Holdet bag

Trap Danmark vil blive skrevet af ca. 1.000 nationale eksperter og lokalt forankrede forfattere fra hele landet. Arbejdet med at etablere det omfattende forfatternetværk er igangsat.

En bredt sammensat redaktion med et solidt fagligt fundament og en stor viden om trykte og digitale medier vil sørge for, at indholdet vil udkomme i højeste kvalitet, let tilgængeligt, brugervenligt og fremtidssikret.

For den høje kvalitet borger bl.a. Trap Danmarks Faglige Råd, som løbende vil bistå redaktionen med rådgivning.

Fagkonsulenter mv.

Vi har indgået samarbejdsaftaler med anerkendte forskere og eksperter, der som fagkonsulenter skal bistå redaktionen og være med til at sikre kvaliteten af de dækkede fagområder. Fagkonsulenterne bistår dels med udpegning af fageksperter (forfattere) inden for emneområdet, dels har fagkonsulenterne ansvaret for at foretage en faglig vurdering af bestemte dele og/eller afsnit af en beskrivelse af en kommune eller Danmark som helhed med henblik på at sikre den bedst mulige faglige kvalitet og formidling.

Fagkonsulenter:

Arkæologi:

Forhistorisk arkæologi: Museumsinspektør Sidsel Wåhlin, Vendsyssels Historiske Museum
Forhistorisk arkæologi: Projektseniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgaard Museum
Kirker og byer: Kirkekonsulent og museumsinspektør Henriette Rensbro, Nationalmuseet
Borge og voldsteder: Museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer
Middelalderarkæologi: Overinspektør Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderselv
Marinarkæologi: Marinarkæolog og museumsinspektør Jørgen Dencker, Vikingeskibsmuseet
Arkitektur: Seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær, Nationalmuseet

Biologi:

Pattedyr: Emeriteret lektor og pattedyrskurator Hans J. Baagøe, Statens Naturhistoriske Museum
Hvirvelløse dyr: Professor Henrik Enghoff, Statens Naturhistoriske Museum
Natur- og landskabsforvaltning: Professor Henrik Vejre, Københavns Universitet
Det åbne land: Professor Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet
De ferske vande – søer og vandløb: Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet
Fisk: Lektor og kurator Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum
De indre farvande og kyster: Professor emeritus Tom Fenchel, Københavns Universitet
Skove: Forstkandidat Peter Friis Møller, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Fugle: Biolog Michael Borch Grell, Naturstyrelsen

Etnologi:

Etnologi: Lektor Signe Mellemgaard, Københavns Universitet
Etnologi: Lektor Niels Jul Nielsen, Københavns Universitet
Etnologi: Specialkonsulent Eske Wohlfarht, Slots- og Kulturstyrelsen
Folketro og folkemindevidenskab: Ph.d. Else Marie Kofod
Madkultur: Seniorforsker og museumsinspektør Lykke Lafarque Pedersen, Nationalmuseet
Landbokultur, maritim kultur og byhistorie: Museumschef Peter Henningsen, Nationalmuseet
Borgerlig kultur og hverdagsliv: Professor MSO Tine Damsholt, Københavns Universitet
Dragt og Klæde: Gæsteforsker Esther Grølsted, Nationalmuseet

Geografi:

Byer: Professor Christian Wichmann Matthiesen, Københavns Universitet
Byer: Seniorforsker Niels Boje Groth, Københavns Universitet
Det menneskeskabte landskab: Chefkonsulent Morten Stenak, Slots- og Kulturstyrelsen
Fysisk planlægning: Direktør Sven Koefoed-Hansen, Næstved Kommune

Geologi:

Sedimentologi: Professor emeritus Finn Surlyk, Københavns Universitet
Glaciologi og klima: Forskningsdekan Kathrine Krogh Andersen, Danmarks Tekniske Universitet
Geomorfologi: Seniorforsker Merete Binderup, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Sedimentologi, kvartærgeologi, geomorfologi og hydrogeologi: Chefkonsulent Peter Gravesen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Geofysik, sedimentologi og kvartærgeologi: Emeriteret lektor Holger Lykke-Andersen, Aarhus Universitet

Historie:

Navneforskning: Professor Bent Jørgensen, Københavns Universitet
Landbohistorie og historisk geografi: Lektor Per Grau Møller, Syddansk Universitet
Historie: Professor emeritus Knud. J.V. Jespersen, Syddansk Universitet
Byhistorie: Seniorforsker og arkivar Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet
Middelalderhistorie: Professor Bjørn Poulsen, Aarhus Universitet
Historie: Lektor Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet
Nyere tid, landbohistorie og søfart/fiskeri: Museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer
Nyere tid, landbohistorie og søfart/fiskeri: Museumsdirektør Mette Ladegaard Thøgersen, Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer
Kommune- og byvåben: Seniorforsker Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet
Landbohistorie: Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot
Historie: Professor MSO Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet
Historie: Lektor Jeppe Nevers, Syddansk Universitet
Herregårde:
Cand.mag. John Erichsen, HISTORISMUS og
Cand. phil. i historie, ph.d. Niels Peter Stilling, tidl. museumsinspektør ved Rudersdal Museer.
Jernbaner:
Cand.mag. i historie, ph.d. René Schrøder Christensen, Forsknings- og samlingschef, Danmarks Jernbanemuseum

Kunst og kultur:

Arkitektur: Lektor Kjeld Vindum, Kunstakademiets Arkitektskole
Arkitektur: Professor Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus
Arkitektur: Seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær, Nationalmuseet
Billedkunst: Vicedirektør, samlings- og forskningschef Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst
Design og kunsthåndværk: Biblioteks- og forskningschef Lars Dybdahl, Designmuseum Danmarks Bibliotek
Kunst i det offentlige rum: Postdoc Lise Skytte Jakobsen, Aarhus Universitet
Landskabsarkitektur: Studielektor Richard Hare, Københavns Universitet
Litteratur: Professor Martin Zerlang, Københavns Universitet
Scenekunst: Leder af Dramatisk Bibliotek Alette Scavenius, Det Kongelige Bibliotek
Musik og dans: Leder og musikpædagog Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole
Medier: Professor Anker Brink Lund, CBS

Politik og samfund:

Demografi og befolkning: Afdelingsdirektør Niels Ploug, Danmarks Statistik
Sociale forhold: Forskningschef Kræn Blume Jensen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Uddannelse og folkeoplysning: Professor MSO Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet
Sundhedsforhold: Læge, ph.d. Finn Kamper-Jørgensen, forhenværende direktør for Statens Institut for Folkesundhed
Bolig- og bosætningsforhold: Forskningschef Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet
Politik: Professor Jørgen Elklit, Institut for statskundskab, Aarhus Universitet
Politik og kommunale planer: Kommunaldirektør Sven Koefoed-Hansen

Økonomi og erhverv:

Økonomi og erhverv: Professor i organisation og ledelse Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet
Økonomi og erhverv: Forskningsmedarbejder Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet

Faglige kvalitetssikrere:

Litteratur: Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
Teatervidenskab: Fhv. leder og ekstern lektor Jørgen Heiner, Københavns Universitet
Sprog: Lektor Karen Margrethe Pedersen, Københavns Universitet
Arkæologi: Museumsinspektør Claus Skriver, Moesgaard Museum
Historie: Lektor Mikkel Thelle, Aarhus Universitet

Kommunekonsulenter og -kontakter

Aabenraa Kommune:
Kommunekontakt: Lene Nebel
Kommunekonsulent: Lene Nebel

Aalborg Kommune:
Kommunekontakt: Ulla Kristensen
Kommunekonsulent: Bente Jensen

Aarhus Kommune:
Kommunekontakt: Peter Marker
Kommunekonsulent: Søren Bitsch Christensen

Albertslund Kommune:
Kommunekontakt: Susanne Dalby
Kommunekonsulent: Troels Torp Øhlenschlæger

Allerød Kommune:
Kommunekontakt: Sofie Juncker
Kommunekonsulent: Birgit Skovholm

Assens Kommune:
Kommunekontakt: Johan Møhlenfeldt Jensen
Kommunekonsulent: Johan Møhlenfeldt Jensen

Ballerup Kommune:
Kommunekontakt: Claus Erik Pichard
Kommunekonsulent: Claus Erik Pichard

Billund Kommune:
Kommunekontakt: Louise Grønbech Andersen
Kommunekonsulent: Ole Bisbjerg

Bornholm Kommune:
Kommunekontakt: Jane Andersen

Brøndby Kommune:
Kommunekontakt: Anders Lou
Kommunekonsulent: Lisbeth Hollensen

Brønderslev Kommune:
Kommunekontakt: Keld Koustrup Sørensen
Kommunekonsulent: Lykke Olsen

Dragør Kommune:
Kommunekontakt: Henning Sørensen
Kommunekonsulent: Henning Sørensen

Egedal Kommune:
Kommunekontakt: Michael Boel Winther
Kommunekonsulent: Michael Boel Winther & Rolf Kjær-Hansen

Esbjerg Kommune:
Kommunekontakt: Jørgen Dieckmann Rasmussen
Kommunekonsulent: Jørgen Dieckmann Rasmussen

Faaborg-Midtfyn Kommune:
Kommunekontakt: Christian Tønnesen
Kommunekonsulent: Peter Thor Andersen

Fanø Kommune:
Kommunekontakt: Jacob Kristian Bay
Kommunekonsulent: Jan Alber Jepsen

Favrskov Kommune:
Kommunekontakt: Dorthe Lerche
Kommunekonsulent: Poul Nørgaard Jensen

Fredensborg Kommune:
Kommunekontakt: Helle Bødker Andersen
Kommunekonsulent: Tine Kolbak

Fredericia Kommune:
Kommunekontakt: Bodil Schelde
Kommunekonsulent: Karsten Merrald Sørensen

Frederiksberg Kommune:
Kommunekontakt: Henning Bro
Kommunekonsulent: Henning Bro

Frederikshavn Kommune:
Kommunekontakt: Poul Erik Haunstrup
Kommunekonsulent: Hans Munk Pedersen

Frederikssund Kommune:
Kommunekonsulent: Anne-Marie Jørgensen
Kommunekontakt: Kirstine Lundsgaard

Furesø Kommune:
Kommunekontakt: Lene Mårtensen
Kommunekonsulent: Bjarne Birkbak

Gentofte Kommune:
Kommunekontakt: Ole Thun
Kommunekonsulent: Mette Henriksen

Gladsaxe Kommune:
Kommunekontakt: Oskar W. T. Mule
Kommunekonsulent: Henrik Elming

Glostrup Kommune:
Kommunekontakt: Susanne Nørgaard
Kommunekonsulent: Susanne Nørgaard & Stine Berndt

Gribskov Kommune:
Kommunekontakt: Pernille Hansen
Kommunekonsulent: Lonnie Louise Alsen

Haderslev Kommune:
Kommunekontakt: Henrik Ørnstrup
Kommunekonsulent: Bent Vedsted Rønne

Halsnæs Kommune:
Kommunekontakt: Mette Skafte Vestergaard
Kommunekonsulent: Frank Allan Rasmussen & Mette Skafte Vestergaard

