Det digitale Trap Danmark

Det indbundne bogværk fokuserer på beskrivelser af de overordnede udviklingstræk og væsentligste sammenhænge for hver enkelt kommune samt en beskrivelse af de mest almindelige og de mest specielle lokaliteter.

Indholdet i Trap Danmarks 6. udgave tilgængeliggøres i et særligt redigeret digitalt opslagsværk til PC, tablets og mobiltelefoner, der stilles gratis til rådighed for danskerne som en folkegave fra fondene bag projektet.

Trap Danmarks omfattende digitale tilbud beriges med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen og Rigsarkivet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Vi præsenterede den første betaversion af det digitale Trap Danmark på BogForum i 2016. Tilbuddet bliver løbende videreudviklet i samarbejde med vores samarbejdspartnere og input fra udvalgte testbrugere.

 

 


En online udgave af Trap Danmark 5. udgave (bogværket fra 1953-72). Det er et referenceværk, som vores fagfolk har adgang til, og som de og vi anvender som en af vores autoritative kilder, når vi arbejder med den 6. udgave.
Trap 5 online er frem til 2020 et eksklusivt tilbud for abonnenter på Trap Danmarks 6. udgave.

Køb abonnement på bogværket og få adgang til Trap 5 online.
Enkeltbrugeradgang til Trap 5 online koster 1.275 kr. Der er tale om et engangsbeløb, og adgangen gælder frem til 2020. Kontakt os på [email protected]


Et omfattende digitalt univers, hvor du finder supplerende topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere som fx Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet, Nationalmuseet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt fra Trap Danmarks redaktion.

Trap.dk vil fungere som et digitalt opslagsværk og er således ikke en kopi af bogværket.