fritid og Lokalområder.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Turi (f. 1959)
Cand.mag., bifag i historie, Aalborg Universitet, hovedfag i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. Bygningsrestaureringsoverbygning ved Arkitektskolen i Århus. Museumsinspektør ved Museum Salling, Skive Kommune.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zacho, Henrik Schou (f. 1971)
Cand.mag. Biblioteks- og Fritidschef, Holstebro Kommune.

FOTOGRAF

Owino, Angelina (f. 1981)
Fotojournalist, uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Missouri. Selvstændig fotograf.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

FAKTATJEKKERE

Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972)
Mag.art. i litteraturvidenskab.

 

BIND 31 – BRØNDBY, HVIDOVRE, TÅRNBY, DRAGØR, BORNHOLM

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 31. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Baunsgaard, Jens (f. 1941)
Cand.mag. i samfundsfag, historie og psykologi. Pensioneret lektor fra Silkeborg Amtsgymnasium og Læreruddannelsen Bornholm.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bielefeldt-Jakobsen, Laura (f. 1985)
Cand.mag. i kommunikation og kulturstudier og BA i humanistisk informatik. Kulturkonsulent, Brøndby Kommune.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Baagøe, Hans J. (f. 1947)
Cand.scient. og lic.scient., ph.d. i biologi (zoologi). Emeriteret lektor og pattedyrskurator ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelancemusikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Damgaard, Peter (f. 1976)
Cand.mag. i historie. Kommunearkivar ved Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

Davidsen, Martin (f. 1985)
Journalist. Sportsjournalist og forfatter.

Dencker, Jørgen (f. 1951)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)
Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.

Hollensen, Lisbeth (f. 1977)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Forstadsmuseet.

Høst, Jeppe (f. 1980)
Ph.d. og cand.mag. i europæisk etnologi. Senioranalytiker, Oxford Research.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.

Jansen, Inger Kjær (f. 1951)
Bibliotekar og BA i historie. Fhv. lokalarkivar i Tårnby Kommune.

Jensen, Bo (f. 1975)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jeppesen, Ole (f. 1964)
Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Jønsson, Jens Henrik (f. 1952)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær, Ulrik (f. 1969)
Cand.oceon og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Knudsen, Ann Vibeke (f. 1948)
Cand.arch. Fhv. museumsinspektør og museumsleder, Bornholms Museum.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Niels-Holger (f. 1945)
Cand.arch. Selvstændig arkitekt MAA.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)
Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lohfert, Elsebeth (f. 1954)
Cand. mag. i historie og filmvidenskab. Chefredaktør, Vinbladet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canada-studier. Forskningsassistent, ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mentz, Søren (f. 1967)
Ph.d. i historie. Museumsleder på Museum Amager.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag.art. i litteraturvidenskab, cand.mag. i dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Milàn, Jesper (f. 1974)
Ph.d. i geologi. Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.

Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986)
Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Lars Kærulf (f. 1950)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør for Bornholms Kunstmuseum.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Tina Høegh (f. 1961)
Cand.mag. i kunsthistorie, tidligere projektansat i Museum Amager og Historisk Arkiv i Dragør.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Anja (f. 1971)
Cand.mag. i etnologi og MA i Leadership and Innovation in Complex Systems. Museumschef ved Forstadsmuseet.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Karen Margrethe (f. 1944)
Cand.mag. i dansk. Lektor emeritus ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejlemuseerne.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Pihl, Anders (f. 1982)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved Bornholms Museum, Rønne.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Rømer, Lars Christian Kofoed (f. 1982)
Ph.d. i antropologi og cand.scient.anth. Forretningsansvarlig for Foreningen Folkemødet.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Seehusen, Christina (f. 1974)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og museum studies. Arkæolog og kulturformidler, Bornholm.

Seerup, Jakob (f. 1975)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Bornholms Museum.

Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Sørensen, Henning (f. 1960)
Bibliotekar. Arkivar ved Historisk Arkiv for Dragør Kommune.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Top-Jensen, Morten (f. 1956)
Folkeskolelærer. Redaktør, forfatter, fotograf. Ejer af forlaget BugBook Publishing, Bornholm.

Vendelbo, Allan (f. 1955)
Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aagaard, Jes (f. 1963)
Cand.scient. i biologi. Naturvejleder ved Naturstyrelsen.

Aakjær, Marie Drost (f. 1979)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Arkivar ved Rødovre Lokalhistorisk Samling, Rødovre Bibliotek.

FOTOGRAF


Reimers, Nana (f. 1966)

Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT


Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER


Sølberg, Stefan (f. 1972)

Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE


Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE


Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972)
Mag.art. i litteraturvidenskab.

 

BIND 30 – HØJE-TAASTRUP, ALBERTSLUND, GLOSTRUP, RØDOVRE, ISHØJ, VALLENSBÆK

 

FAGEKSPERTER
Følgende fageksperter har bidraget til bind 30. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Berndt, Stine (f. 1975)
Cand.mag. i historie. Arkivar ved Byhistorisk Hus i Glostrup.

Bonde, Julie Tvillinggaard (f. 1988)
Cand.mag. i kunsthistorie og visuel kultur. Direktør og kurator ved AiR · Art in Reality.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985)

Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Dupont, Michael (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Frellsen, Camilla Muldorff (f. 1965)
Cand.arch. Museumsinspektør på Kroppedal Museum, Taastrup.

Fridberg, Torben (f. 1946)

Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)

Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Gyalokay, Thomas (f. 1959)

Cand.comm. med biologi. Konsulent og naturvejleder ved Institutions- og Skolecenter i Høje-Taastrup Kommune.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)

Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.

Høholt, Stine (f. 1972)

Ph.d., kunstfaglig chef ved ARKEN Museum for Moderne Kunst. Bestyrelsesmedlem Ny Carlsbergfondet.

Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980)

Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.

Jensen, Bo (f. 1975)

Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)

Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jespersen, Martin (f. 1974)
Cand.mag. i historie, MA i War Studies. Museumsleder ved Oplevelsescenter Vestvolden, Rødovre.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)

Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Jønsson, Jens Henrik (f. 1952)

Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)

Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Koefoed-Hansen, Sven (f. 1956)
Arkitekt MAA. Direktør ved Center for Miljø og Natur, Næstved Kommune.

Korsgaard, Peter (f. 1951)

Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Kroon, Aart (f. 1964)

Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)

Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Christian (f. 1974)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)

Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986)
Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.

Mogensen, Torben (f. 1953)

Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)

Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Anni Lave (f. 1969)

Cand.mag. i visuel kultur. Museumsleder på Heerup Museum, Rødovre.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)

Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)

BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)

Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Søren (f. 1954)

Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)

Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)

Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)

Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)

Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)

Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Skodborg, Lene (f. 1965)

Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør Østsjællands Museum, Højerup.