Hedensted Kommune:
Kommunekontakt: Teresa Egballe
Kommunekonsulent: Lola Wøhlk Hansen

Helsingør Kommune:
Kommunekontakt: Morten Weile
Kommunekonsulent: Lars Bjørn Madsen

Herlev Kommune:
Kommunekontakt: Jeanette Magnussen
Kommunekonsulent: Darius R. Monfared

Herning Kommune:
Kommunekontakt: Allan Boye Thulstrup
Kommunekonsulent: Kurt H. Jørgensen

Holstebro Kommune:
Kommunekontakt: Niels Sparvath
Kommunekonsulent: Niels Stoktoft Overgard

Horsens Kommune:
Kommunekontakt: Trine Bundgaard Have
Kommunekonsulent: Lone Seeberg / Horsens Museum

Hillerød Kommune:
Kommunekontakt: Karina Anna Petersen
Kommunekonsulent: Asger Berg

Hjørring Kommune:
Kommunekontakt: Karen Bille
Kommunekonsulent: Torben Vandsted

Hvidovre Kommune:
Kommunekontakt: Anja Olsen
Kommunekonsulent: Anja Olsen

Høje-Taastrup Kommune:
Kommunekontakt: Ulrich Bolow
Kommunekonsulent: Lars Spatzek

Hørsholm Kommune:
Kommunekontakt: Susanne Koch
Kommunekonsulent: Lisbeth Hein

Ikast-Brande Kommune:
Kommunekontakt: Marie Lyster Nielsen
Kommunekonsulent: Søren Møller

Ishøj Kommune:
Kommunekontakt: Anja Vorm Andersen
Kommunekonsulent: Anja Vorm Andersen

Jammerbugt Kommune:
Kommunekontakt: Ida Rytter Jensen
Kommunekonsulent: Ida Rytter Jensen

Kerteminde Kommune:
Kommunekontakt: Marianne M. Lorentsen
Kommunekonsulent: Kurt Risskov Sørensen

Kolding Kommune:
Kommunekontakt: Astrid Bakkegaard Cramer
Kommunekonsulent: Lene Wul

Københavns Kommune:
Kommunekontakt: Peter Søndergaard
Kommunekonsulent: Elisabeth Bloch

Langeland Kommune:
Kommunekontakt: Mai-Britt Wismann
Kommunekonsulent: Mai-Britt Wismann

Lemvig Kommune:
Kommunekontakt: Anette Johansen
Kommunekonsulent: Ellen Damgaard

Lyngby-Taarbæk Kommune:
Kommunekontakt: Birger Kjer Hansen
Kommunekonsulent: Lise Skjøt-Pedersen

Læsø Kommune:
Kommunekontakt: Leif Ladefoged
Kommunekonsulent: Lili K. Jepsen

Mariagerfjord Kommune:
Kommunekontakt: Sitte Ansbjerg Jensen
Kommunekonsulent: Allan Hassing

Middelfart Kommune:
Kommunekontakt: Susanna Stjernegaard Hass
Kommunekonsulent: Maiken Rude Nørup

Morsø Kommune:
Kommunekontakt: Lis Dich
Kommunekonsulent: Susanne Overgaard

Norddjurs Kommune:
Kommunekontakt: Magny Fynbo
Kommunekonsulent: Kirsten Bjerg

Nordfyn Kommune:
Kommunekontakt: Hanne Bille
Kommunekonsulent: Anders Myrtue

Nyborg Kommune:
Kommunekontakt: Preben Petersen
Kommunekonsulent: Erland Porsmose & Mette Ladegaard Thøgersen

Odder Kommune:
Kommunekontakt: Jette Lehrmann Harlund og Louise Holmegaard
Kommunekonsulent: Klaus Markmann Jensen

Odense Kommune:
Kommunekontakt: Jørgen Thomsen
Kommunekonsulent: Jørgen Thomsen

Randers Kommune:
Kommunekontakt: Trine Tarbensen Skriver
Kommunekonsulent: Tina Knudsen Jensen

Rebild Kommune:
Kommunekontakt: John Mønsted Jensen
Kommunekonsulent: John Mønsted Jensen

Ringkøbing-Skjern Kommune:
Kommunekontakt: Gitte Fjord Damgaard
Kommunekonsulent: Kim Clausen

Rudersdal Kommune:
Kommunekontakt: Lone Wille Jørgensen
Kommunekonsulent: Niels Peter Stilling

Rødovre Kommune:
Kommunekontakt: Else Søndergård Dam
Kommunekonsulent: Marie Drost Aakjær

Samsø Kommune:
Kommunekontakt: Bjarne Manstrup og Bertel Meilvang
Kommunekonsulent: Mogens Wedel-Heinen

Silkeborg Kommune:
Kommunekontakt: Per Hammerholdt
Kommunekonsulent: Lis Thavlov og Keld Dalsgaard Larsen

Skanderborg Kommune:
Kommunekontakt: Bente Hornbæk
Kommunekonsulent: Viggo Rasmussen og Henrik Bredmose Simonsen

Skive Kommune:
Kommunekontakt: Camilla Bang og Inge Kjær
Kommunekonsulent: Gudrun Gormsen

Struer Kommune:
Kommunekontakt: John Patuel Hansen
Kommunekonsulent: Jesper Bækgaard

Svendborg Kommune:
Kommunekontakt: Kim Barren
Kommunekonsulent: Esben Hedegaard

Syddjurs Kommune:
Kommunekontakt: Iben Randlev Hundebøl
Kommunekonsulent: Vilfred Friborg Hansen

Sønderborg Kommune:
Kommunekontakt: Henriette Moos Prokopek
Kommunekonsulent: Ebbe Enøe

Thisted Kommune:
Kommunekontakt: Susanne Spetzler
Kommunekonsulent: Knud Holch Andersen

Tønder Kommune:
Kommunekontakt: Henning Ravnborg Kristensen
Kommunekonsulent: Birgitte Thomsen

Tårnby Kommune:
Kommunekontakt: Jens Lauridsen
Kommunekonsulent: Peter Damgaard & Lone Palm Larsen

Vallensbæk Kommune:
Kommunekontakt: Mette Larsen
Kommunekonsulent: Mette Larsen

Varde Kommune:
Kommunekontakt: Signe Søndergaard Jørgensen
Kommunekonsulent: Ole Nørskov Nielsen

Vejen Kommune:
Kommunekontakt: Juliane Vestergaard
Kommunekonsulent: Juliane Vestergaard

Vejle Kommune:
Kommunekontakt: Sonja Hansen
Kommunekonsulent: Poul Porskær

Vesthimmerlands Kommune:
Kommunekontakt: Pia Munch Riisgaard
Kommunekonsulent: Thorkild Nielsen

Viborg Kommune:
Kommunekontakt: Ketty Marie Nielsen
Kommunekonsulent: Henning Ringgard Lauridsen

Ærø Kommune:
Kommunekontakt: Nadja Kildegård Boye
Kommunekonsulent: Kim Furdal

Fageksperter

BIND 31 – BRØNDBY, HVIDOVRE, TÅRNBY, DRAGØR, BORNHOLM

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 31. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Baunsgaard, Jens (f. 1941)
Cand.mag. i samfundsfag, historie og psykologi. Pensioneret lektor fra Silkeborg Amtsgymnasium og Læreruddannelsen Bornholm.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bielefeldt-Jakobsen, Laura (f. 1985)
Cand.mag. i kommunikation og kulturstudier og BA i humanistisk informatik. Kulturkonsulent, Brøndby Kommune.

Binderup, Merete (f. 1958)
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Baagøe, Hans J. (f. 1947)
Cand.scient. og lic.scient., ph.d. i biologi (zoologi). Emeriteret lektor og pattedyrskurator ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelancemusikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Damgaard, Peter (f. 1976)
Cand.mag. i historie. Kommunearkivar ved Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

Davidsen, Martin (f. 1985)
Journalist. Sportsjournalist og forfatter.

Dencker, Jørgen (f. 1951)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)
Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.

Hollensen, Lisbeth (f. 1977)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Forstadsmuseet.

Høst, Jeppe (f. 1980)
Ph.d. og cand.mag. i europæisk etnologi. Senioranalytiker, Oxford Research.

Imer, Lisbeth (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.

Jansen, Inger Kjær (f. 1951)
Bibliotekar og BA i historie. Fhv. lokalarkivar i Tårnby Kommune.

Jensen, Bo (f. 1975)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jeppesen, Ole (f. 1964)
Cand.mag. i historie. Selvstændig historiker, Historiesnedkeriet.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar og aftenskoleleder.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Jønsson, Jens Henrik (f. 1952)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær, Ulrik (f. 1969)
Cand.oceon og ph.d. Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

Knudsen, Ann Vibeke (f. 1948)
Cand.arch. Fhv. museumsinspektør og museumsleder, Bornholms Museum.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Niels-Holger (f. 1945)
Cand.arch. Selvstændig arkitekt MAA.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)
Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lohfert, Elsebeth (f. 1954)
Cand. mag. i historie og filmvidenskab. Chefredaktør, Vinbladet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canada-studier. Forskningsassistent, ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mentz, Søren (f. 1967)
Ph.d. i historie. Museumsleder på Museum Amager.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag.art. i litteraturvidenskab, cand.mag. i dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Milàn, Jesper (f. 1974)
Ph.d. i geologi. Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.

Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986)
Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Lars Kærulf (f. 1950)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør for Bornholms Kunstmuseum.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Tina Høegh (f. 1961)
Cand.mag. i kunsthistorie, tidligere projektansat i Museum Amager og Historisk Arkiv i Dragør.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Anja (f. 1971)
Cand.mag. i etnologi og MA i Leadership and Innovation in Complex Systems. Museumschef ved Forstadsmuseet.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Karen Margrethe (f. 1944)
Cand.mag. i dansk. Lektor emeritus ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Vejlemuseerne.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Chefkonsulent i Planscape.

Pihl, Anders (f. 1982)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved Bornholms Museum, Rønne.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Rømer, Lars Christian Kofoed (f. 1982)
Ph.d. i antropologi og cand.scient.anth. Forretningsansvarlig for Foreningen Folkemødet.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Seehusen, Christina (f. 1974)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og museum studies. Arkæolog og kulturformidler, Bornholm.

Seerup, Jakob (f. 1975)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Bornholms Museum.

Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Sørensen, Henning (f. 1960)
Bibliotekar. Arkivar ved Historisk Arkiv for Dragør Kommune.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Klimaekspert for klimaformidling.dk.

Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Top-Jensen, Morten (f. 1956)
Folkeskolelærer. Redaktør, forfatter, fotograf. Ejer af forlaget BugBook Publishing, Bornholm.

Vendelbo, Allan (f. 1955)
Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aagaard, Jes (f. 1963)
Cand.scient. i biologi. Naturvejleder ved Naturstyrelsen.

Aakjær, Marie Drost (f. 1979)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Arkivar ved Rødovre Lokalhistorisk Samling, Rødovre Bibliotek.

