Donatorer

H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.

Trap Danmark har med en samlet bevilling på 175 mio. kr. fået økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Partnerskaber

Trap Danmark A/S har indgået en samarbejdsaftale med Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Nationalmuseet byggende på aftaleparternes fælles vision om, at en 6. udgave af Trap Danmark og udviklingen af Trap Digital skal bidrage til at oplyse om Danmarks kulturarv og skabe en vigtig forståelsesramme for vores fælles geografiske, historiske og kultur- og naturhistoriske udgangspunkt.

Aftalen sikrer endvidere en fortsat opdatering efter hovedredaktionens afslutning og en bevaring af alt indhold på www.trap.dk for eftertiden.

Derudover har Trap Danmark A/S indledt et tæt samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tidligere Geodatastyrelsen) og etablerer med hjælp fra KL (Kommunernes Landsforening) en tæt kontakt til alle landets kommuner, efterhånden som vi arbejder os igennem Danmark.

Endelig vil Trap Danmark A/S søge partnerskaber med private virksomheder, interesseorganisationer og offentlige institutioner, som her kan få en spændende ny kommunikationsplatform og dermed yderligere berige indholdet i Trap Danmark.