Smed, Mette (f. 1946)

Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Sparrevohn, Lotte (f. 1967)

Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Spatzek, Lars Ljungmann (f. 1964)

Bankuddannet og AU i ledelse. Arkivleder ved Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)

Meteorolog og forfatter.

Vangsgaard, Tonny (1968‑2018)
Cand.scient. i biologi og fhv. leder af Ishøj Naturcenter.

Vendelbo, Allan (f. 1955)

Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)

Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)

Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)

Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Øhlenschlæger, Troels Torp (f. 1969)

Cand.mag. i historie. Arkivleder, Kroppedal Museum.

Aakjær, Marie Drost (f. 1979)

Cand.mag. i europæisk etnologi. Arkivar ved Rødovre Lokalhistoriske Samling, Rødovre Bibliotek.

FOTOGRAF


Reimers, Nana (f. 1966)

Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT


Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER


Sølberg, Stefan (f. 1972)

Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE


Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE


Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk

Pedersen, Else-Marie (Mie Luf) (f. 1942)
Freelanceredaktør, oversætter og illustrator.

BIND 29 – LYNGBY-TAARBÆK, GENTOFTE, FREDERIKSBERG

 

FAGEKSPERTER
Følgende fageksperter har bidraget til bind 29. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Lars Lunding (f. 1949)
Cand.scient. i biologi. Fhv. administrerende direktør i København Zoo.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Blichfeldt, Stella (f. 1958)
Cand.comm. Biolog og naturvejleder ved Naturstyrelsen, Hovedstaden.

Bro, Henning (f. 1953)
Cand.mag. i historie og samfundsfag. Ph.d. i historie. Stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Christiansen, Caspar (f. 1979)
Mag.art. i historie. it-arkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Damsholt, Tine (f. 1961)
Ph.d. i europæisk etnologi. Professor MSO i etnologi ved Københavns Universitet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Fritzbøger, Bo (f. 1958)
Dr.phil. Lektor i historie ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hagen, Stein (f. 1951)
Arkitekt MAA med speciale i krydsfeltet mellem byplanlægning, historiske bygninger, restaurering og gamle bygningshåndværk. Selvstændig virksomhed siden 1987.

Henriksen, Mette (f. 1963)
Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972)
Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.

Ibsen, Marius Trane (f. 1947)
Cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab (2017). Fhv. kommunaldirektør, kontorchef i Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Pensionist.

Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.

 Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Klintø, Karsten (f. 1949)
Cand.hort.arch. Stadsgartner i Frederiksberg Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag. art. i litteraturvidenskab, cand. mag. dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken. 

Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986)
Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge og B.Sc. i filosofi. Professor ved Lanzhou University, China. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.

Morville, Jesper (f. 1954)
Mag.art. i historie. Fhv. arkivar på Gentofte Lokalhistoriske Arkiv.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Kasper E. (f. 1970)
Journalist og forlagsredaktør.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Ottesen, Laila (f. 1954)
Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Center for Dialektforskning/Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. 

Pedersen, Lars Schreiber (f. 1976)
Cand.mag. i historie. Vicestadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Pohl, Eva (f. 1954)
Cand.mag., ph.d., forfatter og kulturskribent ved Berlingske.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schwartz, Charlotte Præstegaard (f. 1970)
Mag.art. og ph.d. i kunsthistorie. Leder/kurator i Astrid Noacks Atelier, København.

Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Skjøt-Pedersen, Lise (f. 1955)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Skodborg, Lene (f. 1965)
Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør v. Østsjællands Museum, Højerup.

Skou, Kaare R. (f. 1947)
Journalist, forfatter. Fhv. politisk redaktør ved TV 2/Danmark. 

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Søndergaard, Sidsel Maria (f. 1967)
Mag.art. i kunsthistorie. Direktør for Øregaard Museum, Hellerup.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter

Thun, Ole (f. 1948)
Cand.arch., arkitekt MAA. Arkitekt og planlægger i Gentofte Kommune.

Vendelbo, Allan (f. 1955)
Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus. Pensionist.

Vikstrøm, Thomas (f. 1959)
Ph.d. i økologisk botanik. Biolog og geograf. Projektleder i Dansk Ornitologisk Forening og naturkonsulent i Amphi Consult.

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet. 

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF


Reimers, Nana (f. 1966)

Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT


Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER


Sølberg, Stefan (f. 1972)

Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE


Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE


Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

BIND 28 – EGEDAL, FURESØ, BALLERUP, HERLEV, GLADSAXE

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 28.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Lars Lisgart (f. 1984)
Cand.mag. i historie. Lektor på Det frie Gymnasium, København.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Bach, Anne-Marie (f. 1964)
Data Management-rådgiver ved Aarhus Universitet samt Training Manager ved NordForsk, Oslo.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Birkbak, Bjarne (f. 1955)
Cand.phil. i historie. Arkivar ved Furesø Museer.

Bitsch, Mona (f. 1949)
Specialist ved Ballerup Stadsarkiv.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion.

Burchardt, Jørgen (f. 1946)
Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelancemusikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Frellsen, Camilla Muldorff (f. 1965)
Cand.arch. Museumsinspektør på Kroppedal Museum, Taastrup.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gammeltoft, Peder (f. 1971)
Ph.d. Faglig leder for Språksamlingane, Universitetet i Bergen, Norge.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hald, Anna Bodil (f. 1946)
Cand.scient. i botanisk økologi. Lic.scient. fra KVL. Seniorforsker hos DMU, nu naturkonsulent i eget firma Natur & Landbrug ApS.

Hertel, Ebbe (f. 1941)
Tandlæge. Bachelor i kunsthistorie. Pensionist.

Hjort, Annegitte (f. 1959)
Arkitekt MAA, byplanarkitekt i Ballerup Kommune.

Ibsen, Marius Trane (f. 1947)
Cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Fhv. kommunaldirektør, kontorchef i Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Pensionist.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Mette (f. 1971)
Cand.mag. i historie og pædagogik. Museumsleder, Ballerup Museum.

Jensen, Ole Lass (f. 1955)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.

Jønsson, Jens Henrik (f. 1952)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær-Hansen, Rolf (f. 1964)
Mag.art. i arkæologi. Arkiv- og museumsleder ved Egedal Arkiver og Museum, Egedal Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lustrup, Finn (f. 1951)
Bioanalytiker og Blood Manager ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Transfusionscentret Næstved Sygehus.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Information Manager hos Banedanmark.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge og BSc i filosofi. Professor ved Lanzhou University, Kina. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.