FOTOGRAF


Reimers, Nana (f. 1966)

Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT


Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER


Sølberg, Stefan (f. 1972)

Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE


Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE


Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk.

Hjørnet, Thomas Kyhn Rovsing (f. 1972)
Mag.art. i litteraturvidenskab.

 

BIND 30 – HØJE-TAASTRUP, ALBERTSLUND, GLOSTRUP, RØDOVRE, ISHØJ, VALLENSBÆK

 

FAGEKSPERTER
Følgende fageksperter har bidraget til bind 30. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Berndt, Stine (f. 1975)
Cand.mag. i historie. Arkivar ved Byhistorisk Hus i Glostrup.

Bonde, Julie Tvillinggaard (f. 1988)
Cand.mag. i kunsthistorie og visuel kultur. Direktør og kurator ved AiR · Art in Reality.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985)

Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Dupont, Michael (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Frellsen, Camilla Muldorff (f. 1965)
Cand.arch. Museumsinspektør på Kroppedal Museum, Taastrup.

Fridberg, Torben (f. 1946)

Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)

Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Gyalokay, Thomas (f. 1959)

Cand.comm. med biologi. Konsulent og naturvejleder ved Institutions- og Skolecenter i Høje-Taastrup Kommune.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)

Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.

Høholt, Stine (f. 1972)

Ph.d., kunstfaglig chef ved ARKEN Museum for Moderne Kunst. Bestyrelsesmedlem Ny Carlsbergfondet.

Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980)

Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.

Jensen, Bo (f. 1975)

Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)

Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jespersen, Martin (f. 1974)
Cand.mag. i historie, MA i War Studies. Museumsleder ved Oplevelsescenter Vestvolden, Rødovre.

Johannsen, Jens Winther (f. 1978)

Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Arkæolog ved ROMU.

Jønsson, Jens Henrik (f. 1952)

Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)

Dr.phil. i historie. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Koefoed-Hansen, Sven (f. 1956)
Arkitekt MAA. Direktør ved Center for Miljø og Natur, Næstved Kommune.

Korsgaard, Peter (f. 1951)

Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Kroon, Aart (f. 1964)

Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)

Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Christian (f. 1974)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Licht, Christian de Fine (f. 1951)

Cand.theol. Kirkehistoriker. Fhv. sognepræst. Næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986)
Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.

Mogensen, Torben (f. 1953)

Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)

Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Anni Lave (f. 1969)

Cand.mag. i visuel kultur. Museumsleder på Heerup Museum, Rødovre.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)

Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)

BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)

Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Søren (f. 1954)

Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)

Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)

Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)

Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)

Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)

Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Skodborg, Lene (f. 1965)

Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør Østsjællands Museum, Højerup.

Smed, Mette (f. 1946)

Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Sparrevohn, Lotte (f. 1967)

Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Spatzek, Lars Ljungmann (f. 1964)

Bankuddannet og AU i ledelse. Arkivleder ved Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)

Meteorolog og forfatter.

Vangsgaard, Tonny (1968‑2018)
Cand.scient. i biologi og fhv. leder af Ishøj Naturcenter.

Vendelbo, Allan (f. 1955)

Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)

Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)

Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)

Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Øhlenschlæger, Troels Torp (f. 1969)

Cand.mag. i historie. Arkivleder, Kroppedal Museum.

Aakjær, Marie Drost (f. 1979)

Cand.mag. i europæisk etnologi. Arkivar ved Rødovre Lokalhistoriske Samling, Rødovre Bibliotek.

FOTOGRAF


Reimers, Nana (f. 1966)

Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT


Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER


Sølberg, Stefan (f. 1972)

Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE


Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE


Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Henningsen, Gustav Carl Rey (f. 1968)
Cand.mag. i historie og spansk

Pedersen, Else-Marie (Mie Luf) (f. 1942)
Freelanceredaktør, oversætter og illustrator.

BIND 29 – LYNGBY-TAARBÆK, GENTOFTE, FREDERIKSBERG

 

FAGEKSPERTER
Følgende fageksperter har bidraget til bind 29. Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

 

Andersen, Lars Lunding (f. 1949)
Cand.scient. i biologi. Fhv. administrerende direktør i København Zoo.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Blichfeldt, Stella (f. 1958)
Cand.comm. Biolog og naturvejleder ved Naturstyrelsen, Hovedstaden.

Bro, Henning (f. 1953)
Cand.mag. i historie og samfundsfag. Ph.d. i historie. Stadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv

Christensen, Anders Christian (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance-musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m. Pensionist og selvstændig.

Christiansen, Caspar (f. 1979)
Mag.art. i historie. it-arkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Damsholt, Tine (f. 1961)
Ph.d. i europæisk etnologi. Professor MSO i etnologi ved Københavns Universitet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Fritzbøger, Bo (f. 1958)
Dr.phil. Lektor i historie ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hagen, Stein (f. 1951)
Arkitekt MAA med speciale i krydsfeltet mellem byplanlægning, historiske bygninger, restaurering og gamle bygningshåndværk. Selvstændig virksomhed siden 1987.

Henriksen, Mette (f. 1963)
Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Haarder, Mikkel Præstholm (f. 1972)
Cand.scient.pol. Direktør ved Danmarks Evalueringsinstitut, København.

Ibsen, Marius Trane (f. 1947)
Cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab (2017). Fhv. kommunaldirektør, kontorchef i Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Pensionist.

Jacobsen, Maria Lisette (f. 1980)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Taastrup.

 Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Klintø, Karsten (f. 1949)
Cand.hort.arch. Stadsgartner i Frederiksberg Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag. art. i litteraturvidenskab, cand. mag. dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken. 

Missuno, Marie Bønløkke (f. 1986)
Ph.d. i middelalderhistorie fra Aarhus Universitet. Museumsleder ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum, Grønland.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge og B.Sc. i filosofi. Professor ved Lanzhou University, China. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.

Morville, Jesper (f. 1954)
Mag.art. i historie. Fhv. arkivar på Gentofte Lokalhistoriske Arkiv.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Kasper E. (f. 1970)
Journalist og forlagsredaktør.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Ottesen, Laila (f. 1954)
Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Center for Dialektforskning/Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. 

Pedersen, Lars Schreiber (f. 1976)
Cand.mag. i historie. Vicestadsarkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Pohl, Eva (f. 1954)
Cand.mag., ph.d., forfatter og kulturskribent ved Berlingske.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rosenmeier, Edith Marie (f. 1947)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. MA i kulturhistorisk informatik med sidefag i indvandrerstudier. Pensioneret museumsinspektør.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Schwartz, Charlotte Præstegaard (f. 1970)
Mag.art. og ph.d. i kunsthistorie. Leder/kurator i Astrid Noacks Atelier, København.

Sigurdsson, Jonas Hasemann (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Skjøt-Pedersen, Lise (f. 1955)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Skodborg, Lene (f. 1965)
Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør v. Østsjællands Museum, Højerup.

Skou, Kaare R. (f. 1947)
Journalist, forfatter. Fhv. politisk redaktør ved TV 2/Danmark. 

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Søndergaard, Sidsel Maria (f. 1967)
Mag.art. i kunsthistorie. Direktør for Øregaard Museum, Hellerup.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter

Thun, Ole (f. 1948)
Cand.arch., arkitekt MAA. Arkitekt og planlægger i Gentofte Kommune.

Vendelbo, Allan (f. 1955)
Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus. Pensionist.

Vikstrøm, Thomas (f. 1959)
Ph.d. i økologisk botanik. Biolog og geograf. Projektleder i Dansk Ornitologisk Forening og naturkonsulent i Amphi Consult.

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Institut for Historie, Syddansk Universitet. 

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF


Reimers, Nana (f. 1966)

Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT


Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER


Sølberg, Stefan (f. 1972)

Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE


Heiberg, Peter (f. 1947)
Bibliotekar og fhv. arkivchef.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE


Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

BIND 28 – EGEDAL, FURESØ, BALLERUP, HERLEV, GLADSAXE

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 28.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Lars Lisgart (f. 1984)
Cand.mag. i historie. Lektor på Det frie Gymnasium, København.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Fhv. gymnasielærer og redaktør.

Bach, Anne-Marie (f. 1964)
Data Management-rådgiver ved Aarhus Universitet samt Training Manager ved NordForsk, Oslo.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc ved Arkitektskolen Aarhus.

Birkbak, Bjarne (f. 1955)
Cand.phil. i historie. Arkivar ved Furesø Museer.

Bitsch, Mona (f. 1949)
Specialist ved Ballerup Stadsarkiv.

Brock, Jeppe Laursen (f. 1985)
Journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Journalist på Politikens sportsredaktion (Årets Sportsjournalist 2014 og 2016).

Burchardt, Jørgen (f. 1946)
Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelancemusikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Frellsen, Camilla Muldorff (f. 1965)
Cand.arch. Museumsinspektør på Kroppedal Museum, Taastrup.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gammeltoft, Peder (f. 1971)
Ph.d. Faglig leder for Språksamlingane, Universitetet i Bergen, Norge.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hald, Anna Bodil (f. 1946)
Cand.scient. i botanisk økologi. Lic.scient. fra KVL. Seniorforsker hos DMU, nu naturkonsulent i eget firma Natur & Landbrug ApS.

Hertel, Ebbe (f. 1941)
Tandlæge. Bachelor i kunsthistorie. Pensionist.

Hjort, Annegitte (f. 1959)
Arkitekt MAA, byplanarkitekt i Ballerup Kommune.

Ibsen, Marius Trane (f. 1947)
Cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Fhv. kommunaldirektør, kontorchef i Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Pensionist.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Mette (f. 1971)
Cand.mag. i historie og pædagogik. Museumsleder, Ballerup Museum.

Jensen, Ole Lass (f. 1955)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.

Jønsson, Jens Henrik (f. 1952)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Specialkonsulent, fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær-Hansen, Rolf (f. 1964)
Mag.art. i arkæologi. Arkiv- og museumsleder ved Egedal Arkiver og Museum, Egedal Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lustrup, Finn (f. 1951)
Bioanalytiker og Blood Manager ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Transfusionscentret Næstved Sygehus.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Information Manager hos Banedanmark.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med., speciallæge og BSc i filosofi. Professor ved Lanzhou University, Kina. Fhv. vicedirektør ved Amager og Hvidovre Hospitaler.

Molin, Eva (f. 1967)
Bibliotekar ansat ved Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk Afdeling siden 1994.

Monfared, Darius (f. 1973)
Cand.mag. i historie og europastudier. Arkivleder ved Herlev Kommunes Lokalarkiv og Kroppedal Museum.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Nørøxe, Kim Schou (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Ballerup Stadsarkiv.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Olsson, Henning (f. 1951)
Journalist. Fhv. politisk redaktør ved DR. Pensionist.

Ottesen, Laila Susanne (f. 1954)
Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pallesen, Susan (f. 1978)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Kroppedal Museum.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Center for Dialektforskning/Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Forfatter.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Pichard, Claus Erik (f. 1952)
Cand.arch. Byplanarkitekt MAA i Ballerup Kommune.

