Det digitale Trap Danmark

6. udgaven på TRAP.LEX.DK

Fra den 15. november 2019 er der digital adgang til Trap Danmark 6. udgave, der beskriver dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv suppleret med indhold fra Trap Danmarks samarbejdspartnere.

Indholdet præsenteres på adressen trap.lex.dk

Første lancering indeholder beskrivelser for 15 kommuner, som beriges med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Trap Danmarks samarbejdspartnere: Danske Runeindskrifter (Nationalmuseet), Kalkmalerier i danske kirker (Nationalmuseet), Weilbachs Kunstnerleksikon (Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Bibliotek), Kunstindeks Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen), Slotte og ejendomme (Slots- og Kulturstyrelsen), Købstadsprospekter (Rigsarkivet) og Nationalmuseets og Det Kgl. Biblioteks mange billedsamlinger. Ligesom Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering leverer landkort til løsningen.

De første 15 kommuner, der er tilgængelige på trap.lex.dk, er

Fredensborg

Gribskov

Halsnæs

Helsingør

Hørsholm

Jammerbugt

Læsø

Mariagerfjord

Morsø

Norddjurs

Randers

Syddjurs

Thisted

Vesthimmerland og

Aalborg

Resten af landets kommuner vil blive løbende tilføjet, så alle 98 kommuner er online med udgangen af 2021.

Viden bliver stillet gratis til rådighed takket være fondene, der står bag Trap Danmark 6. udgave.

TRAP 5 ONLINE
Trap Danmark 5. udgave, der udkom i årene 1953-72 er også digitaliseret som led i udarbejdelse af Trap Danmark 6. udgave. Her kan man gå på opdagelse i, hvad der var datidens mest komplette samling af topografiske data. Det er et referenceværk, som Trap Danmarks fagfolk har adgang til, og som anvendes som en af de autoritative kilder, når 6. udgave udarbejdes.

Abonnenter på 6. udgave har adgang til trap5.dk som del af deres abonnement.
Enkeltbrugeradgang til Trap 5 online koster 1.275 kr. Der er tale om et engangsbeløb, og adgangen gælder frem til 2021.
Kontakt os på info@trap.dk