Molin, Eva (f. 1967)
Bibliotekar ansat ved Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk Afdeling siden 1994.

Monfared, Darius (f. 1973)
Cand.mag. i historie og europastudier. Arkivleder ved Herlev Kommunes Lokalarkiv og Kroppedal Museum.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Nørøxe, Kim Schou (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Ballerup Stadsarkiv.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Olsson, Henning (f. 1951)
Journalist. Fhv. politisk redaktør ved DR. Pensionist.

Ottesen, Laila Susanne (f. 1954)
Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pallesen, Susan (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Kroppedal Museum.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Center for Dialektforskning/Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Forfatter.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Pichard, Claus Erik (f. 1952)
Cand.arch. Byplanarkitekt MAA i Ballerup Kommune.

Pohl, Eva (f. 1954)
Cand.mag., ph.d. Forfatter, kritiker og kurator.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skodborg, Lene (f. 1965)
Mag.art. europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Høje-Taastrup Kommune og rådgiver.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Sparrevohn, Lotte (f. 1967)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Tv-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thomsen, Signe (f. 1948)
Cand.mag. i historie og religion. Fhv. vicerektor ved Marie Kruses Skole, Farum. Bestyrelsesformand for Furesø Museer.

Vendelbo, Allan (f. 1955)
Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Wendelboe, Mathilde (f. 1991)
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Øllgaard, Poul Michael (f. 1954)
Forstkandidat. Projektleder og natursagsbehandler i Egedal Kommune.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

FAKTATJEKKERE

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

BIND 27 – FREDERIKSSUND, HILLERØD, ALLERØD, HØRSHOLM, RUDERSDAL

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 27.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944-2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Fhv. museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Fhv. adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Burchardt, Jørgen (f. 1946)
Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.

Baagøe, Jette (f. 1946)
Lic.scient. i botanik, fhv. direktør for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Christensen, Svend (f. 1960)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Rudersdal Museer, leder af Mothsgården i Søllerød.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985)
Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Gurlev, Anne Birgitte (f. 1959)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Rudersdal Museer, leder af Vedbækfundene.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)
Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.

Hein, Lisbet Ellen (f. 1952)
Cand.mag. i historie og dansk. Fhv. museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Hørsholm.

Ibsen, Marius (f. 1947)
Cand.scient.pol., ph.d., fhv. kommunaldirektør.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Bea Fonnesbech (f. 1977)
Cand.mag. i kunsthistorie. Arkitektur-, kunst- og kulturformidler.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jensen, Hans Jørgen Winther (f. 1951)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør og arkivleder ved Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv.

Jensen, Karen Elsebeth (f. 1982)
Cand.mag. i kunsthistorie. Kulturformidler og udstillingsleder ved Hillerød Bibliotekerne, Hillerød.

Jensen, Ole Lass (f. 1955)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.

Johansen, Bo Thyge (f. 1955)
Biolog og Ornitolog, Dansk Ornitologisk Forening.

Juhl, Karin (f. 1961)
Socialrådgiver og Diplom i Kunst og Kulturledelse. Udviklingskonsulent.

Jørgensen, Anne-Marie (f. 1960)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Klahn, Ida Rosenstand (f. 1977)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Museum Nordsjælland.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Koefoed-Hansen, Sven (f. 1956)
Arkitekt MAA. Direktør ved Center for Miljø og Natur, Næstved Kommune.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og EŠektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag.art. i litteraturvidenskab, cand.mag. i dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuld mægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Peter Friis (f. 1957)
Cand.silv. Ansat ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og selvstændig konsulent (skov- og naturrådgivning).

Nielsen, Anette (f. 1967)
Cand.mag. i antropologi. Centerleder, Frivilligcenter Hillerød.

Nielsen, Kasper E. (f. 1970)
Journalist og forlagsredaktør.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Pinholt, Naomi Hainau (f. 1969)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved ROMU, Frederikssund.

Post, Ole Høeg (f. 1942)
Zool.mus. Zoologisk konservator. Frivillig, medstarter af LAFAK.

Rasmussen, Christine Waage (f. 1970)
Cand.hort.arch., Ph.d., landskabsarkitekt og projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, Folkekirken.

Rasmussen, Poul (f. 1945)
Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole. Planchef i Allerød Kommune indtil 2016.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skovholm, Birthe (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Palle Østergaard (f. 1957)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi og historie. Museumsinspektør ved ROMU, Frederikssund.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Stilling, Niels Peter (f. 1953)
Cand.phil. i historie, ph.d. Fhv. museumsinspektør ved Rudersdal Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thygesen, Katrine (f. 1975)
Mag.art. i kunsthistorie. Kunstkonsulent i Rudersdal Kommune.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Fhv. praktiserende landinspektør.

Voss, Jon (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Museumsleder, Rudersdal Museer.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aagaard, Troels (f. 1956)
Dr.scient., ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Aarsle•, Esben (f. 1976)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Afdelingsleder for arkæologi, Museum Nordsjælland.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Kristina Pedersen
Stud.scient.pol.

 

BIND 26 – HALSNÆS, GRIBSKOV, HELSINGØR, FREDENSBORG

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 26.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944‑2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Forhenværende adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Lene Vinther (f. 1977)
Cand.mag. i historie og dansk. Arkivar ved Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Arnedal, Poul (f. 1947)
Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.

Bach, Marie (f. 1952)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk.

Bechman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc. ved Arkitektskolen Aarhus.

Bendtsen, Dorthe (f. 1968)
Arkitekt MAA, journalist DJ og BA i kunsthistorie. Indehaver af firmaet Racconto, Arkitektur og formidling, København.

Brendstrup, Helle Nanny (f. 1965)
Mag.art. i kunsthistorie, projektkonsulent i Gribskov Kommune.

Burchardt, Jørgen (f. 1946)
Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dupont, Michael (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

El Baz, Revka Winther (f. 1980)
Cand.mag. i litteraturvidenskab. Selvstændig oversætter og forlagsredaktør.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Erichsen, John (f. 1942)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Ejer af HISTORIMUS, tidligere chef for Københavns Bymuseum og Nationalmuseets afdeling for nyere tid.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Forchhammer, Rikke (f. 1957)
Cand. phil. i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Forstander på Krogerup Højskole.

Frandsen, Søren (f. 1946)
Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Gilleleje Afdeling.

Friberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Grønnegaard, Tim (f. 1965)
Cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Museum Nordsjælland.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)
Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Tidligere lektor ved Københavns Universitet.