Pohl, Eva (f. 1954)
Cand.mag., ph.d. Forfatter, kritiker og kurator.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, folkekirken.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skodborg, Lene (f. 1965)
Mag.art. europæisk etnologi. Fhv. museumsinspektør ved Kroppedal Museum, Høje-Taastrup Kommune og rådgiver.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Sparrevohn, Lotte (f. 1967)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. Tv-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thomsen, Signe (f. 1948)
Cand.mag. i historie og religion. Fhv. vicerektor ved Marie Kruses Skole, Farum. Bestyrelsesformand for Furesø Museer.

Vendelbo, Allan (f. 1955)
Cand.scient. i humangeografi. Selvstændig konsulent.

Wendelboe, Mathilde (f. 1991)
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Øllgaard, Poul Michael (f. 1954)
Forstkandidat. Projektleder og natursagsbehandler i Egedal Kommune.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

FAKTATJEKKERE

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik. Freelanceredaktør og ordbogsforfatter.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

BIND 27 – FREDERIKSSUND, HILLERØD, ALLERØD, HØRSHOLM, RUDERSDAL

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 27.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944-2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Fhv. museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Fhv. adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Burchardt, Jørgen (f. 1946)
Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.

Baagøe, Jette (f. 1946)
Lic.scient. i botanik, fhv. direktør for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Christensen, Svend (f. 1960)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Rudersdal Museer, leder af Mothsgården i Søllerød.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dreyer, Rasmus H.C. (f. 1985)
Cand.theol., ph.d. i kirkehistorie. Adjunkt i kristendom, UC Diakonissestiftelsen; fmd. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Gurlev, Anne Birgitte (f. 1959)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Rudersdal Museer, leder af Vedbækfundene.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)
Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Fhv. lektor ved Københavns Universitet.

Hein, Lisbet Ellen (f. 1952)
Cand.mag. i historie og dansk. Fhv. museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Hørsholm.

Ibsen, Marius (f. 1947)
Cand.scient.pol., ph.d., fhv. kommunaldirektør.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Bea Fonnesbech (f. 1977)
Cand.mag. i kunsthistorie. Arkitektur-, kunst- og kulturformidler.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jensen, Hans Jørgen Winther (f. 1951)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør og arkivleder ved Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv.

Jensen, Karen Elsebeth (f. 1982)
Cand.mag. i kunsthistorie. Kulturformidler og udstillingsleder ved Hillerød Bibliotekerne, Hillerød.

Jensen, Ole Lass (f. 1955)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Fhv. arkivar, aftenskoleleder og forfatter på 5. udgave af Trap Danmark. Medlem af ICOMOS Danmark.

Johansen, Bo Thyge (f. 1955)
Biolog og Ornitolog, Dansk Ornitologisk Forening.

Juhl, Karin (f. 1961)
Socialrådgiver og Diplom i Kunst og Kulturledelse. Udviklingskonsulent.

Jørgensen, Anne-Marie (f. 1960)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Klahn, Ida Rosenstand (f. 1977)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Museum Nordsjælland.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Koefoed-Hansen, Sven (f. 1956)
Arkitekt MAA. Direktør ved Center for Miljø og Natur, Næstved Kommune.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og EŠektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Fhv. nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag.art. i litteraturvidenskab, cand.mag. i dansk og oldtidskundskab. Fhv. lektor i gymnasieskolen, nuværende kritiker ved Politiken.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuld mægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mogensen, Torben (f. 1953)
Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi. Fhv. lægelig direktør for Hvidovre Hospital.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Peter Friis (f. 1957)
Cand.silv. Ansat ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og selvstændig konsulent (skov- og naturrådgivning).

Nielsen, Anette (f. 1967)
Cand.mag. i antropologi. Centerleder, Frivilligcenter Hillerød.

Nielsen, Kasper E. (f. 1970)
Journalist og forlagsredaktør.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Fhv. lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Pinholt, Naomi Hainau (f. 1969)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved ROMU, Frederikssund.

Post, Ole Høeg (f. 1942)
Zool.mus. Zoologisk konservator. Frivillig, medstarter af LAFAK.

Rasmussen, Christine Waage (f. 1970)
Cand.hort.arch., Ph.d., landskabsarkitekt og projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen.

Rasmussen, Jens (f. 1949)
Ph.d., cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Fhv. hospitalspræst, Folkekirken.

Rasmussen, Poul (f. 1945)
Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole. Planchef i Allerød Kommune indtil 2016.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Fhv. lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Fhv. leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Fhv. kommunikationsdirektør i DI.

Skovholm, Birthe (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Fhv. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Palle Østergaard (f. 1957)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi og historie. Museumsinspektør ved ROMU, Frederikssund.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Stilling, Niels Peter (f. 1953)
Cand.phil. i historie, ph.d. Fhv. museumsinspektør ved Rudersdal Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thygesen, Katrine (f. 1975)
Mag.art. i kunsthistorie. Kunstkonsulent i Rudersdal Kommune.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Fhv. praktiserende landinspektør.

Voss, Jon (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Museumsleder, Rudersdal Museer.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aagaard, Troels (f. 1956)
Dr.scient., ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Aarsle•, Esben (f. 1976)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Afdelingsleder for arkæologi, Museum Nordsjælland.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Kristina Pedersen
Stud.scient.pol.

 

BIND 26 – HALSNÆS, GRIBSKOV, HELSINGØR, FREDENSBORG

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 26.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944‑2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Forhenværende adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Lene Vinther (f. 1977)
Cand.mag. i historie og dansk. Arkivar ved Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Arnedal, Poul (f. 1947)
Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.

Bach, Marie (f. 1952)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk.

Bechman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bendsen, Jannie Rosenberg (f. 1976)
Ph.d., cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling. Postdoc. ved Arkitektskolen Aarhus.

Bendtsen, Dorthe (f. 1968)
Arkitekt MAA, journalist DJ og BA i kunsthistorie. Indehaver af firmaet Racconto, Arkitektur og formidling, København.

Brendstrup, Helle Nanny (f. 1965)
Mag.art. i kunsthistorie, projektkonsulent i Gribskov Kommune.

Burchardt, Jørgen (f. 1946)
Grafonom og cand.phil. i europæisk etnologi. Forsker ved Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Niels (f. 1951)
Uddannet guldsmed og smykkedesigner, freelance musikkonsulent, skribent, spillestedsudvikler, producer m.m., pensionist og selvstændig.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dupont, Michael (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

El Baz, Revka Winther (f. 1980)
Cand.mag. i litteraturvidenskab. Selvstændig oversætter og forlagsredaktør.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Erichsen, John (f. 1942)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Ejer af HISTORIMUS, tidligere chef for Københavns Bymuseum og Nationalmuseets afdeling for nyere tid.

Etting, Vivian (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, København.

Forchhammer, Rikke (f. 1957)
Cand. phil. i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Forstander på Krogerup Højskole.

Frandsen, Søren (f. 1946)
Mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Gilleleje Afdeling.

Friberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grinder-Hansen, Poul (f. 1956)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorforsker og museumsinspektør ved Middelalder, Renæssance & Numismatik, Nationalmuseet.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Grønnegaard, Tim (f. 1965)
Cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør på Museum Nordsjælland.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Harding, Susanne (f. 1954)
Cand.scient. i biologi, cand.agro., ph.d. i økologi. Tidligere lektor ved Københavns Universitet.

Hein, Niels (f. 1984)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museerne Helsingør.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jensen, Hannelene Toft (f. 1943)
Cand.mag. i historie og statskundskab. Koordinator og fredningsmedarbejder i Kulturstyrelsen.

Jensen, Ole Lass (f. 1955)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Museumsdirektør for Museum Nordsjælland.

Jensen, Søren la Cour (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Industrimuseet Frederiks Værk og daglig leder af Knud Rasmussens Hus og Arkiv, Halsnæs Kommune.

Jørgensen, Astrid Binderup (f. 1980)
Cand.scient.soc. Planlægger i Høje-Taastrup Kommune.

Jørgensen, Jens Riis (f. 1954)
Cand. arch. Bygningsarkæolog, bygningshistoriker, arkitekt MAA ved Helsingør Kommune.

Kjær, Ulla (f. 1958)
Mag.art. og dr.phil. i kunsthistorie. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet.

Kieffer-Olsen, Jakob (1953)
Ph.d i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Klahn, Ida Rosenstand (f. 1977)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Museum Nordsjælland.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr. scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Christian (f. 1974)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Madsen, Lars Bjørn (f. 1951)
Bifag i forhistorisk arkæologi, cand. arch. i nordisk arkitekturhistorie. Museumsinspektør ved Museerne Helsingør.

Michaëlis, Bo Tao Romano (f. 1948)
Mag art i litteraturvidenskab, cand. mag. dansk og oldtidskundskab. Tidligere lektor i gymnasieskolen nuværende kritiker ved Politiken.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Misfeldt, Mai (f. 1965)
Cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Anmelder ved Kristeligt Dagblad.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet

Møller, Peter Friis (f. 1957)
Cand.silv. Ansat ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og selvstændig konsulent (skov- og naturrådgivning).

Nielsen, Kasper E. (f. 1970)
Journalist og forlagsredaktør.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Niels Jul (f. 1963)
Ph.d. i europæisk etnologi. Lektor i etnologi ved Københavns Universitet.

Nørr, Erik (f. 1944)
Dr.phil. Historiker, seniorforsker, tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjælland.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olesen, Rikke Steenholt (f. 1974)
Cand.mag. i dansk og tysk, ph.d. i middelalderrunologi. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Kenno Viggo (f. 1951)
Cand.phil i historie. Museumschef ved Helsingør Kommunes Museer (1985‑2011). Skribent af lokalhistoriske bøger (1978-).

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.

Pedersen, Thomas Tram (f. 1967)
Cand.phil. i historie. Afdelingsleder på Danmarks Borgcenter.

Rasmussen, Christine Waage (f. 1970)
Cand.hort.arch., ph.d., landskabsarkitekt og projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen.

Rasmussen, Frank Allan (f. 1951)
Cand.phil. i historie. Museumsleder ved Industrimuseet Frederiks Værk. Halsnæs Kommune.

Ravn, Morten (f. 1975)
Ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Tidligere leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Schifter, Lise Lindhardt-Lauterbach (f. 1984)
Cand.mag. i historie. Arkivar ved Fredensborg Arkiverne, Fredensborg Kommune.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Sonne, Pernille (f. 1970)
Cand.mag. i historie. Stadsarkivar ved Gribskov Arkiv, Gribskov Kommune

Suderbo, Anne Dorthe (f. 1957)
Cand.mag. i historie. Museumskonsulent.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Thage, Tove (f. 1950)
Mag.art og cand.mag. Tidligere museumsinspektør. Seniorforsker og forfatter.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thomsen, Mikkel Haugstrup (f. 1972)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab, M.litt. i maritime studies. Museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Viinholt-Nielsen, Lars (f. 1945)
Landinspektør. Praktiserende landinspektør i Århus (pensionist fra 2008).

