Det digitale Trap Danmark

6. udgaven på TRAP.LEX.DK

Med trap.lex.dk får alle digital adgang til at slå op i det omfattende værk Trap Danmark 6. udgave, hvor fageksperter beskriver dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Indholdet er gjort søgbart, og det er suppleret og sammenstillet med yderligere unikt indhold fra Trap Danmarks samarbejdspartnere. Tilsammen giver det helt nye muligheder for at søge viden.

Fra forsiden af trap.lex.dk kan du:

  • bruge kortfunktionen og zoome ind på steder og artikler
  • vælge kategorier, du er særligt interesseret i
  • søge ind i artiklernes titler og indhold.

Trap-indhold fra indtil videre 56 kommuner er på trap.lex.dk suppleret med beskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaserne Danske Runeindskrifter (Nationalmuseet), Kalkmalerier i danske kirker (Nationalmuseet), Weilbachs Kunstnerleksikon (Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Bibliotek), Kunstindeks Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen), Slotte og ejendomme (Slots- og Kulturstyrelsen), Købstadsprospekter (Rigsarkivet), Fredede og bevaringsværdige bygninger (Slots- og Kulturstyrelsen), Fredede fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen) og Nationalmuseets og Det Kgl. Biblioteks mange billedsamlinger. Ligesom Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering leverer kort til løsningen.

Resten af landets kommuner vil løbende blive tilføjet, så alle 98 kommuner er online med udgangen af 2021.

Gå direkte til de enkelte kommuner her:

 

Viden bliver stillet gratis til rådighed takket være fondene, der står bag Trap Danmark 6. udgave.

TRAP 5 ONLINE
Trap Danmark 5. udgave, der udkom i årene 1953-72, er også digitaliseret som led i udarbejdelsen af Trap Danmark 6. udgave. Her kan man gå på opdagelse i, hvad der var datidens mest komplette samling af topografiske data. Det er et referenceværk, som Trap Danmarks fagfolk har adgang til, og som anvendes som en af de autoritative kilder, når 6. udgave udarbejdes.

Abonnenter på 6. udgave har adgang til trap5.dk som en del af deres abonnement.
Enkeltbrugeradgang til Trap 5 online koster 1.275 kr. Der er tale om et engangsbeløb, og adgangen gælder frem til 2021.
Kontakt os på info@trap.dk