Hein, Niels (f. 1984)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museerne Helsingør.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jensen, Ole Lass (f. 1955)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.

Jensen, Søren la Cour (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk og daglig leder af Knud Rasmussens Hus og Arkiv, Halsnæs Kommune.

Jørgensen, Astrid Binderup (f. 1980)
Cand.scient.soc. Planlægger i Høje-Taastrup Kommune.

Jørgensen, Jens Riis (f. 1954)
Cand. arch. Bygningsarkæolog, bygningshistoriker, arkitekt MAA ved Helsingør Kommune.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Kieffer-Olsen, Jakob (1953)
Ph.d i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Klahn, Ida Rosenstand (f. 1977)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Museum Nordsjælland.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr. scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Christian (f. 1974)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Madsen, Lars Bjørn (f. 1951)
Bifag i forhistorisk arkæologi, cand. arch. i nordisk arkitekturhistorie. Museumsinspektør ved Museerne Helsingør.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag art i litteraturvidenskab, cand. mag. dansk og oldtidskundskab. Tidligere lektor i gymnasieskolen nuværende kritiker ved Politiken.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Misfeldt, Mai (f. 1965)
Cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Anmelder ved Kristeligt Dagblad.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet

Møller, Peter Friis (f. 1957)
Cand.silv. Ansat ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og selvstændig konsulent (skov- og naturrådgivning).

Nielsen, Kasper E. (f. 1970)
Journalist og forlagsredaktør.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Niels Jul (f. 1963)
Ph.d. i europæisk etnologi. Lektor i etnologi ved Københavns Universitet.

Nørr, Erik (f. 1944)
Dr.phil. Historiker, seniorforsker, tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjælland.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Kenno Viggo (f. 1951)
Cand.phil i historie. Museumschef ved Helsingør Kommunes Museer (1985‑2011). Skribent af lokalhistoriske bøger (1978-).

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Rasmussen, Christine Waage (f. 1970)
Cand.hort.arch., ph.d., landskabsarkitekt og projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen.

Rasmussen, Frank Allan (f. 1951)
Cand.phil. i historie. Museumsleder ved Industrimuseet Frederiks Værk. Halsnæs Kommune.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Tidligere leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Schifter, Lise Lindhardt-Lauterbach (f. 1984)
Cand.mag. i historie. Arkivar ved Fredensborg Arkiverne, Fredensborg Kommune.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Sonne, Pernille (f. 1970)
Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Gribskov Arkiv, Gribskov Kommune

Suderbo, Anne Dorthe (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Museumskonsulent.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Thage, Tove (f. 1950)
Mag.art og cand.mag. Tidligere museumsinspektør. Seniorforsker og forfatter.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aagaard, Troels (f. 1956)
Dr.scient, ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Aarsleff, Esben (f. 1976)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Afdelingsleder for arkæologi, Museum Nordsjælland.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør.

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Kristina Pedersen
Stud.scient.pol.

Henning Henau Teglbjærg
Stud.mag. i historie

 

BIND 9 – RANDERS, NORDDJURS, SYDDJURS

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 9.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944‑2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Forhenværende adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Amsler, Henri (f. 1946)
Arkitekt MAA. Tidligere Stadsarkitekt i Randers Kommune. Indehaver af Amsler Arkitektur.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Tidligere gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bittner, Pia Strandbygaard (f. 1973)
Cand.mag. i kunsthistorie. Formidler ved Glasmuseet Ebeltoft.

Bjerg, Kirsten (f. 1949)
Byggetekniker. Tidligere udviklingskonsulent i Norddjurs Kommunes Kultur- og Udviklingsafdeling. Pensioneret 2016.

Boas, Niels Axel (f. 1945)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Tidligere museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Brynnum, Beth (f. 1946)
Kontorassistent. Pensionist.

Buch, Roger (f. 1967)
Ph.d., cand.scient.pol. Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Buhl, Bettina (f. 1970)
Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør og madhistoriker ved Det Grønne Museum, Djursland.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Clemmensen, Benita (f. 1975)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Clemmensen, Lars Bjørn (f. 1959)
Dr.scient i geologi. Professor ved Københavns Universitet.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Degn, Ole (1937‑2017)
Cand.mag. i historie og dansk, dr.phil. Byhistoriker, arkivar og forfatter.

Dupont, Michael (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

El Baz, Revka Winther (f. 1980)
Cand.mag. i litteraturvidenskab. Selvstændig oversætter og forlagsredaktør.

Elmelund, Peter (f. 1958)
Uddannet bibliotekar ved Randers Bibliotek.

Enemark, Carsten (f. 1965)
Cand.agro/naturvejleder. Centerleder på Kyst- og Fjordcentret, Norddjurs.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grejsen, Trine (f. 1971)
Cand.mag. i historie og fransk. Chef for kultur, biblioteker og fritid, Norddjurs Kommune.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Vilfred Friborg (f. 1942)
Cand.mag. i historie og engelsk. Fhv. lektor ved Grenaa Gymnasium og borgmester i Rønde og Syddjurs Kommuner, nu forfatter og foredragsholder.

Hellvik, Irene (f. 1953)
Cand.mag. i historie og socialantropologi. Kulturhistoriker. Freelancer.

Henriksen, Hanne (f. 1977)
Cand.scient. i biologi. Teamleder i Syddjurs Kommune.

Høgstrup, Anders (f. 1952)
Tidligere kultur- og fritidschef i Randers Kommune.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Jensen, Tina Knudsen (f. 1965)
Cand.mag. i historie og nygræsk. Arkivar ved Randers Stadsarkiv/Museum Østjylland.

Jensen, Xenia Pauli (f. 1969)
Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Projektseniorforsker ved Moesgaard Museum.

Jeppesen, Lise (f. 1975)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør for Randers Kunstmuseum.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Tidligere arkivar og aftenskoleleder.

Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978)
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr. scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Legarth, Johan Hugger Vester (f. 1952)
Tidligere kulturkonsulent ved Norddjurs Kommune.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Madsen, Søren Østergård (f. 1973)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Tidligere museumsinspektør ved Museum Østjylland, Grenaa. Projektansat i Forsvarsministeriet.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Møller, Lea Glerup (f. 1978)
Cand.mag. i historie og religionsvidenskab, Museumsinspektør ved Museum Østjylland, Randers.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Axel (f. 1955)
Solocellist ved Randers Kammerorkester, formand for Brage Kammermusikforening og formand for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Peter (f. 1950)
Arkitekt.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947)
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Poulsen, Thomas Guntzelnick (f. 1977)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, historie og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Simonsen, Børge (1925)
Møbelpolstrer. Faglærer ved Teknisk Skole. Museumsleder ved FDF-MUSEET i Randers.