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aagaard, Troels (f. 1956)
Dr.scient, ph.d. i naturgeografi og geomorfologi. Lektor MSK, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Aarsleff, Esben (f. 1976)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Afdelingsleder for arkæologi, Museum Nordsjælland.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

FOTOGRAF

Reimers, Nana (f. 1966)
Fotograf fra Danmarks Journalisthøjskole.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør.

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Kristina Pedersen
Stud.scient.pol.

Henning Henau Teglbjærg
Stud.mag. i historie

 

BIND 9 – RANDERS, NORDDJURS, SYDDJURS

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 9.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944‑2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Forhenværende adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Amsler, Henri (f. 1946)
Arkitekt MAA. Tidligere Stadsarkitekt i Randers Kommune. Indehaver af Amsler Arkitektur.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Tidligere gymnasielærer og redaktør.

Beckman, Anne Winther (f. 1985)
Cand.scient.soc. Erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Fonden for Billige Boliger og Statens Byggeforskningsinstitut.

Bittner, Pia Strandbygaard (f. 1973)
Cand.mag. i kunsthistorie. Formidler ved Glasmuseet Ebeltoft.

Bjerg, Kirsten (f. 1949)
Byggetekniker. Tidligere udviklingskonsulent i Norddjurs Kommunes Kultur- og Udviklingsafdeling. Pensioneret 2016.

Boas, Niels Axel (f. 1945)
Cand.phil. i forhistorisk arkæologi. Tidligere museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Brynnum, Beth (f. 1946)
Kontorassistent. Pensionist.

Buch, Roger (f. 1967)
Ph.d., cand.scient.pol. Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Buhl, Bettina (f. 1970)
Cand.mag. i historie og kommunikation. Museumsinspektør og madhistoriker ved Det Grønne Museum, Djursland.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Clemmensen, Benita (f. 1975)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Clemmensen, Lars Bjørn (f. 1959)
Dr.scient i geologi. Professor ved Københavns Universitet.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Degn, Ole (1937‑2017)
Cand.mag. i historie og dansk, dr.phil. Byhistoriker, arkivar og forfatter.

Dupont, Michael (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

El Baz, Revka Winther (f. 1980)
Cand.mag. i litteraturvidenskab. Selvstændig oversætter og forlagsredaktør.

Elmelund, Peter (f. 1958)
Uddannet bibliotekar ved Randers Bibliotek.

Enemark, Carsten (f. 1965)
Cand.agro/naturvejleder. Centerleder på Kyst- og Fjordcentret, Norddjurs.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grejsen, Trine (f. 1971)
Cand.mag. i historie og fransk. Chef for kultur, biblioteker og fritid, Norddjurs Kommune.

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Vilfred Friborg (f. 1942)
Cand.mag. i historie og engelsk. Fhv. lektor ved Grenaa Gymnasium og borgmester i Rønde og Syddjurs Kommuner, nu forfatter og foredragsholder.

Hellvik, Irene (f. 1953)
Cand.mag. i historie og socialantropologi. Kulturhistoriker. Freelancer.

Henriksen, Hanne (f. 1977)
Cand.scient. i biologi. Teamleder i Syddjurs Kommune.

Høgstrup, Anders (f. 1952)
Tidligere kultur- og fritidschef i Randers Kommune.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Jensen, Tina Knudsen (f. 1965)
Cand.mag. i historie og nygræsk. Arkivar ved Randers Stadsarkiv/Museum Østjylland.

Jensen, Xenia Pauli (f. 1969)
Cand.phil. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Projektseniorforsker ved Moesgaard Museum.

Jeppesen, Lise (f. 1975)
Mag.art. i kunsthistorie. Museumsdirektør for Randers Kunstmuseum.

Jerk, Flemming (f. 1937)
Historie og arkitektur fra Københavns Universitet. Tidligere arkivar og aftenskoleleder.

Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978)
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kroon, Aart (f. 1964)
Ph.d. i naturgeografi. Lektor i naturgeografi ved Københavns Universitet.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr. scient. i geomorfologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Legarth, Johan Hugger Vester (f. 1952)
Tidligere kulturkonsulent ved Norddjurs Kommune.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Madsen, Søren Østergård (f. 1973)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Tidligere museumsinspektør ved Museum Østjylland, Grenaa. Projektansat i Forsvarsministeriet.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Møller, Lea Glerup (f. 1978)
Cand.mag. i historie og religionsvidenskab, Museumsinspektør ved Museum Østjylland, Randers.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Axel (f. 1955)
Solocellist ved Randers Kammerorkester, formand for Brage Kammermusikforening og formand for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Peter (f. 1950)
Arkitekt.

Nygaard, Anders (f. 1967)
BA i historie. Redaktør og oversætter.

Olsen, Gitte Hou (f. 1963)
Cand.mag. i engelsk og lingvistik. MA i kultursociologi. Freelancejournalist og -redaktør. Sprogblogger.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Klaus Risskov (f. 1974)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947)
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Poulsen, Thomas Guntzelnick (f. 1977)
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, historie og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Simonsen, Børge (1925)
Møbelpolstrer. Faglærer ved Teknisk Skole. Museumsleder ved FDF-MUSEET i Randers.

Simonsen, Pernille Kvist (f. 1989)
Cand.mag. i kunsthistorie.

Skriver, Claus (f. 1967)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum.

Smed, Mette (f. 1946)
Mag.art. i kunsthistorie. Tidligere ekstern lektor ved Aarhus Universitet, underviser ved Folkeuniversitetet, FOF m.m. Foredragsholder og leder af kunstture.

Stidsing, Ernst Elmstrøm (f. 1953)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi. Overinspektør ved Museum Østjylland, Randers.

Surlyk, Finn (f. 1943)
Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Hanne Schaumburg (f. 1965)
Cand.mag. i historie og økonomi. Overinspektør ved Museum Østjylland.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thomsen, Lars Norman (f. 1960)
Økonomistudier ved Handelshøjskolen og Aarhus Universitet. Lokalredaktør ved JPPolitikens Lokalaviser (POLA).

Thorsager, Line Heydorn (f. 1980)
Cand.arch. Arkitekt og projektleder i Randers Kommune.

Tovgaard-Olsen, Katrine (f. 1981)
Mag.art. i historie. Arkivar ved Rigsarkivet.

Vedsted, Jakob (f. 1949)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og historie. Overinspektør Museum Østjylland, Ebeltoft. Tidligere museumsleder Ebeltoft Museum.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Wincentz, Lisbeth (f. 1949)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Museum Østjylland.

Wåhlin, Sidsel (f. 1973)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Appel, Vibeke (f. 1952)
Cand.mag. i fransk og dansk, freelanceoversætter og -korrekturlæser.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

 

BIND 6 – MORSØ, VESTHIMMERLAND, REBILD, MARIAGERFJORD

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 6.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (f. 1944)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved SDU, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Bendt Egede (f. 1957)
Cand.silv. Skovrider i Naturstyrelsen Himmerland.

Andersen, Charlotte Boje Hilligsø (f. 1969)
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/Møllehistorisk Samling.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup (f. 1972)
Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.

Askgaard, Helle (f. 1942)
Cand.mag. i historie og geografi. Fagforfatter. Tidligere gymnasielærer og redaktør.

Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955)
Lic.theol., exam.art. Lektor i kirkehistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Bjerager, Morten (f. 1972)
Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Bjerregaard, Mikael Manøe (f. 1976)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Arkæolog ved Odense Bys Museer.

Bloksgaard, Anders (f. 1971)
Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet.

Buus, Mie (f. 1951)
Cand.mag. i etnografi. Projektansat vedMuseum Thy til varetagelse af forskning og formidling af madkultur i Thy.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Degn, Niels Otto (f. 1947)
Socialrådgiver med økonomioverbygning. Chefkonsulent ved Morsø Kommune, leder Kulturmødet Mors.

Eggert, Birgit (f. 1973)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Espersen, Anders Have (f. 1975)
Cand.mag. i historie og europastudier. Museumsdirektør ved Museum Mors.

Fogh, Palle (f. 1953)
Tidligere konstitueret musikskoleleder. Bestyrelsesmedlem.

Frandsen, Johs. Nørregaard (f. 1950)
Professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet samt leder af H.C. Andersen Centret.

Frandsen, Lars Stig (f. 1958)
Cand.fil i musik. Musikskoleleder ved Musikskolen på Mors.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Friis, Morten Lønborg (f. 1963)
Dirigent og leder af Rebild Musikskole.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Grølsted, Esther (f. 1936)
Gæsteforsker ved Nationalmuseets Nyere Tid med speciale i folkedragter, tekstiler og broderier.

Heide, Anne (f. 1980)
Cand.mag i historie. Formidlingsinspektør ved Museum Mors.

Heiner, Jørgen (f. 1941)
Mag.art. i teatrets æstetik og historie (teatervidenskab). Tidligere leder af Det Kgl. Teaters Arkiv og Bibliotek samt tidligere undervisningsassistent og ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Horsten, Anders (f. 1975)
Cand.scient. i biologi. Biolog i Mariagerfjord Kommune.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Ingvardsen, Signe Marie (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Kystmorfolog ved Kystdirektoratet

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d.i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jensen, John Mønsted (f. 1955)
Cand.scient. Biolog i Rebild Kommune.

Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978)
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Kieffer-Olsen, Jakob (f. 1953)
Ph.d. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Kirkebæk, Birgit (f. 1938)
Dr.pæd. Redaktør ved Handicaphistorisk Tidsskrift. Pensioneret lektor fra DPU samt professor emeritus fra Universitetet i Oslo.

Kjær, Lone (f. 1970)
Cand.hort. Natursagsbehandler i Vesthimmerlands Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kock, Jan (f. 1944)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus ved Afdeling for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kromann-Andersen, Vibeke (f. 1975)
Cand.mag. i litteraturhistorie og æstetik & kultur. Kunstfaglig medarbejder ved Kunstetagerne Hobro.

Larsen, Jan Hammer (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lindholst, Christian (f. 1972)
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lykke, Jens (f. 1956)
Lærer. Souschef i Mariagerfjord Kommune.

Mikkelsen, Jørgen (f. 1959)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mortensen, Henrik Bugge (f. 1963)
Forfatter og tv-tilrettelægger med speciale i natur, kultur og historie.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Stig Bergmann (f. 1963)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Nielsen, Bjarne Henning (f. 1955)
Mag.art. i forhistorisk europæisk arkæologi. Museumsinspektør, forskningschef ved Vesthimmerlands Museum.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Thorkild (f. 1952)
Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.

Nørr, Erik (f. 1944)
Dr.phil. Historiker, seniorforsker, tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjælland.

Olsen, Anne-Louise Haack (f. 1951)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Olsen, Nanna Folke (f. 1977)
Cand.mag. i europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Limfjordsmuseet.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Overgaard, Susanne (f. 1964)
Cand.mag. i historie og etnologi. Provstisekretær ved Morsø Provsti.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947)
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Poulsen, Louise Gammelholm (f. 1979)
Cand.mag. i kommunikation og psykologi. Udviklingskonsulent i Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune.

