Det digitale Trap Danmark

6. udgaven på TRAP.LEX.DK

Med trap.lex.dk får alle digital adgang til at slå op i det omfattende værk Trap Danmark 6. udgave, hvor fageksperter beskriver dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Indholdet er gjort søgbart, og det er suppleret og sammenstillet med yderligere unikt indhold fra Trap Danmarks samarbejdspartnere.

Fra forsiden af trap.lex.dk kan du:

  • bruge kortfunktionen og zoome ind på steder og artikler
  • vælge kategorier, du er særligt interesseret i
  • søge ind i artiklernes titler og indhold.

Indholdet om de 98 kommuner er suppleret med beskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra følgende eksterne databaser:

Danske Runeindskrifter (Nationalmuseet)
Gå til Runeindskrifter på trap.lex.dk (med kortsøgning)

Kalkmalerier i danske kirker (Nationalmuseet)
Gå til kalkmalerier på trap.lex.dk (med kortsøgning)

Fredede og bevaringsværdige bygninger (Slots- og Kulturstyrelsen)
Gå til fredede bygninger på trap.lex.dk (med kortsøgning)

Fredede fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen)
Gå til fredede fortidsminder på trap.lex.dk (med kortsøgning)

Weilbachs Kunstnerleksikon (Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Bibliotek) og  Kunstindeks Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen)
Gå til kunstnerbiografier på trap.lex.dk

Slotte og ejendomme (Slots- og Kulturstyrelsen)
Gå til slotte på trap.lex.dk

Guder og Grave (Nationalmuseet)
Gå til Guder og Grave på trap.lex.dk

Købstadsprospekter (Rigsarkivet)
Prospekterne ligger ved relevante Trap Danmark-artikler

Orlogsbasen (Rigsarkivet)
Gå til Orlogsbasen her

Nationalmuseets og Det Kgl. Biblioteks mange billedsamlinger bidrager ligesom Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering leverer kort til løsningen.

Gå direkte til Trap Danmarks indhold om de 98 enkelte kommuner her

eller find din kommune her og klik videre:

Viden bliver stillet gratis til rådighed takket være fondene, der står bag Trap Danmark 6. udgave.

TRAP 5 ONLINE
Trap Danmark 5. udgave, der udkom i årene 1953-72, er også digitaliseret som led i udarbejdelsen af Trap Danmark 6. udgave. Her kan man gå på opdagelse i, hvad der var datidens mest komplette samling af topografiske data. Det er et referenceværk, som Trap Danmarks fagfolk har adgang til, og som anvendes som en af de autoritative kilder, når 6. udgave udarbejdes.

Abonnenter på 6. udgave har adgang til trap5.dk som en del af deres abonnement.