Simonsen, Pernille Kvist (f. 1989)
Cand.mag. i kunsthistorie.

Skriver, Claus (f. 1967)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Stidsing, Ernst Elmstrøm (f. 1953)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Østjylland, Randers.

Surlyk, Finn (f. 1943)
Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Hanne Schaumburg (f. 1965)
Cand.mag. i historie og økonomi. Overinspektør ved Museum Østjylland.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thomsen, Lars Norman (f. 1960)
Økonomistudier ved Handelshøjskolen og Aarhus Universitet. Lokalredaktør ved JPPolitikens Lokalaviser (POLA).

Thorsager, Line Heydorn (f. 1980)
Cand.arch. Arkitekt og projektleder i Randers Kommune.

Tovgaard-Olsen, Katrine (f. 1981)
Mag.art. i historie. Arkivar ved Rigsarkivet.

Vedsted, Jakob (f. 1949)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Overinspektør Museum Østjylland, Ebeltoft. Tidligere museumsleder Ebeltoft Museum.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Wincentz, Lisbeth (f. 1949)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Wåhlin, Sidsel (f. 1973)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Appel, Vibeke (f. 1952)
Cand.mag. i fransk og dansk, freelanceoversætter og -korrekturlæser.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

 

BIND 6 – MORSØ, VESTHIMMERLAND, REBILD, MARIAGERFJORD

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 6.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (f. 1944)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved SDU, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Bendt Egede (f. 1957)
Cand.silv. Skovrider i Naturstyrelsen Himmerland.

Andersen, Charlotte Boje Hilligsø (f. 1969)
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/Møllehistorisk Samling.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup (f. 1972)
Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Tidligere gymnasielærer og redaktør.

Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955)
Lic.theol., exam.art. Lektor i kirkehistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Bjerager, Morten (f. 1972)
Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Bjerregaard, Mikael Manøe (f. 1976)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.

Bloksgaard, Anders (f. 1971)
Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet.

Buus, Mie (f. 1951)
Cand.mag. i etnografi. Projektansat vedMuseum Thy til varetagelse af forskning og formidling af madkultur i Thy.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Degn, Niels Otto (f. 1947)
Socialrådgiver med økonomioverbygning. Chefkonsulent ved Morsø Kommune, leder Kulturmødet Mors.

Eggert, Birgit (f. 1973)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Espersen, Anders Have (f. 1975)
Cand.mag. i historie og europastudier. Museumsdirektør ved Museum Mors.

Fogh, Palle (f. 1953)
Tidligere konstitueret musikskoleleder. Bestyrelsesmedlem.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Frandsen, Lars Stig (f. 1958)
Cand.fil i musik. Musikskoleleder ved Musikskolen på Mors.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Friis, Morten Lønborg (f. 1963)
Dirigent og leder af Rebild Musikskole.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Heide, Anne (f. 1980)
Cand.mag i historie. Formidlingsinspektør ved Museum Mors.

Heiner, Jørgen (f. 1941)
Mag.art. i teatrets æstetik og historie (teatervidenskab). Tidligere leder af Det Kgl. Teaters Arkiv og Bibliotek samt tidligere undervisningsassistent og ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Horsten, Anders (f. 1975)
Cand.scient. i biologi. Biolog i Mariagerfjord Kommune.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Ingvardsen, Signe Marie (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Kystmorfolog ved Kystdirektoratet

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d.i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jensen, John Mønsted (f. 1955)
Cand.scient. Biolog i Rebild Kommune.

Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978)
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Kirkebæk, Birgit (f. 1938)
Dr.pæd. Redaktør ved Handicaphistorisk Tidsskrift. Pensioneret lektor fra DPU samt professor emeritus fra Universitetet i Oslo.

Kjær, Lone (f. 1970)
Cand.hort. Natursagsbehandler i Vesthimmerlands Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kock, Jan (f. 1944)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus ved Afdeling for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kromann-Andersen, Vibeke (f. 1975)
Cand.mag. i litteraturhistorie og æstetik & kultur. Kunstfaglig medarbejder ved Kunstetagerne Hobro.

Larsen, Jan Hammer (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lindholst, Christian (f. 1972)
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lykke, Jens (f. 1956)
Lærer. Souschef i Mariagerfjord Kommune.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mortensen, Henrik Bugge (f. 1963)
Forfatter og tv-tilrettelægger med speciale i natur, kultur og historie.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Stig Bergmann (f. 1963)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Nielsen, Bjarne Henning (f. 1955)
Mag.art. i forhistorisk europæisk arkæologi. Museumsinspektør, forskningschef ved Vesthimmerlands Museum.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Thorkild (f. 1952)
Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.

Nørr, Erik (f. 1944)
Dr.phil. Historiker, seniorforsker, tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjælland.

Olsen, Anne-Louise Haack (f. 1951)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Olsen, Nanna Folke (f. 1977)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Limfjordsmuseet.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Overgaard, Susanne (f. 1964)
Cand.mag. i historie og etnologi. Provstisekretær ved Morsø Provsti.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947)
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Poulsen, Louise Gammelholm (f. 1979)
Cand.mag. i kommunikation og psykologi. Udviklingskonsulent i Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune.

Qvistorff, Helge V. (f. 1938)
Uddannet hotelmand. Forfatter.

Roesdahl, Else (f. 1942)
Cand.art. i historie og nordisk arkæologi. Professor emerita i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Sarauw, Torben (f. 1968)
Cand.phil., ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør, afdelingsleder for Arkæologi, Nordjyllands Historiske Museum.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Stilling, Niels Peter (f. 1953)
Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsinspektør ved Rudersdal Museer.

Svit, Finn (f. 1956)
Uddannet statsprøvet musikpædagog fra Det Nordjyske Musikkonservatorium. Kulturskoleleder ved Mariagerfjord Kulturskole.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Tarbensen, Kenn (f. 1964)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Østergård, Niels Jørn (f. 1950)
Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Museum Rebild.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

ARKÆOLOGISKE TEGNINGER

Palm, Elizabeth Rüssel (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Teknisk designer.

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl. fra Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Pedersen, Jørgen Mark (f. 1962)
Cand.mag. i idéhistorie og retorik.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Ishøy, Mette Elholm (f. 1989)
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital tekstredaktør.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

 

BIND 5 – AALBORG

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 5.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944‑2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Charlotte Boje Hillingsø (f.1969)
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk. Historiker med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup (f. 1972)
Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.

Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955)
Lic.theol., exam.art. Lektor i kirkehistorie, Aarhus Universitet.