Qvistorff, Helge V. (f. 1938)
Uddannet hotelmand. Forfatter.

Roesdahl, Else (f. 1942)
Cand.art. i historie og nordisk arkæologi. Professor emerita i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Sarauw, Torben (f. 1968)
Cand.phil., ph.d. i arkæologi. Museumsinspektør, afdelingsleder for Arkæologi, Nordjyllands Historiske Museum.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Stilling, Niels Peter (f. 1953)
Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsinspektør ved Rudersdal Museer.

Svit, Finn (f. 1956)
Uddannet statsprøvet musikpædagog fra Det Nordjyske Musikkonservatorium. Kulturskoleleder ved Mariagerfjord Kulturskole.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Tarbensen, Kenn (f. 1964)
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Østergård, Niels Jørn (f. 1950)
Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Museum Rebild.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

ARKÆOLOGISKE TEGNINGER

Palm, Elizabeth Rüssel (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Teknisk designer.

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl. fra Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Pedersen, Jørgen Mark (f. 1962)
Cand.mag. i idéhistorie og retorik.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Ishøy, Mette Elholm (f. 1989)
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital tekstredaktør.

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

 

BIND 5 – AALBORG

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 5.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (1944‑2017)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Charlotte Boje Hillingsø (f.1969)
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i historie og dansk. Historiker med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup (f. 1972)
Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.

Bach-Nielsen, Carsten (f. 1955)
Lic.theol., exam.art. Lektor i kirkehistorie, Aarhus Universitet.

Bartholdy, Nils G. (f. 1941)
Cand.phil. i historie, seniorforsker. Forhenværende heraldisk konsulent ved Rigsarkivet.

Bjerager, Morten (f. 1972)
Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Bladt, Inger Kirstine (f. 1963)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Bloksgaard, Anders (f. 1971)
Mag.art. i historie. Museumsdirektør på Limfjordsmuseet, Løgstør.

Buus, Mie (f. 1951)
Cand.mag. i etnografi, kogekone.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Eggert, Birgit (f. 1975)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Gregersen, Bo (f. 1974)
Cand.mag. et phil. i historie og middelalderarkæologi. Direktør på Lille Vildmosecentret, Aalborg.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Haue, Niels (f. 1973)
Ph.d. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Højbjerg, Klaus (f. 1978)
Cand.mag. i kunsthistorie. Museumsinspektør ved Frilandsmuseet Hjerl Hede, Vinderup.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (f. 1968)
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Jakobsen, Peter Roll (f. 1959)
Cand.scient. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jensen, Bente (f. 1958)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. DJMX tillægsuddannelse i journalistisk formidling. Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv.

Jürgensen, Martin Wangsgaard (f. 1978)
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Jørgensen, Katja (f. 1964)
Cand.mag. i arabisk, international pædagogik & udvikling og filosofi som livsforståelse. Konsulent og projektleder i De Frivilliges Hus, Aalborg.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kock, Jan (f. 1944)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Lektor emeritus i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Kristensen, Ulla (f. 1954)
Arkitekt MAA og Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK). Planlægger i Plan & Udvikling, Aalborg Kommune.

Larsen, Jan Hammer (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Michelsen, Lisbeth Helene Solmunde (f. 1950)
Cand.theol. Tidligere sognepræst. Con amore-præst for færinge i Danmark. Underviser i teologi og foredragsholder.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Stig Bergmann (f. 1963)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Nielsen, Flemming (f. 1955)
Cand.mag. i historie og engelsk. Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv.

Nielsen, Henrik Gjøde (f. 1960)
Ph.d. i historie. Museumsinspektør og souschef ved Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn Kommune.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Ottesen, Laila Susanne (f. 1954)
Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og styregruppemedlem i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Ploug, Niels (f. 1960)
Cand.polit. Direktør for personstatistik ved Danmarks Statistik samt ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Rasmussen, Leslie Majdall (f. 1977)
Cand.mag. i musik, historie og medievidenskab. Koordinator og akademisk medarbejder ved Aalborg Kulturskole.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Sarauw, Torben (f. 1968)
Ph.d og afdelingsleder for Arkæologi, Nordjyllands Historiske Museum.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teaterhistorie. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Schou, Nils (f. 1945)
Pensioneret skovtekniker. Tidligere sektionsleder for Fredningsplanudvalget, Nordjyllands Amt.

Surlyk, Finn (f. 1943)
Cand.scient., ph.d., dr.scient. Professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Esben Munk (f. 1955)
Ph.d., landinspektør. Lektor, professor ved Aalborg Universitet.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Topholm, Jens (f. 1951)
Cand.mag. i historie og russisk. Fhv. stadsarkivar ved Aalborg Stadsarkiv.

Wagn, Hélène (f. 1958)
Journalist, redaktør og forfatter.

Wendel-Hansen, Jens Lei (f. 1983)
Ph.d. i historie. Adjunkt i moderne historie ved Grønlands Universitet.

Wohlfarht, Eske (f. 1953)
Mag.art. i europæisk etnologi. Specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Lerche, Anne-Mette Ljungberg (f. 1980)
Bibliotekar DB.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Christiansen, Torben (f. 1955)
Cand.mag. i dansk og lingvistik.

Ishøy, Mette Elholm (f. 1989)
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital tekstredaktør.

 

BIND 4 – JAMMERBUGT, THISTED, BRØNDERSLEV

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 4.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Adriansen, Inge (f. 1944)
Ph.d. i nordisk folkemindevidenskab. Tidligere museumsinspektør ved Sønderborg Slot. Adjungeret professor ved SDU, Institut for Grænseregionsforskning.

Andersen, Charlotte Boje Hilligsø (f. 1969)
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Jens (f. 1968)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie, ph.d. i historie. Museumsinspektør ved Museumscenter Hanstholm.

Andersen, Knud Holch (f. 1945)
Cand.mag. i historie og dansk. Historiker med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Andersen, Lise (f. 1955)
Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/Møllehistorisk Samling.

Andersen, Lone (f. 1971)
Cand.phil. i arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Andersen, Martin Arthur (f. 1982)
Cand.mag. i æstetik og kultur. Kommunikationsmedarbejder ved KulturRummet, Thisted Kommune.

Andersen, Ronny (f. 1979)
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup (f. 1972)
Ph.d. i geografi. Selvstændig rådgiver hos naboskaber.dk.

Arnedal, Poul (f. 1947)
Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.

Bjerager, Morten (f. 1972)
Ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Bjørn, Bodil (f. 1958)
Civilingeniør. Kommuneplanlægger og udviklingskonsulent ved Plan & Miljø, Brønderslev Kommune.

Bodilsen, Ejgil (f. 1958)
Boghandleruddannet. Freelancejournalist og -redaktør, herunder koordinator ved Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

Buus, Mie (f. 1951)
Cand.mag. i etnografi. Kogekone.

Christensen, Anders C. (f. 1975)
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N. (f. 1950)
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christiansen, Eigil (f. 1945)
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Christiansen, Jørgen Hegner (f. 1951)
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Clemmensen, Lars Bjørn (f. 1959)
Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.

Dalgaard, Tommy (f. 1970)
Ph.d., MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dige, Lene (f. 1943)
Cand.phil. i historie. Tidligere arkivleder ved Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv.

Eggert, Birgit (f. 1973)
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils (f. 1948)
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Finnerup, Anne Mette (f. 1971)
Ingeniør med efteruddannelse inden for human økologi og ledelse. Teamleder ved Center for Park & Vej i Frederikshavn Kommune.

Fridberg, Torben (f. 1946)
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gravesen, Peter (f. 1945)
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Hansen, Henrik L. (f. 1957)
Speciallæge i samfundsmedicin. Enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Syd).

Hansen, Jens Morten (f. 1947)
Lic.scient. i geologi. Statsgeolog med emeritustilknytning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Adjungeret professor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.

Hansen, Jens-Christian (f. 1980)
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune og leder af Vildmosemuseet i Brønderslev.

Hansen, Kirsten Monrad (f. 1960)
Ph.d. i europæisk etnologi. Forsknings- og formidlingsansvarlig ved kystkulturcenteret og bådbyggerværkstedet Han Herred Havbåde.

Hansen, Kjeld (f. 1947)
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Lene Halskov (f. 1955)
Mag.art. i folkloristik. Projektforsker og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek.

Holm, Anne Dorthe (f. 1976)
Cand.mag. i historie og kunsthistorie. Museumsleder ved Museerne i Brønderslev Kommune.

Højmark, Signe (f. 1964)
BA i kunsthistorie, keramiker fra Danmarks Designskole. Projektleder ved KulturKANten.

Imer, Lisbeth M. (f. 1973)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi. Seniorforsker ved Nationalmuseet.

Ingvardsen, Signe Marie (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Kystmorfolog ved Kystdirektoratet.

Jensen, Ida Rytter (f. 1969)
Landinspektør. Udviklingskonsulent ved Sekretariatet for Udvikling og Kommunikation, Jammerbugt Kommune.

Knudsen, Lisbeth B. (f. 1948)
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Kofod, Else Marie (f. 1951)
Cand.mag., ph.d. i nordisk filologi og folkloristik.

Korsgaard, Peter (f. 1951)
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krarup, Anders (f. 1953)
Journalist, selvstændig kommunikationsrådgiver i Krarup & Kompagni. Tidligere nyhedsredaktør i DR og på TV 2 Nyhederne samt kommunikationschef i TV 2 Danmark, Telia og HUR.

Krüger, Johannes (f. 1941)
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Larsen, Jan Hammer (f. 1954)
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lauritzen, Peter Michael (f. 1949)
Dr.phil. Lektor ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Lindhardt, Charlotte (f. 1972)
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lindhardt, Marianne Skaarup (f. 1978)
Cand.scient. Biolog i Jammerbugt Kommune.

Lindholst, Christian (f. 1972)
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie (f. 1948)
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lysdahl, Per (f. 1945)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Mikkelsen, Stella Borne (f. 1969)
Cand.mag. i historie og dansk. Fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Mogensen, Robert Frede (f. 1946)
Arkitekt, tegner og forfatter med speciale i krydsfeltet mellem landskab, kulturhistorie og arkitektur.

Møller, Per Grau (f. 1955)
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Møller, Stig Bergmann (f. 1963)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Nielsen, Jeppe Agger (f. 1974)
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Nielsen, Jørgen (f. 1960)
HH og kommunalt uddannet. Fritidskonsulent ved Team Fritid og Kultur i Brønderslev Kommune.

Nielsen, Marie Vejrup (f. 1977)
Ph.d. Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Nielsen, Thorkild (f. 1952)
Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.

Olsen, Anne-Louise Haack (f. 1951)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og europæisk etnologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Olsen, Lykke (f. 1982)
Cand.mag. i historie og nordisk. Museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune.

Olsen, Søren (f. 1954)
Journalist. Forfatter og redaktør ved dagblade, magasiner og forlag vedrørende emnerne natur, dyreliv, kultur og historie.

