GYLDENDAL OG GAD BAG BREDT SAMARBEJDE OM NATIONAL PORTAL

|

Gyldendal genopliver Den Store Danske og går i partnerskab med Trap Danmark, der udgives af Gad. Sammen vil de to selskaber skabe en ny, digital portal, der i samspil med andre værker bliver det største danske opslagsværk nogensinde med mere end én million artikler og opslag, når værket står færdigt.

Den Store Danske har ikke været opdateret siden august 2017, da det ikke længere har været muligt at finansiere driften af det internetbaserede opslagsværk. Det har dog ikke afholdt brugerne fra flittigt at benytte Den Store Danske, der stadig er blandt de mest besøgte danske hjemmesider.

Trap Danmark er under udgivelse og foreligger færdig i 2021. Trap Danmark, der har HKH Kronprinsen som protektor, støttes af en række private fonde, og er den autoritative kilde til viden om Danmarks topografi, natur, kultur m.m. På den baggrund har regeringen i årene 2019-2022 afsat 23 mio. kr. på Finansloven til opdatering og ajourføring af indholdet i Den Store Danske med mulighed for, at den fremtidige vedligeholdelse, udover Trap Danmark, kan sammentænkes med andre lignende værker af national betydning.

”Den Store Danske bliver fortsat brugt i enormt omfang, og der er særligt i uddannelsessammenhæng behov for en portal, hvor man kan finde troværdig, forskningsbaseret viden. Imidlertid er der ikke noget privat marked for et værk af denne størrelse, og derfor er vi glade for, at vi med bevillingen på finansloven får mulighed for at etablere portalen i samarbejde med Trap Danmark og andre med tilsvarende relevante værker”, siger Morten Hesseldahl, administrerende direktør i Gyldendal A/S.

”Trap Danmarks nye udgave, der har bidrag fra op mod 1.000 forskere og eksperter, samler alt væsentlig viden om Danmark i dag og vil sammen med Den Store Danske udgøre et unikt værktøj for alle i Danmark. I en tid med falske nyheder og misinformation er der stigende behov for at kende afsenderens identitet. Portalen bliver et sådant sted. Statens engagement er meget opmuntrende”, udtaler Joachim Malling, bestyrelsesformand for Trap Danmark.

I et samarbejde mellem Gyldendal, Trap Danmark og gerne andre interessenter er det tanken at etablere en ny udgiverenhed, der skal stå for udvikling og drift af den digitale portal, der også vil få et nyt navn. Portalen bliver reklamefri. Hverken Gyldendal eller Trap har økonomisk udbytte af projektet og stiller i denne sammenhæng deres indhold gratis til rådighed for danskerne.

Det forberedende arbejde og drøftelser med flere interessenter er nu gået i gang, og det forventes, at en fuld opdateret udgave af Den Store Danske samt størstedelen af den ny udgave af Trap Danmark vil være tilgængelig medio 2020.