Bartholdy, Nils G. (f. 1941)
Cand.phil. i historie, seniorforsker. Forhenværende heraldisk konsulent ved Rigsarkivet.

Bjerager, Morten (f. 1972)
Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Bladt, Inger Kirstine (f. 1963)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Bloksgaard, Anders (f. 1971)
Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Løgstør.

Buus, Mie (f. 1951)
Cand.mag. i etnografi, kogekone.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Gregersen, Bo (f. 1974)
Cand.mag. et phil. i historie og middelalderarkæologi. Direktør på Lille Vildmosecentret, Aalborg.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Haue, Niels (f. 1973)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Højbjerg, Klaus (f. 1978)
Cand.mag. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Frilandsmuseet Hjerl Hede, Vinderup.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jensen, Bente (f. 1958)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. DJMX tillægsuddannelse i journalistisk formidling. Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv.

Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978)
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Jørgensen, Katja (f. 1964)
Cand.mag. i arabisk, international pædagogik & udvikling og filosofi som livsforståelse. Konsulent og projektleder i De Frivilliges Hus, Aalborg.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kock, Jan (f. 1944)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kristensen, Ulla (f. 1954)
Arkitekt MAA og Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK). Planlægger i Plan & Udvikling, Aalborg Kommune.

Larsen, Jan Hammer (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Michelsen, Lisbeth Helene Solmunde (f. 1950)
Cand.theol. Tidligere sognepræst. Con amore-præst for færinge i Danmark. Underviser i teologi og foredragsholder.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Stig Bergmann (f. 1963)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Nielsen, Flemming (f. 1955)
Cand.mag. i historie og engelsk. Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv.

Nielsen, Henrik Gjøde (f. 1960)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør og souschef ved Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn Kommune.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Ottesen, Laila Susanne (f. 1954)
Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Ploug, Niels (f. 1960)
Cand.polit. Direktør for personstatistik ved Danmarks Statistik samt ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Rasmussen, Leslie Majdall (f. 1977)
Cand.mag. i musik, historie og medievidenskab. Koordinator og akademisk medarbejder ved Aalborg Kulturskole.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Sarauw, Torben (f. 1968)
Ph.d og afdelingsleder for Arkæologi, Nordjyllands Historiske Museum.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Schou, Nils (f. 1945)
Pensioneret skovtekniker. Tidligere sektionsleder for Fredningsplanudvalget, Nordjyllands Amt.

Surlyk, Finn (f. 1943)
Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Esben Munk (f. 1955)
Ph.d., landinspektør. Lektor, professor ved Aalborg Universitet.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Topholm, Jens (f. 1951)
Cand.mag. i historie og russisk. Fhv. stadsarkivar ved Aalborg Stadsarkiv.

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Wohlfarht, Eske (f. 1953)
Mag.art. i europæisk etnologi. Specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

Ishøy, Mette Elholm (f. 1989)
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital tekstredaktør.

 

BIND 4 – JAMMERBUGT, THISTED, BRØNDERSLEV

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 4.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (f. 1944)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved SDU, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Charlotte Boje Hilligsø (f. 1969)
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Jens (f. 1968)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie, ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Museumscenter Hanstholm.

Andersen, Knud Holch (f. 1945)
Cand.mag. i historie og dansk. Historiker med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/Møllehistorisk Samling.

Andersen, Lone (f. 1971)
Cand.phil. i arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Andersen, Martin Arthur (f. 1982)
Cand.mag. i æstetik og kultur. Kommunikationsmedarbejder ved KulturRummet, Thisted Kommune.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup (f. 1972)
Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.

Arnedal, Poul (f. 1947)
Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.

Bjerager, Morten (f. 1972)
Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Bjørn, Bodil (f. 1958)
Civilingeniør. Kommuneplanlægger og udviklingskonsulent ved Plan & Miljø, Brønderslev Kommune.

Bodilsen, Ejgil (f. 1958)
Boghandleruddannet. Freelancejournalist og -redaktør, herunder koordinator ved Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

Buus, Mie (f. 1951)
Cand.mag. i etnografi. Kogekone.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Clemmensen, Lars Bjørn (f. 1959)
Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dige, Lene (f. 1943)
Cand.phil. i historie. Tidligere arkivleder ved Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv.

Eggert, Birgit (f. 1973)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Finnerup, Anne Mette (f. 1971)
Ingeniør med efteruddannelse inden for human økologi og ledelse. Teamleder ved Center for Park & Vej i Frederikshavn Kommune.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Hansen, Henrik L. (f. 1957)
Speciallæge i samfundsmedicin. Enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Syd).

Hansen, Jens Morten (f. 1947)
Lic.scient. i geologi. Statsgeolog med emeritustilknytning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Adjungeret professor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.

Hansen, Jens-Christian (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune og leder af Vildmosemuseet i Brønderslev.

Hansen, Kirsten Monrad (f. 1960)
Ph.d. i europæisk etnologi. Forsknings- og formidlingsansvarlig ved kystkulturcenteret og bådbyggerværkstedet Han Herred Havbåde.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Lene Halskov (f. 1955)
Mag.art. i folkloristik. Projektforsker og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek.

Holm, Anne Dorthe (f. 1976)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Museumsleder ved Museerne i Brønderslev Kommune.

Højmark, Signe (f. 1964)
BA i kunsthistorie, keramiker fra Danmarks Designskole. Projektleder ved KulturKANten.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Ingvardsen, Signe Marie (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Kystmorfolog ved Kystdirektoratet.

Jensen, Ida Rytter (f. 1969)
Landinspektør. Udviklingskonsulent ved Sekretariatet for Udvikling og Kommunikation, Jammerbugt Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Jan Hammer (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lindhardt, Marianne Skaarup (f. 1978)
Cand.scient. Biolog i Jammerbugt Kommune.

Lindholst, Christian (f. 1972)
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lysdahl, Per (f. 1945)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mogensen, Robert Frede (f. 1946)
Arkitekt, tegner og forfatter med speciale i krydsfeltet mellem landskab, kulturhistorie og arkitektur.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Stig Bergmann (f. 1963)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Nielsen, Jeppe Agger (f. 1974)
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Nielsen, Jørgen (f. 1960)
HH og kommunalt uddannet. Fritidskonsulent ved Team Fritid og Kultur i Brønderslev Kommune.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Thorkild (f. 1952)
Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.

Olsen, Anne-Louise Haack (f. 1951)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Olsen, Lykke (f. 1982)
Cand.mag. i historie og nordisk. Museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947)
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Petersen, Troels (f. 1981)
Cand.public. Naturjournalist ved Thy Tekst.