Pajung, Stefan (f. 1975)
Ph.d. i historie. Postdoc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Pedersen, Inge Lise (f. 1939)
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Morten (f. 1973)
Ph.d. i historie. Afdelingsleder for Nyere Tid ved Nordjyllands Historiske Museum.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack (f. 1947)
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Petersen, Troels (f. 1981)
Cand.public. Naturjournalist ved Thy Tekst.

Plambech, Sine (f. 1975)
Ph.d. i socialantropologi. Postdoc ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier).

Rasmussen, Annette (f. 1964)
Ph.d. i uddannelsesforskning. Lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Rolle, Grethe (f. 1946)
Forfatter og freelanceskribent.

Rømer, Jørgen Rydén (f. 1949)
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette (f. 1952)
Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kgl. Bibliotek.

Scheuer, Poul (f. 1950)
Journalist. Tidligere kommunikationsdirektør i DI.

Stilling, Niels Peter (f. 1953)
Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsleder ved Rudersdal Museer.

Stokbro, Anne Lie (f. 1962)
Kunsthistoriker, mag.art. Kunst- og kulturformidler.

Søeborg, Flemming (f. 1954)
BA i tysk og nordisk. Redaktør og museumsvært ved Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Sørensen, Carlo Sass (f. 1966)
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Sørensen, Svend (f. 1949)
Læreruddannet. Museumspædagog ved Thisted Museum.

Søvsø, Morten (f. 1971)
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper (f. 1955)
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Tjell, Ulla (f. 1969)
Cand.scient.adm. Kulturkonsulent ved Jammerbugt Kommune.

Tølbøll, Lene (f. 1976)
Cand.scient.soc., ph.d. Institutleder ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Worup, Lotte (f. 1973)
Master i læreprocesser med specialisering i ledelse og organisationspsykologi. Fritidsog kulturchef i Brønderslev Kommune.

Wåhlin, Sidsel (f. 1973)
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Zerlang, Martin (f. 1952)
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Aarup-Kristensen, Inger (f. 1954)
Bibliotekar. Tidligere fritids- og kulturkonsulent ved Brønderslev Kommune.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao (f. 1970)
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

INFOGRAFIK

Hansen, Anja Hørmann (f. 1972)
Grafiker, redaktionskoordinator.

KOMMUNEKORT

Topshøj, Poul-Erik (f. 1952)
Kartograf.

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan (f. 1972)
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelserfor Danmark og Grønland (GEUS).

ARKÆOLOGISKE TEGNINGER

Palm, Elizabeth Rüssel (f. 1983)
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi. Teknisk designer.

FAKTATJEKKERE

Breum, Signe (f. 1981)
Cand.scient.bibl. fra Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Jakobsen, Lene (f. 1972)
Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.

Kühn-Nielsen, Peter (f. 1946)
Kunsthistoriker og fotograf.

Pedersen, Jørgen Mark (f. 1962)
Cand.mag. i idéhistorie og retorik.

Tvevad, Anders (f. 1959)
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSERE

Ishøy, Mette Elholm (f. 1989)
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur, digital
tekstredaktør

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Emil Bengal Christensen
Stud.mag. i historie

Henning Henau Teglbjærg
Stud.mag. i historie

Jens Jacob Blichfeldt Dinesen
Stud.scient.bibl.

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Niels Nyholt
Stud.scient.pol.

Tobias Filskov Petersen
Professionsbachelorstuderende, Skov- og landskabsingeniør.

 

BIND 3 – FREDERIKSHAVN, HJØRRING, LÆSØ

 

FAGEKSPERTER

Følgende fageksperter har bidraget til bind 3.
Det vil senere af hjemmesiden trap.dk fremgå, hvilke bidrag den enkelte fagekspert har forfattet.

Andersen, Charlotte Boje Hilligsø
Cand.mag. og ph.d. i middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Museum Thy.

Andersen, Lise
Mag.art. i social antropologi. Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum/ Møllehistorisk Samling.

Andersen, Ronny
Cand.mag. i historie. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Aner, Louise Glerup
Ph.d. i geografi. Lektor ved Professionshøjskolen Metropol.

Arnedal, Poul
Journalist og forfatter. Har skrevet om kultur, historie, natur og erhverv til danske dagblade og magasiner.

Ax, Michael
Cand.mag. i europæisk etnologi og minoritetsstudier. Museumsdirektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Binderup, Merete
Ph.d. i naturgeografi. Seniorforsker og informationsmedarbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Buus, Mie
Cand.mag. i etnografi. Projektansat ved Museum Thy til varetagelse af forskning og formidling af madkultur i Thy.

Christensen, Anders C.
Cand.mag. i middelalderarkæologi. Redaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Christensen, Anders Chr. N.
Mag.art. i folkloristik. Forsker, formidler og indsamler af folkemusik og folkelig dans i Danmark.

Christensen, Erik Sigmund
Cand.phil. i historie. Arkivleder ved Kystmuseet i Frederikshavn.

Christensen, Jens Ole
Ph.d. i historie, seniorforsker og museumsinspektør ved Krig og Besættelse, Nationalmuseet.

Christiansen, Eigil
Cand.scient. et mag. i geografi og dansk. Lektor ved Aurehøj Gymnasium (til 2016).

Christiansen, Jørgen Hegner
Arkitekt MAA. Skribent og arkitekturhistoriker, redaktør af Architectura.

Clemmensen, Lars Bjørn
Dr.scient. i geologi. Professor ved Københavns Universitet.

Dalgaard, Tommy
Ph.d. i MSc (agroøkologi) og BSc (jordbrugspolitik). Gårdejer, professor MSO i jordbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dupont, Michael
Cand.mag. i historie. Overassistent ved Rigsarkivet.

Eggert, Birgit
Ph.d. i navneforskning. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Engberg, Nils
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Seniorrådgiver og museumsinspektør ved Nationalmuseet.

Flintegård, Henrik
Cand.scient. i biologi. Pensioneret museumsinspektør og biolog ved Nordsømuseet i Hirtshals.

Fridberg, Torben
Mag.scient.soc. Seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Gerstrøm, Jens
Lærer, BSc (biologi). Frivillig medarbejder ved Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.

Gravesen, Peter
Cand.scient. i geologi. Chefkonsulent ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Gro-Nielsen, Laus
Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder ved Team Byggeri og Natur, Hjørring Kommune.

Hansen, Henrik L.
Speciallæge i samfundsmedicin. Enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed (Tilsyn og Rådgivning Syd).

Hansen, Jens Morten
Lic.scient. i geologi. Statsgeolog med emeritustilknytning til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Adjungeret professor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.

Hansen, Kalle Emil Holst
Cand.scient. i geografi og geoinformatik, ph.d. i økonomisk geografi. Redaktionsassistent ved Trap Danmark.

Hansen, Kirsten Monrad
Ph.d. i europæisk etnologi. Forsknings- og formidlingsansvarlig ved kystkulturcenteret og bådbyggerværkstedet Han Herred Havbåde.

Hansen, Kjeld
Journalist, forfatter og gårdejer. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Hansen, Lene Halskov
Mag.art. i folkloristik. Projektforsker og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Hansen, Signe Stidsing
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Hansen, Stine Pagel
MSc (Integrative Geography). Miljømedarbejder og planlægger i Læsø Kommune. 

Haunstrup, Poul Erik
Cand.arch. Byplanarkitekt og projektleder i Frederikshavn Kommune.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig
Cand.scient. i geografi og historie, ph.d. i middelalderhistorie. Lektor ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Jensen, Henrik
Cand.mag. i kommunikation. Kommunikationsmedarbejder ved Hjørring Musiske Skole.

Jensen, Henrik Toft
Cand.mag. i samfundsfag og geografi. Forskningsmedarbejder ved Roskilde Universitet.

Jensen, Mette Bøgh
Mag.art i kunsthistorie. Kurator og seniorforsker ved Skagens Kunstmuseer.

Johannessen, Peter Niels
Cand.scient. og ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jürgensen, Martin Wangsgaard
Mag.art. i middelalderarkæologi, dr.theol. Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Knudsen, Lisbeth B.
Mag.scient.soc. Professor emerita ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Korsgaard, Peter
Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Krogstrup, Karin
Cand.scient. i biologi. Naturmedarbejder i Hjørring Kommune.

Krüger, Johannes
Professor emeritus, dr.scient. Tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Kyhn-Madsen, Simon
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi. Museumsleder ved Læsø Museum.

Larsen, Christian
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Larsen, Jan Hammer
Cand.mag. i historie. Marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Lindhardt, Charlotte
Cand.mag. i historie. Selvstændig hos Konsulent Charlotte Lindhardt og Forlaget UBIREX Herning.

Lolle, Elisabeth Lauridsen (f. 1965)
Cand.mag. i fransk og Canadastudier. Ph.D. Post. Doc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lund, Annemarie
Landskabsarkitekt MDL. Ansvarshavende redaktør af LANDSKAB.

Lysdahl, Per
Mag.art. i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum.

Mikkelsen, Jørgen
Ph.d. i historie. Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet. 

Møller, Anders
Cand.mag. i europæisk etnologi. Ph.d.-stipendiat ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Møller, Per Grau
Cand.mag. og lic.phil. Lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Nielsen, Hans
Bibliotekar. Arkivar ved Lokalhistorisk Arkiv Skagen.

Nielsen, Jeppe Agger
Cand.scient.adm., ph.d. Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Nielsen, Lars Henrik
Cand.scient. og ph.d. i geologi. Afdelingsleder og forskningsleder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Nielsen, Thorkild
Cand.mag. i historie og informationsvidenskab.

Nyvang, Caroline
Cand.mag. i historie, ph.d. Forsker ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Pajung, Stefan
Ph.d. i historie. Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Paludan, Hans
Cand.scient.pol. Chefkonsulent ved Teknik & Miljø, Hjørring Kommune. 

Pedersen, Hans Munk
Cand.phil. i historie. Museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn. 

Pedersen, Inge Lise
Cand.mag. i dansk. Tidligere lektor i dialektologi og sociolingvistik ved Institut for Dansk Dialektforskning/Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Pedersen, Jens
Cand.scient. i biologi, ph.d. Biolog i Hjørring Kommune.

Pedersen, Stig Asbjørn Schack
Dr.scient., geolog. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Rendboe, John
Cand.mag. i historie og filosofi. Direktør ved Vendsyssel Historiske Museum. 

Rømer, Jørgen Rydén
Cand.scient. i humangeografi og historie. Tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium.

Scavenius, Alette
Mag.art. i teatervidenskab. Leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kongelige Bibliotek.

Schou, Nils
Pensioneret skovtekniker. Tidligere sektionsleder for Fredningsplanudvalget, Nordjyllands Amt.

Schovsbo, Niels Hemmingsen
Cand.scient. og ph.d. i geologi. Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Skov-Petersen, Hans
Cand.hort. (gartneri) og ph.d. i geografi. Seniorforsker ved Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 

Stilling, Niels Peter
Cand.phil. i historie, ph.d. Tidligere museumsinspektør ved Rudersdal Museer.

Stokbro, Anne Lie
Kunsthistoriker, mag.art. Kunst- og kulturformidler.