Plambech, Sine (f. 1975)
Ph.d. i socialantropologi. Postdoc ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier).

Rasmussen, Annette (f. 1964)
Ph.d. i uddannelsesforskning. Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Rolle, Grethe (f. 1946)
Forfatter og freelanceskribent.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Stilling, Niels Peter (f. 1953)
Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsleder ved Rudersdal Museer.

Stokbro, Anne Lie (f. 1962)
Kunsthistoriker, mag.art. Kunst- og kulturformidler.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Svend (f. 1949)
Læreruddannet. Museumspædagog ved Thisted Museum.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Tjell, Ulla (f. 1969)
Cand.scient.adm. Kulturkonsulent ved Jammerbugt Kommune.

Tølbøll, Lene (f. 1976)
Cand.scient.soc., ph.d. Institutleder ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Worup, Lotte (f. 1973)
Master i læreprocesser med specialisering i ledelse og organisationspsykologi. Fritidsog kulturchef i Brønderslev Kommune.

Wåhlin, Sidsel (f. 1973)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aarup-Kristensen, Inger (f. 1954)
Bibliotekar. Tidligere fritids- og kulturkonsulent ved Brønderslev Kommune.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelserfor Danmark og Grønland (GEUS).

ARKÆOLOGISKE TEGNINGER

Palm, Elizabeth Rüssel (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Teknisk designer.

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl. fra Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Pedersen, Jørgen Mark (f. 1962)
Cand.mag. i idéhistorie og retorik.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Ishøy, Mette Elholm (f. 1989)
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital
tekstredaktør

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Emil Bengal Christensen
Stud.mag. i historie

Henning Henau Teglbjærg
Stud.mag. i historie

Jens Jacob Blichfeldt Dinesen
Stud.scient.bibl.

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Niels Nyholt
Stud.scient.pol.

Tobias Filskov Petersen
Professionsbachelorstuderende, Skov- og landskabsingeniør.

 

BIND 3 – FREDERIKSHAVN, HJØRRING, LÆSØ

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 3.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Charlotte Boje Hilligsø
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Lise
Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/ Møllehistorisk Samling.

Andersen, Ronny
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup
Ph.d. i geografi. Lektor ved Professionshøjskolen Metropol.

Arnedal, Poul
Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.

Ax, Michael
Cand.mag. i europæisk etnologi og minoritetsstudier. Museumsdirektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Binderup, Merete
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Buus, Mie
Cand.mag. i etnografi. Projektansat ved Museum Thy til varetagelse af forskning og formidling af madkultur i Thy.

Christensen, Anders C.
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N.
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Erik Sigmund
Cand.phil. i historie. Arkivleder ved Kystmuseet i Frederikshavn.

Christensen, Jens Ole
Ph.d. i historie, seniorforsker og museumsinspektør ved Krig og Besættelse, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Christiansen, Jørgen Hegner
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Clemmensen, Lars Bjørn
Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.

Dalgaard, Tommy
Ph.d. i MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dupont, Michael
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Eggert, Birgit
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Flintegård, Henrik
Cand.scient. i biologi. Pensioneret museumsinspektør og biolog ved Nordsømuseet i Hirtshals.

Fridberg, Torben
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gerstrøm, Jens
Lærer, BSc (biologi). Frivillig medarbejder ved Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.

Gravesen, Peter
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Gro-Nielsen, Laus
Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder ved Team Byggeri og Natur, Hjørring Kommune.

Hansen, Henrik L.
Speciallæge i samfundsmedicin. Enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Syd).

Hansen, Jens Morten
Lic.scient. i geologi. Statsgeolog med emeritustilknytning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Adjungeret professor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.

Hansen, Kalle Emil Holst
Cand.scient. i geografi og geoinformatik, ph.d. i økonomisk geografi. Redaktionsassistent ved Trap Danmark.

Hansen, Kirsten Monrad
Ph.d. i europæisk etnologi. Forsknings- og formidlingsansvarlig ved kystkulturcenteret og bådbyggerværkstedet Han Herred Havbåde.

Hansen, Kjeld
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Lene Halskov
Mag.art. i folkloristik. Projektforsker og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Hansen, Signe Stidsing
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Hansen, Stine Pagel
MSc (Integrative Geography). Miljømedarbejder og planlægger i Læsø Kommune. 

Haunstrup, Poul Erik
Cand.arch. Byplanarkitekt og projektleder i Frederikshavn Kommune.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Jensen, Henrik
Cand.mag. i kommunikation. Kommunikationsmedarbejder ved Hjørring Musiske Skole.

Jensen, Henrik Toft
Cand.mag. i samfundsfag og geografi. Forskningsmedarbejder ved Roskilde Universitet.

Jensen, Mette Bøgh
Mag.art i kunsthistorie. Kurator og seniorforsker ved Skagens Kunstmuseer.

Johannessen, Peter Niels
Cand.scient. og ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jürgensen, Martin Wangsgaard
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B.
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krogstrup, Karin
Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder i Hjørring Kommune.

Krüger, Johannes
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Kyhn-Madsen, Simon
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsleder ved Læsø Museum.

Larsen, Christian
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Larsen, Jan Hammer
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lindhardt, Charlotte
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lysdahl, Per
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Mikkelsen, Jørgen
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet. 

Møller, Anders
Cand.mag. i europæisk etnologi. Ph.d.-stipendiat ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Møller, Per Grau
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Hans
Bibliotekar. Arkivar ved Lokalhistorisk Arkiv Skagen.

Nielsen, Jeppe Agger
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Nielsen, Lars Henrik
Cand.scient. og ph.d. i geologi. Afdelingsleder og forskningsleder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Nielsen, Thorkild
Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.

Nyvang, Caroline
Cand.mag. i historie, ph.d. Forsker ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Pajung, Stefan
Ph.d. i historie. Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Paludan, Hans
Cand.scient.pol. Chefkonsulent ved Teknik & Miljø, Hjørring Kommune. 

Pedersen, Hans Munk
Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn. 

Pedersen, Inge Lise
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Jens
Cand.scient. i biologi, ph.d. Biolog i Hjørring Kommune.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Rendboe, John
Cand.mag. i historie og filosofi. Direktør ved Vendsyssel Historiske Museum. 

Rømer, Jørgen Rydén
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette
Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kongelige Bibliotek.

Schou, Nils
Pensioneret skovtekniker. Tidligere sektionsleder for Fredningsplanudvalget, Nordjyllands Amt.