Sørensen, Carlo Sass
Cand.scient. i naturgeografi. Forskerstuderende ved DTU Space, seniorkysttekniker ved Kystdirektoratet og kreativ direktør hos swell.dk.

Søvsø, Morten
Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi. Overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Theilgaard, Jesper
Meteorolog og forfatter. TV-meteorolog og klimaekspert i Danmarks Radio.

Thidemann, Jens
Cand.mag. i historie. Museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Tovgaard-Olsen, Katrine
Mag.art. i historie. Arkivar ved Rigsarkivet.

Vandsted, Torben
Tidligere journalist ved Vendsyssel Tidende og TV2 Nord.

Zerlang, Martin
Mag.art. i litteraturvidenskab. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

FOTOGRAF

Lytzen, Tao
Uddannet fotograf fra Nordens Fotoskole/Stockholm. Reportagefotograf med speciale i længerevarende projekter.

INFOGRAFIK

Infografikbureauet Ferdio

GEOLOGISKE TEGNINGER

Sølberg, Stefan 
Illustrator ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

FAKTATJEKKERE

Ishøy, Mette Elholm
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur.

Jakobsen, Lene
Bibliotekar og informationsspecialist. Uddannet ved Danmarks Biblioteksskole.

Kühn-Nielsen, Peter 
Kunsthistoriker og fotograf

Tvevad, Anders
Cand.mag. i biologi og geografi med særlig interesse for fugle, landskab og naturforvaltning.

KORREKTURLÆSER

Ishøy, Mette Elholm
Cand.mag. i dansk med profil i litteratur.

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Emil Bengal Christensen
Stud.mag. i historie

Henning Henau Teglbjærg
Stud.mag. i historie

Jens Jacob Blichfeldt Dinesen
Stud.scient.bibl.

Lærke Termøhlen Mikkelsen
Stud.mag. i historie

Niels Nyholt
Stud.scient.pol.

Tobias Filskov Petersen
Professionsbachelorstuderende, Skov- og landskabsingeniør

Niels er professor, dr.agro. og kommer fra en stilling som direktør for Center for Skov & Landskab og leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Niels Elers Koch

Chefredaktør og administrerende direktør

[email protected]

Tlf. 2123 0742

Erik har en bred ledelseserfaring fra DR, senest som redaktør for dr.dk, digital radio og musik.

Erik Henz Kjeldsen

Udviklingschef

[email protected]

Tlf. 5129 6549

Maja er uddannet cand.mag. i historie og religion. Hun har arbejdet med projektledelse i forskellige brancher de seneste 20 år,

Maja Reichert Bressendorff

Produktionschef

[email protected]

Tlf. 2579 1719

Dorthe kommer fra en stilling som direktionssekretær på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Dorthe Gartmann Christiansen

Sekretariatsleder

[email protected]

Tlf. 2530 0909

Agnete er cand. mag. i Europæisk Etnologi. Hun har været ekstern lektor ved Københavns Universitet. Hun er tilbage hos Trap Danmark, dog med et nyt efternavn.

Agnete Bjerrum-Bohr

Fagredaktør for kultur

[email protected]

Tlf. 2584 3325

Anja er uddannet grafiker/litograf. Hun har arbejdet 25 år i den grafiske branche og i de sidste 16 år hos Bonnier Publications.

Anja Hørmann Hansen

Redaktionskoordinator

[email protected]

Tlf. 2588 4115

Anna Katrine Bønnelycke

Fagredaktør, historie

[email protected]

Tlf. 2564 9335

Anna er cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og har erfaring fra forskellige forlag.

Anna Willer

Redaktionsassistent

[email protected]

Tlf. 2584 3328

Anne er cand.phil. i dansk. Hun har redigeret fagbøger i over 20 år for en lang række forlag. 1997-2000 var hun en del af holdet bag Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Anne Albrecht

Seniorredaktør

[email protected]

Tlf. 2093 3667

Anne er cand.scient. og ph.d. i geologi. Hun kommer fra en stilling som postdoc ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Anne Mehlin Sørensen

Fagredaktør for geologi og naturgeografi

[email protected]

Tlf. 6169 9955

Annemarie er cand. mag i samfundsfag og spansk. Hun har 10 års erfaring fra den kommunale sektor og har arbejdet med central kommunal økonomistyring samt skole- og fritid

Annemarie Andersen

Redaktionsassistent for samfund og erhverv

[email protected]

Tlf. 2584 3310

Anne-Mette er bibliotekar. Hun har arbejdet som billedresearcher og arkivar på TV2, som bibliotekar i JP/Politikens Hus, i Folketinget og på en række folkebiblioteker.

Anne-Mette Ljungberg Lerche

Faktatjekker

[email protected]

Tlf. 2584 3311

Annette Serup Tholstrup

Projektkoordinator

[email protected]

Tlf. 2235 4730

Anni Mortensen

Faktatjekker

[email protected]

Alice er regnskabsuddannet med en fortid i bogbranchen. Hun har arbejdet 30 år hos Munksgaards Forlag.

Alice Halle

Senior Controller

[email protected]

Tlf. 2086 9787

Claus er mag.art. i middelalder- og renæssancearkæologi. Han har forfattet og redigeret en række artikler og bøger om arkæologiske og kulturhistoriske temaer.

Claus Rohden Melin

Fagredaktør for arkæologi

[email protected]

Tlf. 2584 3324

Conny er uddannet bibliotekar og har over 20 års erfaring som billedredaktør - bl.a. på Lademanns Leksikon. Senest var hun billedchef på forlaget Lindhardt og Ringhof.

Conny Mikkelsen

Billedredaktør

[email protected]

Tlf. 2584 3328

Emil er BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Han har tidligere været beskæftiget hos bl.a. HDI Danmark og hos Gracenote.

Emil Brix Christensen

Digital redaktionsassistent

[email protected]

Gitte er cand.mag. i engelsk og lingvistik og MA i Cultural Studies. Hun har bl.a. været redaktør på en række ordbøger og fagbøger samt på magasinet National Geographic.

Gitte Hou Olsen

Redaktør/projektleder

[email protected]

Tlf. 2584 3329

Grethe er uddannet bibliotekar. Hun har stor erfaring med billedmedier som tidl. billedredaktør på Scanpix, Berlingske og BT. Har arbejdet med research og journalistik.

Grethe Røndal Christensen

Billedredaktør

[email protected]

Tlf. 2584 3328

Jacob er cand. polit. og journalist. Som reporter og redaktør har han mange års erfaring med at dække samfundsforhold for bl.a. Politiken, TV-Avisen og Information.

Jacob Mollerup

Fagredaktør for samfund og erhverv

[email protected]

Tlf. 6053 2811

Marianne er cand.mag. i litteraturhistorie og engelsk. Hun har redigeret fagbøger i knap 15 år, bl.a. for Politikens Forlag og Lindhardt og Ringhof.

Marianne Hald

Tekstredaktør

[email protected]

Tlf. 2872 0950

Merete er cand.mag. og ph.d. i historie. Hun har bl.a. været ekstern lektor ved Københavns Universitet og fagredaktør på Den Store Danske Encyklopædi.

Merete Harding

Redaktionssekretær, tekstredaktør og fagredaktør for historie og kultur

[email protected]

Tlf. 4046 7832

Mette er cand.mag. i dansk med profil i litteratur. Hun har tidligere været ansat hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Mette Elholm Ishøy

Digital redaktør

[email protected]

Mette er uddannet bibliotekar. Hun har erfaring som bl.a. arkivar, forlags- og billedredaktør og konsulent inden for salg og rettighedsrådgivning, hovedsagelig fra DR....

Mette Quistgaard

Koordinator, billedadministration

[email protected]

Tlf. 2584 3326

Peter er cand.merc. i international markedsføring og har bl.a. arbejdet på DR, Berlingske Online, Saatchi & Saatchi og Hotel Pro Forma.

Peter Lyth

Kommunikationsansvarlig

[email protected]

Tlf. 4050 1833

Peter S. Meyer er mag.art. og har været direktør for kunstmuseer i Esbjerg og Stavanger og på Trapholt i Kolding. Siden 2014 ekstern lektor på Københavns Universitet.

Peter S. Meyer

Fagredaktør for kunst og kultur

[email protected]

Tlf. 2049 1356

Rebecca er cand.mag. i dansk og moderne kultur. Hun har bred erfaring med tekstredaktion senest fra en stilling som projektleder ved Politikens Rejsebøger.

Rebecca Bailey

Tekstredaktør

[email protected]

Tlf. 2639 0307

Revka er cand. mag. i litteraturvidenskab og har tidligere redigeret fagbøger for bl.a. Politikens Forlag.

Revka Winther El Baz

Tekstredaktør

[email protected]

Tlf. 2611 2257

Signe er cand.scient.bibl. og har erfaring med research, faktatjek og informationssøgning fra tidligere ansættelser på DR og TV2.

Signe Breum

Faktatjekker

[email protected]

Tlf. 2625 5107

Thomas er cand.scient. i biologi. Han har en bred redaktørerfaring fra flere bogforlag og har senest været ansvarlig for udvikling af digitale undervisningsmaterialer.

Thomas Bille

Redaktionssekretær, tekstredaktør og fagredaktør for biologi

[email protected]

Tlf. 2584 3323

Bruno Flörke

Studentermedhjælper

[email protected]

Cecilie Nordahl Jensen

Studentermedhjælper

[email protected]

Freja Birk Glenert

Studentermedhjælper

[email protected]

Kristina Aleksandrovna Pedersen

Studentermedhjælper

[email protected]

Matilde Højsted

Studentermedhjælper

[email protected]

Mikkel Hytteballe Engell

Studentermedhjælper

[email protected]

Joachim Malling

Adm. direktør for G.E.C. Gads Fond, formand for Traps bestyrelse

Lasse Bolander

Formand for COOP m.v

Mette Jokumsen

Adm. direktør, Gads Forlag

Annemarie Kirk

Selvstændig IT-konsulent

Christian Folden Lund

Direktør Bonnier Business, bestyrelsesmedlem i AS3 m.fl.

Asbjørn Hellum

Formand for Traps Faglige Råd, tidl. rigsarkivar, Rigsarkivet

Per Boje

Professor emeritus, dr.phil., Syddansk Universitet

Birte Christensen-Dalsgaard

Projektleder, lic.scient., DigHumLab, Aarhus Universitet

Jens Morten Hansen

Tidl. statsgeolog, adj. professor, lic.scient.

Petter Henriksen

Tidl. projektleder, Kunnskapsforlaget, Oslo

Ove Hornby

Direktør, historiker

Ulrik Hvilshøj

Projektkonsulent, Saga

Svend Larsen

Direktør, Det Kgl. Bibliotek

Jørn Lund

Professor

Niels Lunde

Chefredaktør, Dagbladet Børsen

Bente Scavenius

Kunsthistoriker, mag.art.

Karen Skovgaard-Petersen

Direktør, ph.d., dr.philos., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Erling Friis Poulsen

Afdelingschef, KL (Kommunernes Landsforening)