Schovsbo, Niels Hemmingsen
Cand.scient. og ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Skov-Petersen, Hans
Cand.hort. (gartneri) og ph.d. i geografi. Seniorforsker ved Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 

Stilling, Niels Peter
Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsinspektør ved Rudersdal Museer.

Stokbro, Anne Lie
Kunsthistoriker, mag.art. Kunst- og kulturformidler.

Sørensen, Carlo Sass
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Søvsø, Morten
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thidemann, Jens
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Tovgaard-Olsen, Katrine
Mag.art. i historie. Arkivar ved Rigsarkivet.

Vandsted, Torben
Tidligere journalist ved Vendsyssel Tidende og TV2 Nord.

Zerlang, Martin
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

INFOGRAFIK

Infografikbureauet Ferdio

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan 
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Ishøy, Mette Elholm
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur.

Jakobsen, Lene
Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.

Kühn-Nielsen, Peter 
Kunsthistoriker og fotograf

Tvevad, Anders
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSER

Ishøy, Mette Elholm
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur.

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Emil Bengal Christensen
Stud.mag. i historie

Henning Henau Teglbjærg
Stud.mag. i historie

Jens Jacob Blichfeldt Dinesen
Stud.scient.bibl.

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Niels Nyholt
Stud.scient.pol.

Tobias Filskov Petersen
Professionsbachelorstuderende, Skov- og landskabsingeniør

Niels er professor, dr.agro. og kommer fra en stilling som direktør for Center for Skov & Landskab og leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Niels Elers Koch

Chefredaktør og administrerende direktør

[email protected]

Tlf. 2123 0742

Dorthe kommer fra en stilling som direktionssekretær på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Dorthe Gartmann Christiansen

Sekretariatsleder og HR-chef

[email protected]

Tlf. 2530 0909

Bolette har ansvar for at lede og koordinere processerne i bogproduktionen på Trap Danmark og er desuden ansat hos Gads Forlag
Bolette Rud. Pallesen

Produktionsleder

[email protected]

Tlf. 3038 2876

Anja er uddannet grafiker/litograf. Hun har arbejdet 25 år i den grafiske branche og i de sidste 16 år hos Bonnier Publications.
Anja Hørmann Hansen

Produktionskoordinator og grafiker

[email protected]

Tlf. 2588 4115

Anne er cand.phil. i dansk. Hun har redigeret fagbøger i over 20 år for en lang række forlag. 1997-2000 var hun en del af holdet bag Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
Anne Albrecht

Seniorredaktør

[email protected]

Tlf. 2093 3667

Alice er regnskabsuddannet med en fortid i bogbranchen. Hun har arbejdet 30 år hos Munksgaards Forlag.
Alice Halle

Senior Controller

[email protected]

Tlf. 2584 3327

Grethe er uddannet bibliotekar. Hun har stor erfaring med billedmedier som tidl. billedredaktør på Scanpix, Berlingske og BT. Har arbejdet med research og journalistik.
Grethe Røndal Christensen

Billedredaktør

[email protected]

Tlf. 2584 3328

Jacob er cand. polit. og journalist. Som reporter og redaktør har han mange års erfaring med at dække samfundsforhold for bl.a. Politiken, TV-Avisen og Information.
Jacob Mollerup

Fagredaktør for samfund og erhverv

Tlf. 6053 2811

Lærke er cand.mag. i historie og har været ved Trap siden sin studietid. Hun har tidligere arbejdet med både bogproduktion, kommunikation og digital formidling for Trap.
Lærke Termøhlen Mikkelsen

Digital redaktør og fagredaktør for historie

[email protected]

Tlf. 2810 7916

Merete er cand.mag. og ph.d. i historie. Hun har bl.a. været ekstern lektor ved Københavns Universitet og fagredaktør på Den Store Danske Encyklopædi.
Merete Harding

Redaktionssekretær, fagredaktør for historie og kultur samt tekstredaktør

[email protected]

Tlf. 4046 7832

Mette er uddannet bibliotekar. Hun har erfaring som bl.a. arkivar, forlags- og billedredaktør og konsulent inden for salg og rettighedsrådgivning, hovedsagelig fra DR....
Mette Quistgaard

Koordinator, billedadministration

[email protected]

Rebecca er cand.mag. i dansk og moderne kultur. Hun har bred erfaring med tekstredaktion senest fra en stilling som projektleder ved Politikens Rejsebøger.
Rebecca Bailey

Seniorredaktør

[email protected]

Tlf. 2639 0307

Revka er cand. mag. i litteraturvidenskab og har tidligere redigeret fagbøger for bl.a. Politikens Forlag.
Revka Winther El Baz

Seniorredaktør

[email protected]

Tlf. 2611 2257

Thomas er cand.scient. i biologi. Han har en bred redaktørerfaring fra flere bogforlag og har senest været ansvarlig for udvikling af digitale undervisningsmaterialer.
Thomas Bille

Redaktionssekretær, fagredaktør for biologi samt tekstredaktør

Tlf. 2584 3323

Vibeke Højgaard Frederiksen

Billedredaktør

[email protected]

Tlf. 4292 9124

Emma studerer klimaforandringer på Københavns Universitet.
Emma Vestergaard

Studentermedhjælper

[email protected]

Mikkel studerer dansk og samfundsfag på Københavns Universitet.
Mikkel Hytteballe Engell

Studentermedhjælper

[email protected]

Thea er BA i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet og har været ved Trap siden sin studietid. Hun har tidligere været ansat på lex.dk.
Thea Martoft

Redaktionsassistent

[email protected]

Bestyrelsen

Fra den 9.12.2022 består Traps bestyrelse af Gads Fonds bestyrelse og fondsdirektør med advokat Axel Kierkegaard som formand, se mere her.

Asbjørn Hellum

Formand for Traps Faglige Råd, tidl. rigsarkivar, Rigsarkivet

Per Boje

Professor emeritus, dr.phil., Syddansk Universitet

Birte Christensen-Dalsgaard

Projektleder, lic.scient., DigHumLab, Aarhus Universitet

Jens Morten Hansen

Tidl. statsgeolog, adj. professor, lic.scient.

Petter Henriksen

Tidl. projektleder, Kunnskapsforlaget, Oslo

Ove Hornby

Direktør, historiker

Svend Larsen

Direktør, Det Kgl. Bibliotek

Jørn Lund

Professor

Niels Lunde

Chefredaktør, Dagbladet Børsen

Bente Scavenius

Kunsthistoriker, mag.art.

Karen Skovgaard-Petersen

Direktør, ph.d., dr.philos., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Erling Friis Poulsen

Afdelingschef, KL (Kommunernes Landsforening)